HIDE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

HIDE_BLOG

Breaking News

latest

Η αγροτική παραγωγή της Δυτικής Ελλάδας στο «κατώφλι» νέας εποχής

Η Δυτική Ελλάδα αποτελεί μία ισχυρή αγροτική δύναμη για όλη τη χώρα, όπου η πρωτογενής οικονομία συνεισφέρει το 21% της Ακαθάριστης Προστι...Η Δυτική Ελλάδα αποτελεί μία ισχυρή αγροτική δύναμη για όλη τη χώρα, όπου η πρωτογενής οικονομία συνεισφέρει το 21% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) και το 28% των εργαζομένων στο σύνολο της ΠΔΕ.
Απολύτως λογικά λοιπόν, η Περιφερειακή Αρχή του Νεκτάριου Φαρμάκη απέδωσε πρωτεύουσα σημασία στην ενίσχυση των αγροτών και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών υποδομών ενώ παράλληλα ξεκίνησε μία μεγάλη προσπάθεια για την προβολή και ανάδειξη των αγροδιατροφικών προϊόντων της Δυτικής Ελλάδας.
Αναλυτικότερα, από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διατέθηκαν περισσότερα από 280 εκ. ευρώ μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την ενίσχυση των υφιστάμενων αλλά και πολλών νέων παραγωγών, ενώ έργα προϋπολογισμού άνω των 23 εκ. ευρώ διατέθηκαν από πόρους της Περιφέρειας για την βελτίωση των δικτύων άρδευσης και τον εκσυγχρονισμό των αντλιοστασίων στους ΤΟΕΒ της Δυτικής Ελλάδας.
Επίσης, ενισχύθηκε ουσιαστικά ο ρόλος (και οι δράσεις) της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης η οποία αφήνει πλέον ισχυρό αποτύπωμα, μέσω της διοργάνωσης πολυάριθμων δράσεων εξωστρέφειας, όπως, διεθνείς και εθνικές εκθέσεις, συνέδρια, φεστιβάλ, συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα προβολής και προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων, ανάπτυξη νέων συνεργασιών για τη στήριξη του αγροδιατροφικού κλάδου, δημιουργία και ανάπτυξη δικτύων και καναλιών προώθησης, κ.ά.
Ακόμα, για πρώτη φορά υπήρξε τόσο έντονη δραστηριότητα για την προβολή και ανάδειξη του αγροδιατροφικού πλούτου της Δυτικής Ελλάδας μέσω συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα που η ίδια η Περιφέρεια εξασφάλισε, καθώς και μία συστηματική προσπάθεια διασύνδεσης του τουρισμού με τον αγροτικό κλάδο.
• Μεταξύ άλλων, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε στα εξής προγράμματα προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων:
• Προώθηση Οίνων Ποιότητας σε Τρίτες Χώρες
• Προώθηση και προβολή αλιευμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην εσωτερική αγορά και σε Τρίτες Χώρες.
• Πιστοποίηση της Αυθεντικότητας και Ανάπτυξη Δικτύου Προώθησης των ελαιοκομικών προϊόντων στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδα- Ιταλία.
• Προβολή και προώθηση επιτραπέζιας ελιάς, «Mediterranean Aperitivo» (μέσω της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης ΠΔΕ).
• Προβολή και προώθηση βιοτεχνικού παγωτού, «Gelato on the Road».
Επίσης, επένδυσε σε δράσεις καινοτομίας και μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των καλλιεργειών, όπως ενδεικτικά είναι οι εξής:
• ΑΡΧΑΙΑ ΩΛΕΝΕΙΑ: Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πρωτοκόλλου παραγωγής, τυποποίησης και διάθεσης προϊόντων επιτραπέζιας ελιάς.
• OLEAS: Δημιουργία πρότυπης υπηρεσίας γεωργίας ακριβείας για την ελαιοκαλλιέργεια, με χρήση δορυφορικών δεδομένων για την βελτίωση της απόδοσης και της ποιότητας της βρώσιμης ελιάς και του ελαιολάδου.
• ΜΟΝΟΠΑΤΙ: Υιοθέτηση ενός αποδοτικού, βιώσιμου συστήματος ψεκασμού ακριβείας, για τη στοχευμένη εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων και ποιοτική βελτίωση των καρπών που εστιάζει.
• AgriFINoTRegion: Ψηφιοποίηση των αγροτικών περιοχών δημιουργώντας απλές και σύνθετες ψηφιακές υπηρεσίες αξιοποιώντας την dRural Core Platform με στόχο την τόνωση, της παραγωγικότητας, της ποιότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της εξωστρέφειας.
Τέλος, σημειώνεται ότι για πρώτη φορά, τα αγροδιατροφικά προϊόντα της Δυτικής Ελλάδας έγιναν μέρος της συνολικής προσπάθειας προβολής της Δυτικής Ελλάδας στο εξωτερικό, μέσω της δημιουργίας του Ελληνικού Παραδοσιακού Πρωινού της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας «Olympian Breakfast».
Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Η περαιτέρω ενίσχυση του αγροτικού κλάδου και η δημιουργία μίας «νέας εποχής» για την αγροτική παραγωγή, βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής του Νεκτάριου Φαρμάκη και του συνδυασμού «ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» για την επόμενη περίοδο. Μεταξύ άλλων, ο σχεδιασμός της επόμενης θητείας περιλαμβάνει τα εξής:
• Την ίδρυση «Κέντρου Βιώσιμης Γεωργίας και Επιχειρηματικότητας» με σκοπό τη μεταφορά γνώσης και καινοτομίας στη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία και τη δασοκομία.
• Την προώθηση των διαδικασιών για τη δημιουργία και λειτουργία Γεωργικών Σχολών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Πανεπιστήμιο Πατρών, τον Οργανισμό ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και του Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου.
• Την ανάπτυξη προγραμμάτων επανεκπαίδευσης/ εξειδίκευσης πτυχιούχων και κατάρτισης των λοιπών επαγγελματιών του πρωτογενούς τομέα στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης για την εξασφάλιση των πιστοποιημένων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους που θα είναι απαραίτητες για την κάθε επαγγελματική δραστηριότητα.
• Τη μελέτη νέων μοντέλων εφαρμογής και των απαιτούμενων υποδομών καθώς η προστασία των φυσικών πόρων με βασική προτεραιότητα στο νερό και τη κλιματική αλλαγή επιβάλουν διαφορετικές συνθήκες που επηρεάζουν άμεσα τόσο το μείγμα καλλιεργειών όσο και τον τρόπο εκμετάλλευσης (υδροπονία, αεροπονία, κ.α.).
• Τον σχεδιασμό δράσεων για την ώθηση της μικροτυποποίησης, της ψηφιοποίησης και άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών για τις μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις με στόχο την έμπρακτη στήριξη των μικρών οικογενειακών μονάδων και των παραδοσιακών μικρο-παραγωγών.
Επιπλέον, καθώς τα τρόφιμα αντιπροσωπεύουν το 71% του συνόλου των εξαγωγών της ΠΔΕ, θα συνεχιστεί η διαρκής στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Σχέδια Βελτίωσης), η ανάπτυξη νέων Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών, η επένδυση σε βιολογικές καλλιέργειες και η ένταξη δέκα επιπλέον αγροτικών προϊόντων της περιφέρειάς μας στα ευρωπαϊκά μητρώα ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ. Ακόμα, θα διερευνηθεί η δυνατότητα δημιουργίας ηλεκτρονικού δημοπρατηρίου με καθημερινή ενημέρωση (day-to-day) και κτηνοτροφικών πάρκων με σύσταση ειδικού φορέα και με στόχο την οργάνωση της παραγωγής
«ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»
«Σύμφωνα με μελέτες, για κάθε ένα εκ. ευρώ που επενδύεται στον πρωτογενή τομέα, αυξάνεται το περιφερειακό ΑΕΠ κατά 1,4 εκ. ευρώ και δημιουργούνται 56 νέες θέσεις εργασίας. Σε μία εποχή λοιπόν όπου η ποιοτική αγροτική παραγωγή και ο αγροδιατροφικός τομέας έχουν τεθεί στο επίκεντρο της προσοχής σε όλο τον πλανήτη, η Δυτική Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει ένα εθνικό κέντρο ισχυρής και σύγχρονης παραγωγής. Αυτό σημαίνει, μεγαλύτερο εισόδημα για τους αγρότες μας, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και προστασία του περιβάλλοντος. Δουλέψαμε πολύ τα τελευταία 4 χρόνια για να καλύψουμε επείγουσες ανάγκες και προβλήματα πολλών χρόνων. Τα επόμενα χρόνια μπορούμε να κάνουμε ένα μεγάλο και ποιοτικό άλμα προς τα εμπρός. Και είμαστε βέβαιοι πως θα το πετύχουμε…» σημειώνει ο Νεκτάριος Φαρμάκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Ακολουθήστε το kalavrytanews.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Ακολουθήστε το ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-NEWS σε Instagram, Facebook και Twitter.

EURO 2024 - Highlights