Top Ad

HIDE

HIDE_BLOG

HIDE_BLOG
{fbt_classic_header}

Classic Header

Breaking News:

latest


ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αφού   λάβαμε υπόψη: (α) Το άρθρο έβδομο της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ26804/25-4-2020 Κ.Υ.Α. των Υπουργ...


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Αφού  λάβαμε υπόψη:
(α) Το άρθρο έβδομο της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ26804/25-4-2020 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β΄, τ. 1588/25-4-2020), στο οποίο ορίζεται ότι «Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου, που τοιχοκολλάται στην είσοδο του δικαστηρίου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του εφόσον διαθέτει, ορίζονται όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ’ ευθύνη του για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και, ιδίως, τα μέτρα που προβλέφθηκαν στο από 24.4.2020 πρακτικό της επιτροπής αντιμετώπισης εκτάκτων συμβάντων δημοσίας υγείας από λοιμογόνους παράγοντες» και
(β) το άρθρο τέταρτο, παρ. 4, εδ. β΄ της ανωτέρω Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης, με το οποίο ορίζεται ότι «Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των ως άνω υπηρεσιών ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  ότι

(α) όλοι οι υπάλληλοι του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων θα φορούν προστατευτικές μάσκες. Ωσαύτως, οι δικαστικοί λειτουργοί, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και όλοι οι εισερχόμενοι πολίτες στους χώρους του Πρωτοδικείου θα φορούν, καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους σε αυτό, προστατευτικές μάσκες σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημοσίας Υγείας,
(β) οι εισερχόμενοι στο κτίριο του Πρωτοδικείου θα χρησιμοποιούν τα αντισηπτικά που έχουν τοποθετηθεί, τουλάχιστον ένα σε κάθε όροφο, στους χώρους του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων, ανάλογα με την υφιστάμενη επάρκεια, για απολύμανση των χεριών, πριν την είσοδό τους στα γραφεία ή τις αίθουσες του Δικαστηρίου,
(γ) σε όλα τα γραφεία της Γραμματείας και στα γραφεία των Δικαστών οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και πολίτες θα προσέρχονται ένας - ένας και θα εξυπηρετούνται από την είσοδο κάθε γραφείου, σύμφωνα με τις οικείες σημάνσεις, μη δυνάμενοι να εισέρχονται σε αυτά, καθόσον διαφορετικά δεν θα τηρείται η αναλογία του ανωτάτου ορίου 1 ατόμου ανά 10 τ.μ. - έχοντας προτεραιότητα οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και τα άτομα χρήζοντα βοήθειας,
(δ) στο Γραφείο Προέδρου Πρωτοδικών / Δικαστικού Συμβουλίου, θα εισέρχονται ένας – ένας, έχοντας προτεραιότητα οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και τα άτομα χρήζοντα βοήθειας. Οι ίδιοι οι δικαστικοί λειτουργοί θα επιμελούνται για την τήρηση της αναλογίας του ανώτατου ορίου των εισερχόμενων ανά 10 τ.μ.,
(ε) στο ακροατήριο θα παρευρίσκονται οι παράγοντες της εκάστοτε εκδικαζόμενης υπόθεσης, ήτοι τα πρόσωπα της έδρας, οι συνήγοροι, οι διάδικοι, οι μάρτυρές τους και τυχόν λοιποί παράγοντες της δίκης κατά τα εξής: οι συνήγοροι και οι διάδικοι θα παρίστανται σε απόσταση 1,50 μέτρου μεταξύ τους και θα παρευρίσκονται οι μάρτυρες και οι λοιποί παράγοντες της δίκης, όταν εξετάζονται / συμπράττουν με τη σειρά τους, άλλως θα περιμένουν εκτός του ακροατηρίου εάν έχει συμπληρωθεί ο ανώτατος αριθμός παρευρισκομένων μέσα στην αίθουσα. Κάθε τρίτος θα δύναται να παρευρίσκεται στο ακροατήριο, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου αριθμού παρευρισκομένων, στις δε θέσεις του ακροατηρίου θα κάθονται διασκορπισμένοι, με τρόπο που να τηρείται η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας των 1,5 μ. μεταξύ τους. Μέγιστος αριθμός παρευρισκομένων προσώπων εντός του ακροατηρίου, πλην των συμμετεχόντων στη σύνθεση της έδρας, ορίζεται σε επτά (7).
(ζ) όλοι όσοι εισέρχονται και όσοι παραμένουν στους χώρους του Πρωτοδικείου θα τηρούν υποχρεωτικά την ελάχιστη απόσταση του 1,5 μέτρου μεταξύ τους, και
(η) σε όλους τους χώρους του Πρωτοδικείου θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά φυσικός εξαερισμός και φυσικός κλιματισμός, μη επιτρεπόμενης καθ’ οιονδήποτε τρόπο της χρήσης τεχνητού κλιματισμού έως ότου υπάρχει οικεία ανακοίνωση από τον Ε.Ο.Δ.Υ. περί δυνατότητας μετάδοσης μέσω αυτού του κορωνοϊού. 
Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στην είσοδο του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων.


Καλάβρυτα, 27 Απριλίου 2020
Η Προϊσταμένη των Υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων

Ιωάννα Ξυλιά
Πρόεδρος Πρωτοδικών

Δεν υπάρχουν σχόλια