Navigation

70 χρόνια Ειδικές Δυνάμεις και «Ο Τολμών Νικά»

Την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στη ΛΑΕΔ, εκδήλωση για τον εορτασμό των 70 χρόνων από την ίδρυση των Ειδικών Δυνάμεων. Αποτίσαμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής και τον προσήκοντα σεβασμό στους θρυλικούς λοκατζήδες μας. Χρόνια Πολλά στο προσωπικό των Ειδικών Δυνάμεων που συνεχίζει την ένδοξη ιστορία τους, για την οποία είμαστε όλοι υπερήφανοι.
Το σύνθημα «Ο Τολμών Νικά» δεν είναι σύνθημα μόνο των Ειδικών Δυνάμεων, αλλά του Ελληνικού Στρατού. Μόνο τολμώντας μπορούμε να υπερνικήσουμε αγκυλώσεις και να οδηγήσουμε το Στρατό μας προς το μέλλον, συνεχίζοντας να είμαστε ανταγωνιστικοί, αποτελεσματικοί και πυλώνας εθνικής ισχύος.
Ιστορία
Ιερός Λόχος (1942-1945)
Αμέσως μετά την κατάληψη της Ελλάδος το 1941 από τα γερμανικά στρατεύματα η ελληνική κυβέρνηση άρχισε την συγκρότηση μερικών στρατιωτικών μονάδων από αξιωματικούς και οπλίτες που διέφυγαν κατά καιρούς από την κατεχόμενη πατρίδα αλλά και από Έλληνες του εξωτερικού, με σκοπό να αγωνιστούν στο πλευρό των συμμάχων.
Αρχικά, το καλοκαίρι του 1942, δημιουργήθηκε από εθελοντές ο Λόχος Επιλέκτων Αθανάτων με δύναμη 200 άντρες. Η συγκρότηση έγινε στην Καφριόνα της Παλαιστίνης. Λίγο αργότερα, υπό την διοίκηση του Συνταγματάρχη Πεζικού Χριστόδουλου Τσιγάντε, ο λόχος μετονομάστηκε σε "Ιερός Λόχος", ο πέμπτος στην ελληνική ιστορία, και από τότε μέχρι και το καλοκαίρι του 1945 έδρασε στη Βόρεια Αφρική και στα νησιά του Αιγαίου.
Οι απώλειες του Ιερού Λόχου από συγκροτήσεως έως και το τέλος των επιχειρήσεων στα Δωδεκάνησα, ανήλθαν σε 25 νεκρούς (16 αξιωματικούς και 9 οπλίτες), 56 τραυματίες (28 αξιωματικοί και 28 οπλίτες), 3 εξαφανισθέντες και 29 αιχμαλώτους.

Περίοδος 1946-1950
Συγκρότηση και οργάνωση
Ο εμπνευστής των σημερινών Ελληνικών Ειδικών Δυνάμεων ήταν ο τότε Συνταγματάρχης Πεζικού και έπειτα Υποστράτηγος Ανδρέας Καλλίνσκης. Ο Καλλίνσκης το καλοκαίρι του '45 ζήτησε να συγκροτηθεί μία Δύναμη Καταδρομών σε σχηματισμό μιας ταξιαρχίας 2000 ανδρών με έδρα τον Βόλο και πυρήνα τα εμπειροπόλεμα στελέχη του Ιερού Λόχου σύμφωνα με το πρότυπο των βρετανικών ειδικών δυνάμεων: Commandos, SAS (Special Air Service) και SBS (Special Boat Service). Κατάλληλες δηλαδή για επίγειες, εναέριες και από θαλάσσης επιχειρήσεις. Η πρόταση αυτή του Καλίνσκι έγινε δεκτή από το ΓΕΣ αλλά δεν υλοποιήθηκε εν συνεχεία.
Στις αρχές του 1946 εμφανίστηκαν οι πρώτες μετά τον πόλεμο ομάδες ένοπλων ανταρτών η αντιμετώπιση των οποίων δεν κρίθηκε ικανοποιητική και έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη συγκρότησης ειδικών ευέλικτων τμημάτων, έτσι η δεύτερη εισήγηση του για την δημιουργία ανεξάρτητων Λόχων Ορεινών Καταδρομών αυτή τη φορά υλοποιήθηκε το καλοκαίρι του '46. Με διαταγή του το ΓΕΣ το Δεκέμβριο του ίδιου έτους καθόρισε τον αριθμό των ΛΟΚ (40) και τον σκοπό τους ο οποίος ήταν:

  • Αναζήτηση, συλλογή και αναφορά πληροφοριών.
  • Συνεχής καταπόνηση των ομάδων των ενόπλων ανταρτών.
  • Εκτέλεση επιθετικών εγχειρημάτων
  • Αιφνιδιαστικές και αποφασιστικές επιθέσεις εναντίον των ομάδων των ενόπλων ανταρτών.

Το αποτέλεσμα όμως δεν ήταν το αναμενόμενο και μετά από λίγο χρονικό διάστημα αποφασίστηκε να διαλυθούν οι ΛΟΚ. Ο Συνταγματάρχης Ανδρέας Καλλίνσκι επανήλθε τότε με νέες προτάσεις στο ΓΕΣ κι έτσι συγκροτήθηκε

Τον Μάρτιο του 1947 η Υποδιεύθυνση Μονάδων Καταδρομών (ΥΜΟΚ) και 20 νέοι ΛΟΚ.
Τον Απρίλιο του 1947 το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Μονάδων Καταδρομών (ΚΕΜΚ) στη Βουλιαγμένη Αττικής.
Η επιλογή του προσωπικού έγινε με αυστηρά κριτήρια. Οι μεν αξιωματικοί ήταν είτε πρώην Ιερολοχίτες είτε εμπειροπόλεμα στελέχη της Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας "Ρίμινι" οι δε καταδρομείς κατόπιν επιλογής από επιτροπή αξιωματικών των Καταδρομών.
Τον Μάιο του 1947 έπειτα από την διάκριση στις επιχειρήσεις δημιουργήθηκαν άλλοι 20 ΛΟΚ.
Μετά από έναν μήνα τον Ιούνιο οι πρώτοι 36 ΛΟΚ διαλύθηκαν και συγκροτήθηκαν οι αρχικά Διοικήσεις Μονάδων Καταδρομών και μετέπειτα, τον Δεκέμβριο, οι Μοίρες Καταδρομών (ΜΚ) Α, Β, Γ και Δ.
Α΄ΜΚ 41-50 ΛΟΚ
Β΄ΜΚ 51-60 ΛΟΚ
Γ΄ΜΚ 61-70 ΛΟΚ
Δ΄ΜΚ 71-78 ΛΟΚ
Επίσης καταργήθηκε η ΥΜΟΚ και συγκροτήθηκε η Διοίκηση Δυνάμεων Καταδρομών (ΔΔΚ) Αποτελώντας πλέον ένα ενιαίο σύνολο, τις "ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ".
Οι Μοίρες Καταδρομών συνέχισαν με σύνθεση 8 λόχων μέχρι το Σεπτέμβριο του 1948 όταν και έγινε ανασυγκρότηση σε 5.
Το τελευταίο έτος των επιχειρήσεων, το 1949, συγκροτήθηκε η Ε΄ΜΚ και αντικαταστάθηκε ο βρετανικός εξοπλισμός με αμερικάνικο. Τον Αύγουστο λίγο πριν αρχίσουν οι εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στο Βίτσι και στον Γράμμο (επιχείρησις ΠΥΡΣΟΣ) έγινε η συγκρότηση της ΙΙΙ Μεραρχίας Καταδρομών (ΠΖ).

Πολεμική δράση 1947-1949
Η συμμετοχή των Μονάδων Καταδρομών στις πολεμικές επιχειρήσεις σε όλη την Ελληνική επικράτεια ήταν συνεχής και με εντυπωσιακή απόδοση και βοήθησε τον υπόλοιπο στρατό, με τα αιφνίδια εγχειρήματα και τις καταδρομικές επιχειρήσεις, στο έργο του, δηλαδή αυτό της αντιμετώπισης και εξουδετέρωσης του αντιπάλου.
Κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι 38 Αξιωματικοί και 382 οπλίτες Καταδρομείς (μη συμπεριλαμβανομένων των απωλειών των πρώτων ανεξαρτήτων ΛΟΚ).
Α΄ΜΚ 13 Αξιωματικοί και 108 Οπλίτες
Β΄ΜΚ 10 Αξιωματικοί και 112 Οπλίτες
Γ΄ΜΚ 7 Αξιωματικοί και 82 Οπλίτες
Δ΄ΜΚ 6 Αξιωματικοί και 38 Οπλίτες
Ε΄ΜΚ 2 Αξιωματικοί και 24 Οπλίτες
48ο Τάγμα Διαβιβάσεων Καταδρομών 11 Οπλίτες
Κέντρο Εκπαιδεύσεως Μονάδων Καταδρομών 7 Οπλίτες
Ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού προς την αιώνια μνήμη των αθάνατων Νεκρών τους, οι Δυνάμεις Καταδρομών ανήγειραν κοντά στο τότε στρατόπεδο του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Μονάδων Καταδρομών στο Μεγάλο Καβούρι Βουλιαγμένης και πάνω σε λόφο το Μνημείον Πεσόντων Καταδρομέων, το οποίο εγκαινιάστηκε στις 25 Απριλίου του 1953 και κάθε τελευταία Κυριακή του Μαΐου γίνεται μια σεμνή επιμνημόσυνη δέηση κάθε χρόνο.

Το υψηλό ηθικό, η υπέροχη δράση και οι λαμπρές νίκες της εποχής εκείνης σχημάτισαν την θρυλική εικόνα του Λοκατζή ως πρότυπο ριψοκίνδυνου και άτρωτου πολεμιστή αφενός και αφετέρου δημιούργησαν το υπέροχο Πνεύμα Μονάδος ως υπόδειγμα για τις σύγχρονες Ειδικές Δυνάμεις.

Κατάταξη στις Ειδικές Δυνάμεις
Κάθε Έλληνας όταν συμπληρώσει τα 18 του χρόνια είναι υποχρεωμένος να περάσει περιοδεύων. Εκεί συμπληρώνει το Δελτίο Απογραφής Εφέδρου, όπου και δηλώνει προτίμηση για το Σώμα ή Όπλο που θέλει να υπηρετήσει. Εκτός από τους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία), μπορεί να επιλέξει και τις Ειδικές Δυνάμεις.
Ακόμα και αν δεν αναγράφεται στην επίδοση φύλλου κατάταξης στο στρατεύσιμο για το Κέντρο Ειδικών Δυνάμεων στο Μεγάλο Πεύκο, όταν αυτός θα παρουσιαστεί σε άλλο Κέντρο του Στρατού Ξηράς, στρατολόγος αξιωματικός από τις Ειδικές Δυνάμεις περιοδεύει στα κέντρα Πεζικού - Πυροβολικού κλπ. για να στρατολογήσει εθελοντές που θέλουν να υπηρετήσουν στις Ειδικές Δυνάμεις.
Η επιλογή του προσωπικού γίνεται με υψηλά κριτήρια (ανάλογα του αντικειμένου δράσης). Η θητεία των Ειδικών Δυνάμεων σήμερα ξεκινάει από 9 μήνες, όπως και η κανονική θητεία στο πεζικό. Για μερικές εξειδικευμένες αποστολές είναι αναγκαία και η μετεκπαίδευση. Επειδή πολλές επιχειρήσεις αυτών συνήθως είναι διαβαθμισμένες, το προσωπικό περνάει από παρατεταμένες δοκιμασίες αναλόγου αντικειμένου.

Εκπαίδευση
Οι Ειδικές Δυνάμεις από την φύση τους (χαρακτηριστικές ιδιότητες, δυνατότητες και περιορισμοί) απαιτούσαν πάντοτε, την από κάθε πλευρά, άρτια και ρεαλιστική βασική και ειδική εκπαίδευση του προσωπικού τους, είτε αξιωματικών είτε οπλιτών, το οποίο έπρεπε υποχρεωτικά να προέρχεται από εθελοντές, επιλεγμένους με αυστηρά κριτήρια νοημοσύνης και σωματικών και ψυχικών ικανοτήτων. Έτσι η εκπαίδευση των καταδρομέων στη τεχνική και τακτική των ειδικών επιχειρήσεων ήταν εντατική, σκληρή και επίπονη σε όλη τη διάρκεια της θητείας του στις Ειδικές Δυνάμεις, γιατί το υψηλό επίπεδό της αποτελούσε και αποτελεί την βασική και θεμελιώδη προϋπόθεση της επιτυχίας τους.
Οι πολλές και σοβαρές εξάλλου απαιτήσεις, που απέρρεαν από τους καθιερωμένους κανόνες και τρόπους της "τακτικής χρησιμοποίησης" των μονάδων των Ειδικών Δυνάμεων, επέβαλλαν την υποχρεωτική εκπαίδευση του προσωπικού τους:

Στην διαβίωση και στον αγώνα κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες εδάφους και καιρού (αναρριχήσεις, ορεινός αγώνας, αγώνας σε χιονοσκεπείς περιοχές, διάβαση υδάτινων κωλυμάτων, εξαντλητικές πορείες επί ανωμάλου εδάφους και σε μεγάλες αποστάσεις κ.α.).
Στην εξοικείωση με το υγρό στοιχείο (θάλασσα, λίμνες, ποτάμια), στους τρόπους κινήσεως και μεταφοράς δια μέσου αυτού και στη χρήση πρώτων γενικά μέσων.
Στις πάσης φύσεως καταστροφές και δολιοφθορές.
Στον εθισμό και στην απόκτηση της απαιτούμενης πείρας στις ταχείες αερομεταφορές, με ελικόπτερα και αεροπλάνα.
Αντικείμενο λίστας με τελείως εξειδικευμένα αντικείμενα ανάλογα με τον τύπο της μονάδας Ειδικών Δυνάμεων, όπως: αλεξιπτωτιστών, βατραχανθρώπων, χιονοδρόμων, ανορθόδοξου πολέμου, αμφίβιων καταδρομών και πεζοναυτών.
Στην πραγματοποίηση, από όλες τις μονάδες Ειδικών Δυνάμεων, μεγάλου αριθμού ασκήσεων, εκτελούμενων με ρεαλιστικό τρόπο, για την, κατά το δυνατόν, προσομοίωση με συνθήκες μάχης.
Στην συμμετοχή μονάδων και τμημάτων των Ειδικών Δυνάμεων σε διάφορες διακλαδικές και συμμαχικές ασκήσεις.

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-NEWS

Σχολιάστε:

0 comments: