Top Ad

HIDE

HIDE_BLOG

HIDE_BLOG
{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ: ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

 Αριθμός 194/2020 ΠΡΑΞΗ Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αφού  λάβαμε υπόψη: (α) Τις διατάξεις του άρθρου 15 §§ 1 περ. α΄ και 7 περ. ...


 Αριθμός 194/2020

ΠΡΑΞΗ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Αφού  λάβαμε υπόψη:

(α) Τις διατάξεις του άρθρου 15 §§ 1 περ. α΄ και 7 περ. α΄ και γ΄ του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κ.Ν 1756/1988). 

(β) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 14 της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.76629/27-11-2020 Κ.Υ.Α.των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 5255/28-11-2020)με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊούCOVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020», στο άρθρο 1§1 στ. 4 της οποίας ορίζεται μεταξύ άλλων ότι «5.α) Αναστέλλονται προσωρινά: αα) οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, αβ) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων, αγ) οι κατά τις κείμενες διατάξεις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών», καθώς και τις εξαιρέσεις αυτών,

(γ) Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 § 1 αρ. 4 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., που ορίζει ότι «με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου ή εισαγγελίας, που τοιχοκολλάται στην είσοδο του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα τους, εφόσον διαθέτουν, ορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών τους, καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ' ευθύνη τους, για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» και ότι«τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών της χώρας, καθώς και εκείνα που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστης αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών».

ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ 

Κατά το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 6.00 π.μ. έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6 π.μ.:

I) E ξ α ι ρ ο ύ ν τ α ι από την προσωρινή αναστολή των δικών ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και προθεσμιών, που επιβλήθηκε με το άρθρο 1 § 1 αρ. 4 περ. 5α΄ της ανωτέρω υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.76629/27-11-2020 Κ.Υ.Α. Β΄ 5255/28-11-2020):

α) Οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215, 237, 238 ΚΠολΔ, καθώς και οι προθεσμίες, που αφορούν τις υποθέσεις αρμοδιότητας Πολυμελούς και Μονομελούς Πρωτοδικείου (τακτική διαδικασία), οι οποίες εκδικάζονται με τις διατάξεις του Ν 2915/2001 (Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε  με τον Ν 4055/2012 (Α’ 51).

β) Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4335/2015 (Α΄ 87). 

γ) Οι δίκες επί ενδίκων μέσων ενώπιον του δικάζοντος ως Εφετείου Πρωτοδικείου, οι οποίες έχουν διεξαχθεί στον πρώτο βαθμό αντιμωλία των διαδίκων κατά την τακτική διαδικασία ή σύμφωνα με τις διατάξεις των ειδικών διαδικασιών. Οι δίκες αυτές γίνονται είτε με αυτοπρόσωπη παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, είτε με δήλωση των άρθρων 242 και 524 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται έστω και από έναν εκ των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων.

δ) Οι δίκες τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν2915/2001 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4055/2012 (Α΄ 51), οι δίκες ειδικών διαδικασιών και οι δίκες επί εφέσεων κατά ερήμην αποφάσεων, εισαγόμενων κατά το άρθρο 528 ΚΠολΔ, στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να λαμβάνει χώρα την προτεραία της δικασίμου έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Οι ανωτέρω δηλώσεις, στις οποίες θα διαλαμβάνονται ο αριθμός κατάθεσης δικογράφου, η διαδικασία, ο αριθμός πινακίου της υπόθεσης και τα ονόματα των διαδίκων, πρέπει να κοινοποιούνται στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων έως το πέρας του ωραρίου λειτουργίας αυτής (ώρα 3 μ.μ.) την προτεραία της δικασίμου, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της γραμματείας του πολιτικού τμήματος του Πρωτοδικείου protkal.politiko@gmail.comκαι να σημειώνονται αμέσως στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα με την επιμέλεια του αρμοδίου γραμματέα των ανωτέρω τμημάτων.Εφόσον όλοι οι διάδικοι έχουν υποβάλει την ανωτέρω δήλωση, η υπόθεση συζητείται παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Σε περίπτωση, κατά την οποία δεν υποβληθεί, ή δεν υποβληθεί εγκαίρως η ανωτέρω δήλωση από τους πληρεξούσιους δικηγόρους όλων των διαδίκων, οι υποθέσεις θα αποσύρονται από το πινάκιο/έκθεμα και δεν θα συζητούνται, χωρίς να απαιτείται η παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. Συναινετικά αιτήματα αναβολής για τις αναφερόμενες υπό στοιχεία β΄, γ΄ και δ΄ περιπτώσεις υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 72 § 2 του Ν4722/2020 (Α΄ 177), όπως ορίζεται κατωτέρω.

ε) Η παροχή νομικής βοήθειας και οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων, που έχουν αποκλειστικά και μόνο ως αντικείμενο:α) εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ (π.δ. 503/1985, Α΄ 182), Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’ άρθρον 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔκαι β) ανακοπή του άρθρου 954 § 4 ΚΠολΔ και αίτηση του άρθρου 1000 ΚΠολΔ για πλειστηριασμούς, η διενέργεια των οποίων δεν έχει ανασταλεί. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το κλείσιμο των φακέλων θα γίνεται κατά τα οριζόμενα από τον Δικαστή, που θα δικάσει την υπόθεση, εκτός εάν πρόκειται για συναινετική ανάκληση, εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, οι οποίες γίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 17 § 1 του Ν 4684/2020 «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.ΝΠ. "Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (Α΄ 75) και άλλες διατάξεις» (άρθρο 17 §§ 1 και 2 του Ν 4684/2020, η ισχύς του οποίου παρατάθηκε έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020 με την υπ’ αριθ. 53409/29.10.2020 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ΦΕΚ Β' 4783/29.10.2020).

στ) Οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας που έχουν αποκλειστικά και μόνο ως αντικείμενο τη θέση σε δικαστική συμπαράσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 801 επ. ΚΠολΔ και την υποβολή σε ακούσια νοσηλεία.

ζ) Η εκδίκαση αγωγών του άρθρου 22 του Ν 1264/1982 (Α΄ 79).

η) Η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών (σε υποθέσεις της αμφισβητούμενης ή της εκουσίας δικαιοδοσίας), οι οποίες συζητούνται δια υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς την εξέταση μαρτύρων.Οι προσωρινές διαταγές, που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, η οποία υπάγεται στην αναστολή, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών.

θ) Η εκδίκαση αυτοφώρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορούν κατηγορούμενο, που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.

ι) Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιορισμένες προς εκδίκαση υποθέσεις, που αφορούν: (α) κακουργήματα με προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης και (β) κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2022, καθώς και πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2021.

ια) Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης. 

ιβ) Οι ποινικές δίκες, που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2022, καθώς και πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών. Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης των διαδίκων, των μαρτύρων και των συνηγόρων, που τυχόν απουσιάζουν κατά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης, η διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου γνωστοποιούνται από τον γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο Καλαβρύτων.

ιγ) Η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ, Ν 4620/2019, Α΄ 96), ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα (ΠΚ, Ν 4619/2019, Α΄95) και 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ.  283/1985, Α΄106) και στη μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά τη διάταξη του άρθρου 82 § 5 του προϊσχύσαντος ΠΚ. 

ιδ) Η εκδίκαση υποθέσεων περί παράτασης εξακολούθησης ή αντικατάστασης θεραπευτικών μέτρων, καθώς και αιτήσεων του Εισαγγελέα περί άρσης ή αντικατάστασης των ως άνω μέτρων (άρθρο 70 Π.Κ., Ν 4619/2019, Α΄ 95).

ιε) Η δημοσίευση αποφάσεων, η έκδοση βουλευμάτων και η έκδοση διαταγών πληρωμής και απόδοσης μισθίου.

ΙΙ)Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω εξαιρέσεων, χωρίς να δεσμεύεται από αυτές. Στην τελευταία περίπτωση προς διευκόλυνση της ενημέρωσης των διαδίκων, των μαρτύρων και των συνηγόρων, που τυχόν απουσιάζουν κατά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης, η διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου γνωστοποιούνται από τον γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο Καλαβρύτων.

ΙΙΙ) Για τις πολιτικές δίκες εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 72 § 2 του Ν4722/2020 (ΦΕΚ Α΄ 177/15.9.2020), σύμφωνα με τις οποίες «Με την επιφύλαξη των άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ, κατά το χρονικό διάστημα από 16.9.2020 έως 31.12.2020, ο πρόεδρος του δικαστηρίου ή ο αρμόδιος δικαστής κατανέμει χρονικά εντός της αυτής ημέρας τις εγγεγραμμένες στο πινάκιο ή έκθεμα υποθέσεις και ο καταμερισμός αυτός με πρωτοβουλία του γραμματέα γνωστοποιείται ακολούθως, και πάντως το αργότερο την προηγούμενη της δικασίμου εργάσιμη ημέρα, στους διαδίκους ή στους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στον οικείο δικηγορικό σύλλογο, στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και προσθέτως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, εφόσον είναι γνωστή, ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα. Στις υποθέσεις αυτές παρέχεται η δυνατότητα αναβολής ατελώς και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Η αναβολή μπορεί να δοθεί και χωρίς παράσταση των πληρεξούσιων δικηγόρων στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο ή έκθεμα κατά την ημέρα της δικασίμου, εφόσον οι δικηγόροι αυτοί διατυπώσουν σχετικό αίτημα σε κοινή ανέκκλητη δήλωσή τους, κατά την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ και κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται στην οικεία γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας». Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω αίτημα αναβολής μπορεί να διατυπωθεί με κοινή ανέκκλητη έγγραφη δήλωση ή μονομερείς ανέκκλητες έγγραφες δηλώσεις, υπογεγραμμένες από τους πληρεξουσίους δικηγόρους όλων των διαδίκων, οι οποίες πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της γραμματείας του πολιτικού τμήματος του Πρωτοδικείου Καλαβρύτωνprotkal.politiko@gmail.comµέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, στο οποίο πρέπει να επισυνάπτεται αρχείο (σε μορφή PDF) με την έγγραφη δήλωση, που θα περιέχει τα στοιχεία των διαδίκων, τη δικάσιμο, κατά την οποία έχει προσδιορισθεί η υπόθεση, τον αριθμό του πινακίου, στο οποίο έχει εγγραφεί η υπόθεση, σαφές αίτημα αναβολής της συζήτησής της και σφραγίδα με την υπογραφή των πληρεξουσίων δικηγόρων, που υποβάλουν τη δήλωση.

IV) Οι διασκέψεις καθώς και η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας που αφορά τη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών γίνεται, εφόσον είναι εφικτό, εξ αποστάσεως και με τη χρήση τεχνολογικών μέσων.

V) Η γραμματεία του Πρωτοδικείου θα λειτουργεί με το προσωπικό που είναι αναγκαίο για την εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών του, ενώ για τα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας του Δικαστηρίου εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθ. 174/02-11-2020 πράξη μας, με εξαίρεση τον προβλεπόμενο υπό τον αριθμό (6) ανώτατο αριθμό των ατόμων, που μπορούν να παρευρίσκονται στα ακροατήρια και τις περιπτώσεις, στις οποίες μπορεί κατ’ εξαίρεση να γίνει υπέρβαση του εν λόγω ανώτατου αριθμού, ως προς τα οποία τροποποιούμε την ανωτέρω πράξη και ορίζουμε ότι «Ο ανώτατος αριθμός των ατόμων, που μπορούν να παρευρίσκονται στα ακροατήρια του Πρωτοδικείου/ Πλημμελειοδικείου και του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, ορίζεται σε δεκαπέντε (15), χωρίς να συνυπολογίζονται οι δικαστές, οι εισαγγελείς και οι δικαστικοί υπάλληλοι. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνει υπέρβαση του ανωτέρω ανώτατου αριθμού ατόμων στο ακροατήριο, εάν κατά την κρίση του προεδρεύοντος η παρουσία των ατόμων αυτών είναι απολύτως αναγκαία, αποκλειστικά σε περιπτώσεις, όπου ο χρόνος παραγραφής συμπληρώνεται για τα πλημμελήματα μέχρι 31.12.2021 και για τα κακουργήματα μέχρι 31.12.2022 ή συμπληρώνεται ο ανώτατος αριθμός προσωρινής κράτησης κατηγορουμένων». 

VI)Οποιοδήποτε άλλο θέμα κατεπείγοντος χαρακτήρα προκύψειθα ρυθμίζεται με απόφαση της Πρόεδρου Πρωτοδικών ή του νομίμου αναπληρωτή της.

Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στην είσοδο του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων και να κοινοποιηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαβρύτων και τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαβρύτων.

Καλάβρυτα, 29 Νοεμβρίου 2020

Η Προϊσταμένη των Υπηρεσιών του Πρωτοδικείου                Καλαβρύτων

                                                Ιωάννα Ξυλιά

                                     Πρόεδρος ΠρωτοδικώνΔεν υπάρχουν σχόλια