Top Ad

HIDE

HIDE_BLOG

HIDE_BLOG
{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest


ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο - Τα Θέματα

Σε τακτική συνεδρίαση, συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων το οποίο θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, {σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ...Σε τακτική συνεδρίαση, συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων το οποίο θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, {σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ αριθ. Φυλ. 55/Α΄/11-03-2020), του με αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 εγγράφου του Υφυπουργού Εσωτερικών και της Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, υπ’ αριθμ. 40 Α.Π.: 20930/31-03-2020 και της με αριθ. 426/Α.Π.: 77233/13.11.2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), εαδφ. 2. εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και σε συνέχεια των μέτρων προστασίας αντιμετώπισης του κορωνοϊού covid-19 του Δήμου }, στο δημοτικό πέτρινο κτίριο στην κεντρική πλατεία (πλατεία Πετιμεζαίων) των Καλαβρύτων, (φυσική παρουσία μόνο Προεδρείου, κ. Δημάρχου, Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων, Πρακτικογράφου και Τεχνικού Η/Υ), την 27η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Περί των εκδηλώσεων μνήμης για τα 77 χρόνια από το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα.
2. Περί ανακηρύξεως, ως επιτίμου δημότη Καλαβρύτων, του κ. Σπύρου Βασιλάκου, Δ/ντή του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ./Ε.Α.Α.) και υπευθύνου λειτουργίας του Τηλεσκοπίου «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ» στο Χελμό.
3. Περί αποδοχής και διάθεσης έκτακτης επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, ποσού 81.199,51 €, για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών του Δήμου που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID 19
4. Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικον. έτους 2020.
5. Περί έγκρισης της εισηγητικής έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2020 & αποκλίσεις στοχοθεσίας για το Γ΄ Τρίμηνο.
6. Περί έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός – Απολογισμός - Αποτελέσματα Χρήσεως) του Δήμου, χρήσης 2018.
7. Περί του από 4-10-2020 αιτήματος της Ι.Μ. Μακελλαράς.
8. Περί των μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022 και έγκρισης ίδρυσης Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στα Καλάβρυτα για το σχολικό έτος 2021-2022. (Σχετικά τα με αριθ. πρωτ. Φ.2.1.Γ 20346/27-10-2020 της Δ/νσης Δ/Θμιας Εκπ/σης Αχαΐας, 136882/ΓΔ4/090-10-2020 και 2635/02-11-2020 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
9. Περί ίδρυσης Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στα Καλάβρυτα.
10. Περί υπογραφής της Χάρτας δικαιωμάτων των αστέγων της «FEANTSA» από το Δήμο Καλαβρύτων.
11. Περί συμμετοχής του Δήμου Καλαβρύτων σε ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΙΛΟ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ο.Ε.Σ.) ΥΠΌ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ «ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ και ορισμός εκπροσώπων».
12. Περί παροχής γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων, για την Τιμολογιακή Πολιτική Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. Αχαΐας σύμφωνα με το άρθρο 242 του Ν.4555/2018.
13. Περί παροχής γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων, για το Τεχνικό πρόγραμμα του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. Αχαΐας σύμφωνα με το άρθρο 242 του Ν.4555/2018.
14. Περί έκφρασης γνώμης για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Βιολογικός Καθαρισμός του Δήμου Καλαβρύτων ΠΕ Αχαΐας Π.Δ.Ε. της ΑΔΠΔΕΙ»ΠΕΤ 2006314328.
15. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 75/2020 Μελέτης Πυροπροστασίας της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, για τις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Καλαβρύτων.
16. Περί έγκρισης Γνώμης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Κλειτορίας».
17. Περί αιτήματος του Ο.Τ.Ε. για χορήγηση άδειας εκσκαφής τάφρου επί δημοτικών δρόμων-χώρων, για την κατασκευή του έργου: «Σύμβαση-πλαίσιο Νο 16264 – Τεχνικές εργασίες Κατασκευής και Συντήρησης Υποδομών».
18. Περί χορήγησης – σηματοδότησης άδειας εισόδου στάθμευσης δύο Ι.Χ. οχημάτων, στην περιοχή της επέκτασης πολεοδομικού σχεδίου Καλαβρύτων στη θέση «ΒΑΛΤΟΣ».
19. Περί της εκ νέου παραχώρησης της χρήσης του κτιρίου ιδιοκτησίας πρώην ΟΕΚ και νυν ΟΑΕΔ που βρίσκεται στις εργατικές κατοικίες της πόλης των Καλαβρύτων, για κοινωφελή σκοπό και έγκρισης υπογραφής νέας σύμβασης χρησιδανείου.
20. Περί αιτήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
21. Περί της από 30/10/2020 του Συμβουλίου του Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων Κοινότητας Κρινοφύτων Δ.Ε. Κλειτορίας, για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του κοινοχρήστου χώρου ανατολικά του Ι.Ν. προς αξιοποίησή του.
22. Περί εκμίσθωσης του Δημοτικού Ξενώνα Δάφνης.
23. Περί της από 21-01-2020 αίτησης του κ. Χαράλαμπου Θεοδωρόπουλου, για την απαλλαγή των επιβληθέντων δημοτικών τελών ηλεκτροφωτισμού, δημοτικού φόρου και ΤΑΠ (τα οποία εισπράττονται μέσω των λογαριασμών ΔΕΗ) επί του Μελισσοκομείου του στη θέση «ΜΟΥΡΤΖΙΕΣ» στην Κοινότητα Σκοτάνης της Δ.Ε. Παΐων του Δήμου Καλαβρύτων και επιστροφής των μέχρι σήμερα και από το έτος 2010 αυτών των καταβληθέντων τελών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
24. Περί διαγραφής χρεών της ανωνύμου εταιρείας «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α.», ποσού 203.610,25 € από οφειλή κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ εργαζομένων, έτους 2008.
25. Περί των δύο συναλλαγών της 18ης-11-2020, ανάληψης μετρητών από τον λογαριασμό του Δήμου, που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς.
26. Περί διευθέτησης των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας Κλειτορίας».

1 σχόλιο

 1. Γεια σας, η εορταστική σεζόν είναι ξανά εδώ. Όσοι επωφελήθηκαν από τις υπηρεσίες μας πρέπει να εμφανιστούν και να καταθέσουν. Όσοι χρειάζονται δάνειο πρέπει να επικοινωνήσουν με την εταιρεία μου τώρα.

  Το όνομά μου είναι Claudia Klein, είμαι Γερμανός και παρέχω χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Χρειάζεστε ένα γρήγορο, μακροπρόθεσμο ή βραχυπρόθεσμο δάνειο με σχετικά χαμηλό επιτόκιο τόσο χαμηλό όσο 3%; Σας επηρεάζει η δυσκολία της οικονομίας; ή σας έχει αρνηθεί δάνειο από την τράπεζά σας ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα; Προσφέρουμε ασφαλή δάνεια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσφορά δανείου, στείλτε μου το αίτημά σας μέσω email: spotlightglobalservices@gmail.com ή WhatsApp: +4915758108767

  * Αναζητάτε χρηματοδότηση για να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση;
  * Αναζητάτε δάνεια για την εκτέλεση μεγάλων έργων;
  * Χρειάζεστε δάνειο σε λιγότερο από 24 ώρες;
  * Χρειάζεστε ένα γρήγορο δάνειο για διάφορους σκοπούς;

  Εάν η απάντησή σας είναι ναι, η εταιρεία μου μπορεί να σας βοηθήσει. Παρέχουμε κάθε είδους υπηρεσία δανείου.

  * Μπορείτε να δανειστείτε έως και 15.000.000 ευρώ.
  * Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 1 έως 30 ετών για αποπληρωμή.
  * Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε εβδομαδιαίο, μηνιαίο και ετήσιο πρόγραμμα αποπληρωμής.
  * Ευέλικτοι Όροι Δανείου.
  * Μπορείτε να κάνετε αίτηση μαζί μας οπουδήποτε στο δικό σας βολικό μέρος και ώρα.

  Εάν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω αυτής της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: | spotlightglobalservices@gmail.com | Ή WhatsApp: +4915758108767

  Έχετε 100% εγγύηση ότι θα λάβετε το δάνειο σας στο τέλος αυτής της συναλλαγής δανείου.

  Μπορείτε να μας ελέγξετε εύκολα στον ιστότοπό μας μέσω: || https://spotlightglobalfin.wixsite.com/financial ||

  Είμαστε παθιασμένοι με το να κάνουμε την οικονομική ένταξη να μετράει. Τα δάνεια και τα επενδυτικά προϊόντα μας έχουν σχεδιαστεί για να σας προσφέρουν άνεση και αξία.

  Με το Spotlight Global Financial Services, μπορείτε να αποχαιρετήσετε όλη την οικονομική κρίση και τις δυσκολίες σας καθώς είμαστε πιστοποιημένοι, αξιόπιστοι, αξιόπιστοι, αποτελεσματικοί, γρήγοροι και δυναμικοί

  Θερμές χαιρετισμοί
  Κλαούντια Κλέιν

  Χωρίς ιό. www.avast.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή