Page Nav

HIDE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

HIDE_BLOG

Breaking News

latest

Το νέο βιβλίο του Γ. Μαξίμου Ιβηρίτου-Νικολόπουλου - Βιβλιοπαρουσίαση

«Η ξυνωρίς των Αρίστων: Μέγας Αλέξανδρος-Φιλόσοφος Αριστοτέλης – Αλεξανδρινά και Αριστοτελικά αποτυπώματα εις τον Άθωνα» Γ. Μαξίμου Ιβηρίτο...

«Η ξυνωρίς των Αρίστων: Μέγας Αλέξανδρος-Φιλόσοφος Αριστοτέλης – Αλεξανδρινά και Αριστοτελικά αποτυπώματα εις τον Άθωνα»
Γ. Μαξίμου Ιβηρίτου-Νικολόπουλου (Έκδ. 2023)ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Από τον Κωνσταντίνο Νικολόπουλο – Καμενιανίτη. Λογοτέχνη, συγγραφέα τ. Αντιπρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών & Αντιδήμαρχο Πολιτισμού στον τ. Δήμο Αροανίας Καλαβρύτων

«Ἐξηρεύξατο ἡ καρδία μου λόγον ἀγαθόν, λέγω ἐγὼ τὰ ἔργα μου …..ἡ γλῶσσά μου κάλαμος γραμματέως ὀξυγράφου». (Ψαλ. 44,2)
….Από την γεμάτην ιερά αισθήματα καρδίαν μου-μετά την ανάγνωση του προαναφερομένου βιβλίου- υπερεξεχείλισε και εξεπήγασε λόγος ίνα εκφράσει τούτα τοις εντευξομένοις.
Ευρισκόμενος μπροστά σε ένα μνημειώδες ιστορικό θησαύρισμα, που συνέγραψε ο Οσιολογιότατος Μοναχός Γ. Μάξιμος Ιβηρίτης-Νικολόπουλος, εκ Καμενιάνων Καλαβρύτων, καταλαμβάνομαι από δέος και συγκίνηση, για όσα σε αυτό αποθησαύρισα. Η γλώσσα μου θα προσπαθήσει να μεταβληθεί εις πένναν ταχογράφου γραμματέως, δια να εκφράσει τα ιερά συναισθήματα της καρδίας μου, για το συγγραφικόν τούτο έργον του Γ. Μαξίμου, για δύο κορυφαίους και αρίστους αρχαίους προγόνους μας, το Μέγα Αλέξανδρο και το Φιλόσοφο Αριστοτέλη.
Είμαι λοιπόν στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσω - με τον ταπεινόν μου κάλαμον - το λαμπρότατον τούτο έργον, προς όλους τους φιλίστορες και γενικότερα όλους τους Έλληνες και όχι μόνο.
Ο κάθε ιστορικός, ανάλογα με την γνώση, την έρευνα, την τεκμηρίωση, την αντικειμενικότητα που τον διακρίνει και την ηθική υπόστασή του, συμπεριφέρεται και στην συγγραφή της ιστορίας μας. Ο Γ. Μάξιμος, χαρακτηρίζεται από πολλούς κορυφαίους αναλυτές και ανθρώπους του πνευματικού χώρου, ως ένας εκ των λογιών και εγκύρων ιστορικών συγγραφέων του τόπου μας, πράγμα που αποδεικνύεται μέσα από τα έργα και τις ομιλίες του, αλλά επιβεβαιώνεται μεγαλειωδώς και από το παρουσιαζόμενο σήμερα βιβλίο του, μοναδικού στο είδος του.
Τούτα δεν γράφονται ένεκα περιαυτολογικής παρουσιάσεως του συγγραφέως, αλλά προς γνώσιν των μη γνωριζόντων.
Ο πρώτος των Ελλήνων βασιλεύς και στρατηλάτης Αλέξανδρος, ο επιλεγόμενος Μέγας, αναγνωρίζεται υπό όλων των λαών της γης, ως πρόσωπον ιερόν και δη εκ των σημαντικοτέρων μορφών της Παγκοσμίου ιστορίας, του οποίου η εμφάνιση και δράση συνδέονται με γεγονότα υψίστης σημασίας και σπουδαιότητας για ολόκληρη την οικουμένη. Τούτος αναφέρεται στις προφητείες του προφήτη Δανιήλ και άλλων. Αυτά και πολλά άλλα στοιχεία μεγίστου ενδιαφέροντος αναφέρονται στις σελίδες του εν λόγω βιβλίου του Γ. Μαξίμου.
Πρόκειται για το εικοστό πέμπτο κατά σειρά έργο του συγγραφέα, το οποίο προβάλλει μεταξύ των ανθρώπων δύο κορυφαίους και αρίστους αρχαίους προγόνους μας, το Μέγα Αλέξανδρο και το Φιλόσοφο Αριστοτέλη.
Μέσω δε τούτων προβάλλεται και το μεγαλώνυμο όρος του Άθω, μετά του οποίου συνδέονται αμφότεροι διαχρονικώς.
Ο Γέρων Μάξιμος Ιβηρίτης, ο οποίος διετέλεσε Πρωτεπιστάτης Αγίου Όρους Άθω, και είναι επίτιμος Καθηγητής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Αντεπιστέλλον Μέλος της Εταιρείας Μακεδονικών
Σπουδών. Έχει συγγράψει εκτός των ανωτέρω βιβλίων περί τις διακόσιες ακόμη μελέτες ιστορικού και θεολογικού περιεχομένου. Ήδη, προς έκδοση είναι και ένα πρωτότυπο πολυσέλιδο έργο του, με τίτλο: «Χριστιανικόν Θησαύρισμα», στο οποίο έχουν μελετηθεί και καταγράφονται εμπεριστατωμένα όλα τα επί γης γνωστά Ιερά Κατάλοιπα του Ιησού Χριστού και της Υπεραγίας Θεοτόκου.
Σύμφωνα με το Στράβωνα (ΙΑ ́ α ́, 23) και άλλους ιστορικούς, όταν ο αρχιτέκτων της Αλεξανδρείας Δεινοκράτης επρότεινε στο Μέγα Αλέξανδρο να μεταποιήσει τον Άθωνα σε ανδριάντα του, ο μεγαλώνυμος εκείνος στρατηλάτης αρνήθηκε την κολακευτική του πρόταση και εν ολίγοις τον συμβούλεψε να αφήσει ήσυχο το θαυμαστό τούτο όρος, γιατί δεν ξέρουμε του είπε πως θα το χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι στο μέλλον.
Πρόκειται για την πρώτη περί του Άθωνος προφητεία, η οποία μάλιστα εκφράσθηκε από το στόμα ενός μεγάλου αρχαίου ενθέου Έλληνα, ο οποίος μαζί με τούς άλλους εθνικούς μας φιλοσόφους, ποιητές και ρήτορες του παλαιού εκείνου καιρού προετοίμασαν την έλευση του Χριστού στον κόσμο.
Στο πρωτότυπο τούτο έργο του Γέροντος Μαξίμου Ιβηρίτου, το οποίο έχει ενδιαφέρον και από καλαίσθητη εκδοτική άποψη, γίνεται εκτενής αναφορά σε όσα έχουν σχέση με την δυάδα των δύο αρίστων τούτων ανδρών και το Άγιο Όρος, και αποτυπώνονται σε σπάνια χειρόγραφα ή απεικονίζονται σε τοιχογραφίες και λιθανάγλυφα, που κοσμούν τις Αγιορειτικές Βιβλιοθήκες και τους Ιερούς Ναούς του Ιερού Τόπου.
Μεγάλη έμφαση δίδεται στην καταγωγή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ένεκα του Σκοπιανού Ζητήματος. Σύμφωνα με το συγγραφέα, «ο Αλέξανδρος ήτο υιός του μεγαλοπράγμονος βασιλέως της Μακεδονίας Φιλίππου του Β ́ και της Ολυμπιάδος, θυγατέρας του Νεοπτολέμου βασιλέως των Μολοσσών, ενός των τριών λαών της αρχαίας Ηπείρου· ήλκε δε την καταγωγήν αυτού εις τους Ηρακλείδας εκ πατρός διά του Καράνου, και εις τους Αιακίδας εκ μητρός διά του Νεοπτολέμου».
Καθώς επεξηγεί, «η Μακεδονική Δυναστεία εξ αίματος κατήγετο από την βασιλικήν οικογένειαν του Αργολικού Άργους Πελοποννήσου, ήτις είχεν ως πρόγονον τον Ηρακλέα· εξ αγχιστείας δε, κατήγετο από τον ήρωα των Ελλήνων του Τρωικού πολέμου Αχιλλέα, υιόν του βασιλέως Πηλέως και της Θέτιδος των Μυρμιδόνων εν Θεσσαλία. Μάλιστα ο περιηγητής Παυσανίας αναφέρει, ότι ο Νεοπτόλεμος ήτο δέκατος έβδομος απόγονος του Αχιλλέως».
Στο κεφάλαιο, επί τα ίχνη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, γίνεται λεπτομερή εξιστόρηση της εκστρατείας στη Μικρά Ασία του πρώτου Έλληνος βασιλέως και αυτοκράτορος Αλεξάνδρου του Γ ́, ο οποίος αναγνωρίζεται ως πρόσωπο ιερό και μάλιστα από τις σημαντικότερες μορφές της Παγκόσμιας Ιστορίας.
Επειδή η εμφάνιση και η όλη δράση του Μεγάλου Αλεξάνδρου συνδέονται με γεγονότα ύψιστης σπουδαιότητας και σημασίας για όλη την οικουμένη, ο Γέρων Μάξιμος κατέγραψε όλα τα θεία σημεία που συνέβησαν κατά την εκστρατεία του εναντίον των Περσών, και βεβαίως τα όσα αναφέρουν οι Πατέρες της Εκκλησίας για το πρόσωπό του. Καθώς γράφει, παλαιότερα στο Άγιο Όρος ο Μέγας Αλέξανδρος αποτελούσε ξεχωριστό ανάγνωσμα στις Τράπεζες εστιάσεως των Αγιορειτικών Μονών.
Η έκδοση αυτή, σημειολογική από θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι σήμερα (323 π.Χ-2023 μ.Χ.), θα συμβάλει στην αξιοποίηση της μαρτυρίας του συγχρόνου Οσίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου περί της μεταφοράς και ταφής του Έλληνος Μακεδόνος στην Παναγία Κονταριώτισσα Κατερίνης, και βεβαίως την εύρεση του σκηνώματός του προς παγκόσμια έκπληξη. Θα συμβάλλει επίσης και στην μελετωμένη κατασκευή λαμπρού ανδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στον Ισθμό της Κορίνθου, διότι εκεί στην Κόρινθο η Σύνοδος αντιπροσώπων των Ελληνικών πόλεων-πολιτειών εξέλεξε το 336 π.Χ. το Μέγα Αλέξανδρο «αυτοκράτορα των Ελλήνων» και «στρατηγόν του κατά της Περσίας πολέμου».
Γράφοντας ταύτα, κύπτουμε ευλαβικώς και υποκλινόμαστε στο περιώνυμο αυτό βιβλίο του Γ. Μαξίμου, το οποίο δεν πρέπει να λείπει από καμιά βιβλιοθήκη και κανένα σχολείο.
Καλή Ανάσταση σε όλους!!
Κωνσταντίνος Νικολόπουλος-Καμενιανίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

WEB - TV

Ακολουθήστε το kalavrytanews.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Ακολουθήστε το ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-NEWS σε Instagram, Facebook και Twitter.

WEB - TV