Top Ad

HIDE

HIDE_BLOG

HIDE_BLOG
{fbt_classic_header}

Classic Header

Breaking News:

latest


Μέτρα προστασίας από τον COVID-19 της Εισαγγελίας Καλαβρύτων

Αριθμός   3 / 2020 ΠΡΑΞΗ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αφού  λάβαμε υπόψη: (α) Το άρθρο έβδομο της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ...


Αριθμός   3 / 2020
ΠΡΑΞΗ
Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Αφού  λάβαμε υπόψη:
(α) Το άρθρο έβδομο της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ26804/25-4-2020 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β΄, τ. 1588/25-4-2020), στο οποίο ορίζεται ότι «Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου, που τοιχοκολλάται στην είσοδο του δικαστηρίου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του εφόσον διαθέτει, ορίζονται όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ’ ευθύνη του για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και, ιδίως, τα μέτρα που προβλέφθηκαν στο από 24.4.2020 πρακτικό της επιτροπής αντιμετώπισης εκτάκτων συμβάντων δημοσίας υγείας από λοιμογόνους παράγοντες» και
(β) το άρθρο τέταρτο, παρ. 4, εδ. β΄ της ανωτέρω Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης, με το οποίο ορίζεται ότι «Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των ως άνω υπηρεσιών ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών».
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  ότι
(α) όλοι οι υπάλληλοι της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καλαβρύτων θα φορούν προστατευτικές μάσκες. Ωσαύτως, οι δικαστικοί λειτουργοί, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και όλοι οι εισερχόμενοι πολίτες στους χώρους της Εισαγγελίας θα φορούν, καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους σε αυτό, προστατευτικές μάσκες σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημοσίας Υγείας, 
(β) οι εισερχόμενοι στο κτίριο του Δικαστικού Μεγάρου Καλαβρύτων θα χρησιμοποιούν τα αντισηπτικά που έχουν τοποθετηθεί, τουλάχιστον ένα σε κάθε όροφο, στους χώρους της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καλαβρύτων, ανάλογα με την υφιστάμενη επάρκεια, για απολύμανση των χεριών, πριν την είσοδό τους στα γραφεία ή τις αίθουσες του Δικαστηρίου, 
(γ) σε όλα τα γραφεία της Γραμματείας της Εισαγγελίας Καλαβρύτων οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και πολίτες θα προσέρχονται ένας - ένας και θα εξυπηρετούνται από την είσοδο κάθε γραφείου, σύμφωνα με τις οικείες σημάνσεις, μη δυνάμενοι να εισέρχονται σε αυτά, καθόσον διαφορετικά δεν θα τηρείται η αναλογία του ανωτάτου ορίου 1 ατόμου ανά 10 τ.μ. - έχοντας προτεραιότητα οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και τα άτομα χρήζοντα βοήθειας, 
(δ) στο Γραφείο του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, θα εισέρχονται ένας – ένας, έχοντας προτεραιότητα οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και τα άτομα χρήζοντα βοήθειας. 
(ε) στο ακροατήριο θα παρευρίσκονται οι παράγοντες της εκάστοτε εκδικαζόμενης υπόθεσης, ήτοι τα πρόσωπα της έδρας, οι συνήγοροι, οι διάδικοι, οι μάρτυρές τους και τυχόν λοιποί παράγοντες της δίκης κατά τα εξής: οι συνήγοροι και οι διάδικοι θα παρίστανται σε απόσταση 1,50 μέτρου μεταξύ τους και θα παρευρίσκονται οι μάρτυρες και οι λοιποί παράγοντες της δίκης, όταν εξετάζονται / συμπράττουν με τη σειρά τους, άλλως θα περιμένουν εκτός του ακροατηρίου εάν έχει συμπληρωθεί ο ανώτατος αριθμός παρευρισκομένων μέσα στην αίθουσα. Κάθε τρίτος θα δύναται να παρευρίσκεται στο ακροατήριο, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου αριθμού παρευρισκομένων, στις δε θέσεις του ακροατηρίου θα κάθονται διασκορπισμένοι, με τρόπο που να τηρείται η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας των 1,5 μ. μεταξύ τους. Μέγιστος αριθμός παρευρισκομένων προσώπων εντός του ακροατηρίου, πλην των συμμετεχόντων στη σύνθεση της έδρας, ορίζεται σε επτά (7).
(ζ) όλοι όσοι εισέρχονται και όσοι παραμένουν στους χώρους της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καλαβρύτων θα τηρούν υποχρεωτικά την ελάχιστη απόσταση του 1,5 μέτρου μεταξύ τους, και
(η) σε όλους τους χώρους της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καλαβρύτων θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά φυσικός εξαερισμός και φυσικός κλιματισμός, μη επιτρεπόμενης καθ’ οιονδήποτε τρόπο της χρήσης τεχνητού κλιματισμού έως ότου υπάρχει οικεία ανακοίνωση από τον Ε.Ο.Δ.Υ. περί δυνατότητας μετάδοσης μέσω αυτού του κορωνοϊού.  
Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου Καλαβρύτων, καθώς και στην είσοδο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καλαβρύτων . 

Καλάβρυτα, 30 Απριλίου 2020
Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Καλαβρύτων

Δημήτριος Λιανόπουλος
Εισαγγελέας Πρωτοδικών
Δεν υπάρχουν σχόλια