HIDE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

HIDE_BLOG

Breaking News

latest

Θανάσης Κανελλόπουλος: "Γιατί καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό του Δήμου Καλαβρύτων για το 2024"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ Μ...ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
Όπως είναι γνωστό, η ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ δια των εκλεγμένων της Δημοτικών Συμβούλων επιτελεί τη θέση και τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου Καλαβρύτων, που δεν είναι άλλος από τον ενδελεχή έλεγχο της Δημοτικής Αρχής. Άλλωστε, ο ρόλος της αντιπολίτευσης Συνταγματικά, Νομοθετικά και πρακτικά είναι να ελέγχει την εξουσία και κυρίως όταν αυτή κυβερνά με μεγάλη πλειοψηφία που δημιουργεί την αίσθηση του ισχυρού, κάτι το οποίο νομοτελειακά γεννά υπεροψία, αλαζονεία και πολλές φορές και σε αυθαιρεσία. Αυτά τα φαινόμενα τα επισημαίνει και τα αναδεικνύει η αντιπολίτευση, η οποία αντιπροσωπεύει τη φωνή των πολιτών, διασφαλίζοντας ότι οι απόψεις όλων λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων. Όπως δεσμευθήκαμε και προεκλογικά, οι εκλεγμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξής μας θα διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην εξασφάλιση της νομιμότητας και τη διαμόρφωση ενός διαφανούς και αποτελεσματικού δημοτικού συστήματος. Με βάση τα ανωτέρω θα θέλαμε να αναφερθούμε στα κάτωθι ζητήματα.
Ι. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Την 2.02.2024 στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ψηφίστηκε η προσαρμογή του σχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με τις συστάσεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. Το ως άνω σχέδιο του προϋπολογισμού, καταψηφίστηκε από την παράταξή μας στη Συνεδρίαση της 22.01.2024 για τους λόγους που επισημάναμε, ενώ η άποψή μας αυτή δικαιώθηκε όπως προκύπτει από τις παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου. Ενώ, λοιπόν, αρχικά καταψηφίσαμε το σχέδιο του προϋπολογισμού εν συνεχεία υπερψηφίσαμε την προσαρμογή αυτού σύμφωνα με τις επισημάνσεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., διότι οι διευκρινίσεις και οι παρεμβάσεις που προτάθηκαν κρίθηκαν πειστικές και αναγκαίες για τον εξορθολογισμό της οικονομικής διαχείρισης του Δήμου και την αύξηση του συνολικού ποσού του προϋπολογισμού
Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Περί ψήφισης του προϋπολογισμού του Δήμου Καλαβρύτων οικονομικού έτους 2024 και της Στοχοθεσίας του Δήμου για το 2024». Η ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου αποτελεί θέμα υψίστης σημασίας, διότι πέραν της καθοριστικής του συμβολής στη χρηματοδότηση των δημοτικών προγραμμάτων και υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός λειτουργεί ως κατευθυντήριο για την πορεία της δημοτικής αρχής για το επόμενο έτος. Με άλλα λόγια, αποτελεί τον οδηγό – τον καθρέφτη και τον τρόπο της δράσης της Δημοτικής Αρχής, αναφορικά με τα έργα υποδομών, τα αναπτυξιακά προγράμματα, τις πάγιες ανάγκες καθώς και τις επιβαρύνσεις των Δημοτών (π.χ. δημοτικά τέλη), με τον οποίο (τρόπο δράσης) έχουμε διαφωνήσει ρητά και το έχουμε εκφράσει τόσο προεκλογικά όσο και με την έναρξη της νέας θητείας της ίδιας Δημοτικής Αρχής. Συνεπώς, ο προϋπολογισμός εκφράζει την πολιτική για το προσεχές έτος και αναδεικνύεται ως κρίσιμο εργαλείο για την υλοποίηση των στόχων της δημοτικής αρχής.
Υπό αυτό το πρίσμα, όπως τονίστηκε κατά την ανωτέρω συνεδρίαση από τον επικεφαλής της παράταξης και τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Αναστασία Μπαλασοπούλου, ο προϋπολογισμός παρουσίασε σοβαρές ελλείψεις στον τομέα της στρατηγικής σχεδίασης και του καταμερισμού των δημοτικών πόρων ανά δημοτικό διαμέρισμα. Τέθηκε υπόψιν του Δημοτικού Συμβουλίου ένας προϋπολογισμός μακριά από τις προτεραιότητες και τις προσδοκίες της τοπικής κοινωνίας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης επισημάναμε ότι πρέπει να υπάρχει επαρκής και ορισμένη τεκμηρίωση για τη διάθεση κάθε επιμέρους κονδυλίου, ενώ επιφυλασσόμαστε να αιτηθούμε να περιέλθουν σε γνώση μας όλα τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται για ελεγχθεί η διάθεση των πόρων. Επιδιώκουμε αφενός μεν να εξακριβώσουμε ότι τα κονδύλια που αφορούν τα έξοδα ανταποκρίνονται στο πραγματικό κόστος του σκοπού για τον οποίο προορίζονται, αφετέρου δε να υπάρχει εμπεριστατωμένη ανάλυση κάθε προβλεπόμενης δαπάνης και όχι γενικευμένη κατηγοριοποίηση. Περαιτέρω, θέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα που αφορούσαν τα έσοδα από συγκεκριμένες πηγές τα οποία παρουσιάζουν σημαντική μείωση ή αύξηση με βάση τα συγκριτικά στοιχεία του προηγούμενου έτους και τα οποία χρήζουν περαιτέρω διευκρινήσεων.
Θα ανακύπτει σε κάποιους ίσως το ερώτημα, γιατί δεν υπερψηφίσαμε τον προϋπολογισμό αναφορικά με τη μισθοδοσία των δημοτικών υπαλλήλων. Διευκρινίζουμε προς αποφυγήν έκδοσης εσφαλμένων συμπερασμάτων και παρερμηνειών ότι τασσόμαστε, ασφαλώς, υπέρ της κάλυψης των προβλεπόμενων αμοιβών των Δημοτικών Υπαλλήλων. Πλην όμως, δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι αυτή τη στιγμή σε εμάς ο ακριβής αριθμός του μόνιμου προσωπικού, του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) και των απασχολούμενων με ειδικό καθεστώς (μπλοκάκι) ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα για το σύνολο του προσωπικού του Δήμου
Με βάση τα ανωτέρω, η καταψήφιση του προϋπολογισμού από πλευράς μας ήταν μονόδρομος. Στόχος μας είναι να έχουμε έναν Δήμο λειτουργικό, που θα προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, που θα διευκολύνει την καθημερινότητα του πολίτη. Όλα αυτά για εμάς είναι η ποιότητα ζωής που αξίζουν να έχουν τα επόμενα χρόνια οι συμπολίτες μας.
ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
Περαιτέρω, θα θέλαμε να αναφερθούμε, συνοπτικά, σε δύο σημαντικά θέματα που περιλαμβάνονταν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής της ιδίας ημέρας και για τα οποία εκφράστηκαν δια του επικεφαλής σημαντικές επισημάνσεις σε σχέση με την πληρότητα και την αιτιολογία των εισηγήσεων και γενικά για την προστασία των συμφερόντων του Δήμου. Στην ως άνω συνεδρίαση, λοιπόν, της 2ας Φεβρουαρίου, τέθηκε υπόψιν της Δημοτικής Επιτροπής το από 19.01.2024 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, δυνάμει του οποίου η τελευταία (Επιτροπή Διαγωνισμού) εισηγήθηκε την κατακύρωση της σύμβασης για την ανάθεση προμήθειας ενός οχήματος περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε συγκεκριμένη επιχείρηση με οικονομική προσφορά συνολικού ποσού 184.760,00 ευρώ!!!. Λαμβανομένου υπόψιν ότι η εν λόγω επιχείρηση δεν έχει ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την πώληση / ενοικίαση πάσης φύσεως οχημάτων, ενώ η προσφορά που υπέβαλε αξιολογήθηκε ως αδικαιολόγητα υψηλή, τη στιγμή που στην Ελλάδα υπάρχουν δεκάδες αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και το κόστος ενός τέτοιου οχήματος προκύπτει ευχερώς από μια απλή έρευνα. Δοθέντος ότι η ως άνω προσφορά είναι η μόνη που υποβλήθηκε για το συγκεκριμένο διαγωνισμό, γεγονός που καταδεικνύει την έλλειψη ενημέρωσης έτερων ενδιαφερόμενων, διότι η δημοσίευση περιορίστηκε σε δύο τοπικές εφημερίδες και όχι σε ημερήσιες πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδες που θα προσέλκυαν περισσότερους ενδιαφερόμενους. Καίτοι η διαδικασία που ακολουθήθηκε καλύπτει τα τυπικά στοιχεία του νόμου, εντούτοις εάν η δημοτική αρχή είχε προβεί σε περαιτέρω ενέργειες, μη επιβεβλημένες πλην όμως αναγκαίες για την εξασφάλιση του συμφέροντος του Δήμου, θα εξασφάλιζε καλύτερη προσφορά που θα είχε ως αποτέλεσμα τη διαφύλαξη των διαθέσιμων πόρων του Δήμου. Συνεπώς, τονίστηκε ότι η τηρηθείσα διαδικασία κρίνεται ελλιπής επί του ως άνω θέματος. Τις παρατηρήσεις αυτές αποδέχθηκε και η πλειοψηφία και ναι μεν δεν συντάχθηκε στην πρότασή μας περί χαρακτηρισμού του εν λόγω διαγωνισμού ως άγονου, αλλά πρότεινε την αναβολή του συγκεκριμένου θέματος, στην οποία και συμφωνήσαμε.
Τέλος, αναφορικά με το αναγραφόμενο στην ημερήσια διάταξη θέμα «Διαγραφή Χρεών» επισημάναμε και κατά τη συνεδρίαση ότι δεν ήταν ορθή η διατύπωση, διότι ο κάθε καλόπιστος αναγνώστης με την απλή ανάγνωση του θέματος σχημάτιζε την εντύπωση ότι ο Δήμος προβαίνει γενικά σε διαγραφή χρεών, πράγμα το οποίο ασφαλώς δεν συμβαίνει. Με άλλα λόγια, από μόνη τη διατύπωση του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης προκύπτει άνευ ετέρου τινός ότι πρόκειται περί εσφαλμένους – ατυχούς διατύπωσης. Το υπό κρίση ζήτημα αφορούσε τη λήψη αποφάσεως επί αιτήματος νομικού προσώπου, δια του νομίμου εκπροσώπου του, για διαγραφή φερόμενης οφειλής που, κατά τους ισχυρισμούς του εσφαλμένως, είχε καταλογιστεί σε βάτος του. Επί του κρινόμενου αυτού ζητήματος ζητήσαμε σύμφωνα με το νόμο πιο συγκεκριμένες διευκρινίσεις και πιο εμπεριστατωμένη εισήγηση για να αποδεικνύεται η νομιμότητα ή μη του αιτήματος. Επίσης, επισημάνθηκε ότι η τυχόν λαμβανομένη απόφαση σε τυχόν έλεγχό της από οποιαδήποτε αρχή θα κρινόταν μη νόμιμη, διότι δεν θα είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου ορισμένη, πλήρη και σαφή αιτιολογία. Για τους ανωτέρω λόγους, επισημάναμε τις προρρηθείσες πλημμέλειες και η πλειοψηφία αιτήθηκε την αναβολή του εν λόγω θέματος ημερήσιας διάταξης, στην οποία συμφώνησε και η παράταξή μας.
Έχουμε πολλάκις τονίσει τη δέσμευσή μας να υποστηρίξουμε κάθε πρωτοβουλία που έχει ως στόχο το όφελος κάθε πολίτη που όμως δεν θα αποβαίνει σε βάρος του συμφέροντος του Δήμου. Με την ανάληψη των καθηκόντων μας τονίσαμε, όπως και προεκλογικά, ότι θα στηρίζουμε κάθε νόμιμο δικαίωμα του πολίτη, παράλληλα όμως, θα εκφράζουμε τη σθεναρή μας αντίθεση έναντι οποιασδήποτε ενέργειας που αντίκειται στο νόμο, στο κοινό συμφέρον και όφελος του Δήμου.
Ο επικεφαλής της παράταξης «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»
Και Δημοτικός Σύμβουλος Καλαβρύτων
Θανάσης Κανελλόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Ακολουθήστε το kalavrytanews.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Ακολουθήστε το ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-NEWS σε Instagram, Facebook και Twitter.

EURO 2024 - Highlights