HIDE_BLOG

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Γ.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αντιμετώπισις Εκτάκτων Αναγκών-Συμφορών

Προσφάτως ενέσκηψεν εις τον τόπον μας και γενικώτερον εις την Χώραν μας σφοδρά κακοκαιρία, με κύρια χαρακτηριστικά, ραγδαίες βροχοπτώσεις...

Προσφάτως ενέσκηψεν εις τον τόπον μας και γενικώτερον εις την Χώραν μας σφοδρά κακοκαιρία, με κύρια χαρακτηριστικά, ραγδαίες βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, καθώς και χιονοπτώσεις, χιονοθύελλες, παγετόν κ.α.
Όπως έχει επικρατήσει τον τελευταίον καιρόν, στα ακραία αυτά καιρικά φαινόμενα οι αρμόδιοι φορείς δίδουν εις έκαστον κάποιαν κωδικήν ονομασίαν.
Το πλέον ισχυρόν μέχρι τούδε, με την ονομασίαν ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ, εισέβαλεν εις τον τόπον μας με πολύ άγριες διαθέσεις.
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ εκ του τήλε και μάχομαι, όπερ σημαίνει ότι τα βέλη του είχαν μεγάλο βεληνεκές, ικανά να προκαλέσουν ανυπολόγιστες συμφορές. Και με αυτήν την ορμητικότητα έπληξε και τα χωριά των Καλαβρύτων. 
Όμως η κατά προσωποποίησιν -  ένεκα κωδικής ονομασίας – έπηλυς αποκαλουμένη αυτή κακοκαιρία με το βαρύγδουπον, με το αρχαιοπρεπές όνομα, δεν υπελόγισεν ότι – πέραν από τους συμμάχους της, το ορεινόν σύμπλεγμα Χελμού, Παναχαϊκού και Ερυμάνθου – θα συναντούσε και έναν ισχυρόν αντίπαλον, τον  κ. Δήμαρχον Καλαβρύτων Γιώργον Λαζουράν, ο οποίος – εκτός από την νομικήν του δεινότητα – έχει ειδικώς διατρίψει και περί το αντικείμενον αντιμετωπίσεως Εκτάκτων Αναγκών – Συμφορών και γνωρίζει να σχεδιάζει και να υλοποιεί, περιπτώσεις συντρεχούσης, τα σχέδιά του με άριστην επιτυχίαν.
«Εἰς τάς ἀνατολικάς κλιτῦς, ὑπωρείας καί γραφικάς κοιλάδας» του Ερυμάνθου και δη εις την Δημοτικήν Ενότητα Αροανίας ο ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ευρήκεν αντίπαλον την Χάριν και το Κλέος, τα οποία – πέραν του ότι συνθέτουν το όνομα και την προσωπικότητα της κας Αντιδημάρχου μας Χαρίκλειας Γεωργακοπούλου – αποτελούν και έναν ενάρετον, δημιουργικόν, διορατικόν και αήττητον παράγοντα.
Η κα Γεωργακοπούλου, όπως και οι ομόλογοί της, από τον καιρόν της ηρεμίας – υπό την αιγίδα του Δημάρχου κ. Λαζουρά – σιωπηλά και χωρίς εντυπωσιοθηρίες οργάνωσε και προπαρεσκεύασε προληπτικά με μαθηματικήν ακρίβειαν όλα τα εις την διάθεσίν της μέσα, υλικά και προσωπικόν, τα οποία εκινητοποίησεν εις τον κατάλληλον χρόνον, χωρίς υπερβολές, χωρίς σπατάλην, με άριστην επιτυχίαν, προς αντιμετώπισιν της επελθούσης κακοκαιρίας.
Ασφαλώς η κα Αντιδήμαρχος δεν επεχείρησε να τριχοτομήσει την γωνίαν με τον κανόνα και τον διαβήτην, αλλά με την εμπειρίαν της και την επιστημονικήν της κατάρτισιν, επί πλέον δε με ηυξημένον το αίσθημα ευθύνης έναντι του λειτουργήματός της, ευρήκε την χρυσήν τομήν, μέσω της οποίας επορεύθη και αντιμετώπισεν λίαν επιτυχώς την ενσκήψασαν εις τη περιοχήν ευθύνης της θεομηνίαν.
Γνωρίζει ότι για την ευόδωσιν των στόχων της είναι απαραίτητοι οι ακόλουθοι παράγοντες: 
1. Η ενσυνείδητη πειθαρχία των δημοτών και του προσωπικού στις επιδιώξεις για την προκοπήν του τόπου μας.       
2. Το υψηλόν φρόνημα και το ακμαίον ηθικόν των ανωτέρω, τα οποία αποκτώνται με την εμπιστοσύνην τους εις το πρόσωπόν της.
3. Η απόδοσις, η δημιουργική εργασία τους για τα κοινά.
4. Η εκπαίδευσις προσωπικού και δημοτών, εις ό,τι αφορά την ευόδωσιν του εκάστοτε επιδιωκομένου σκοπού.
5. Η διατήρησις εις αρίστην κατάστασιν του υλικού και των μέσων.
Εις την περιοχήν αρμοδιότητος του Συνδέσμου μας Καμενιανιτών, Δροβολοβιτών, Δεσινιωτών, αρωγοί εις την προσπάθειαν των προαναφερομένων φορέων ήλθαν:
1. Οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων κ. Λάμπος Σπυρίδων και κα Αθανασοπούλου Μαντώ, η Τζαβέλαινα της περιοχής, όπως την αποκαλούν.  
2. Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου μας κ. Νικολόπουλος Κώστας, λογοτέχνης, Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού εις τον τ. Δήμον Αροανίας, πρώην Αντιπρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων Λογοτεχνών και 
3. Οι μόνιμοι κάτοικοι των χωριών μας, με τη εθελοντικήν συστράτευσιν, πέριξ των συναρμοδίων φορέων.  
Συμπέρασμα:
  Η πρόληψις είναι κοπιώδης, αθόρυβος και δεν δημιουργεί εντυπώσεις και συγκινήσεις. Όμως τα αποτελέσματά της είναι πολλαπλασίως ανώτερα από τα αποτελέσματα της καταστολής.
Από Ανώτερον Αξ/κόν της SCOTLAND YARD ελέχθη χαρακτηριστικά κατά το απώτερον παρελθόν ότι: «Όσον αξίζει ένα γραμμάριον πρόληψης δεν αξίζουν εκατό κιλά καταστολής».
Εύχομαι εις όλους καλήν δύναμιν, 
καθ’ ότι η κακοκαιρία συνεχίζεται με καινούργιες εφεδρείες.
Φωτόπουλος Δ. Γεώργιος – Γιωργάκης
Από Καμενιάνους Καλαβρύτων

Δεν υπάρχουν σχόλια