Top Ad

HIDE

HIDE_BLOG

HIDE_BLOG
{fbt_classic_header}

Classic Header

Breaking News:

latest


Ανακοίνωση Πρωτοδικείου Καλαβρύτων

Αριθμός 49/2020 ΠΡΑΞΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αφού λάβαμε υπόψη: 1) Τις διατάξεις των άρθρων 15§§1 περ. α΄ και 7 περ. α΄...


Αριθμός 49/2020
ΠΡΑΞΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Αφού λάβαμε υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 15§§1 περ. α΄ και 7 περ. α΄ σε συνδ. με περ. γ΄ του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών», την από 11-03-20 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 55/11-03-20) και το άρθρο τέταρτο της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26804/25-04-20 ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β 1588/25-04-20), με την οποία αποφασίστηκε η προσωρινή́ αναστολή λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων, ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας, για το χρονικό διάστημα από 28-04-2020 έως και 15-05-2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 24-04-2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 
2) Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο παρ. 4 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. «περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, εκδικάζονται ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστου αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των ως άνω υπηρεσιών ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών». 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ για τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας του Δικαστηρίου αυτού, ως εξής:
 Κατά το χρονικό διάστημα, από 28-04-2020 έως 15-05-2020: 
Δεν θα διενεργούνται διαδικαστικές πράξεις, όπως καταθέσεις εισαγωγικών δικογράφων (αγωγών – κλήσεων – ενδίκων μέσων – ανακοπών κ.λπ.) ή προτάσεων - προσθηκών - αντικρούσεων επί υποθέσεων που εκδικάζονται κατά την τακτική ή ειδικές διαδικασίες ή τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, καταθέσεις αποδεικτικών μέσων, ή διενέργεια αυτών, αιτήσεις για έκδοση διαταγής πληρωμής, αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών κ.λπ., εξαιρουμένων των ρητώς αναφερόμενων κατωτέρω, που προβλέπονται από την ανωτέρω Κ.Υ.Α. και εκείνων που έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα,  ήτοι:
1. Δημοσίευση αποφάσεων. Υπηρεσιακά αντίγραφα αυτών θα χορηγούνται από την οικεία Γραμματεία του Πρωτοδικείου μόνο στις αποφάσεις που εκδόθηκαν κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στις λοιπές διαδικασίες, θα χορηγούνται αντίγραφα αποφάσεων, βουλευμάτων και εγγράφων μόνο εφόσον υπάρχει κατεπείγουσα περίπτωση, το οποίο θα κρίνεται κατά περίπτωση από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας.  
2. Χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντίδικου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας. Οι υποθέσεις προσωρινών διαταγών που έχουν ήδη προσδιορισθεί θα συζητηθούν κανονικά. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και για τις προσωρινές διαταγές σε υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας. 
3. Εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορούν κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.
4. Κλήρωση των ενόρκων και έναρξη της συνόδου του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιορισμένες προς εκδίκαση υποθέσεις: (α) με προσωρινά κρατούμενους κατηγορούμενους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης και (β) κακουργημάτων, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής έως τις 31-01-2021. 
5. Εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης.
6. Ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31-01-2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών. Για τις ποινικές υποθέσεις που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω εξαιρέσεων.
7. Κατάθεση δικογράφων αιτήσεων λήψης γνήσιων ασφαλιστικών μέτρων (και όχι των απλώς εκδικαζόμενων κατά τη διαδικασία αυτή) εφόσον έχουν αίτημα χορήγησης ή ανάκλησης προσωρινής διαταγής και κρίνονται κατεπείγουσες από την Πρόεδρο Πρωτοδικών ή το νόμιμο αναπληρωτή της. 
8. Κατάθεση και συζήτηση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο: α) εγγυοδοσία, εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737 και 738 ΚΠολΔ, Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών και των αποφάσεων που διέταξαν την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης καθώς και τις σχετικές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ (διαφορές που αφορούν την εκτέλεση απόφασης που διατάζει ασφαλιστικά μέτρα ή ανακαλεί απόφαση για αυτά) και β) ανακοπή άρθρου 954 παρ. 4 ΚΠολΔ και αίτηση άρθρου 1000 ΚΠολΔ, για πλειστηριασμούς, η διενέργεια των οποίων δεν έχει ανασταλεί. Το κλείσιμο των φακέλων των υποθέσεων αυτών θα γίνεται ως ορίζει ο Δικαστής που θα δικάσει την υπόθεση. 
9. Κατάθεση αιτήσεων εκούσιας δικαιοδοσίας εφόσον έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα, το οποίο θα κρίνεται από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας, ή αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής.  
10. Κατάθεση και συζήτηση αιτήσεων ακούσιας νοσηλείας.
11. Κατάθεση και συζήτηση αιτήσεων για χορήγηση νομικής βοήθειας, μόνον αν αφορούν σε κατεπείγουσες υποθέσεις, που εξαιρούνται από την αναστολή της λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών, μετά από έγκριση του Προέδρου Υπηρεσίας. 
12. Κατάθεση αιτήσεων και χορήγηση πιστοποιητικών, μόνο εφόσον αφορούν σε κατεπείγουσες υποθέσεις, για τις οποίες απαιτείται η κατάθεση των δικαιολογητικών εντός του χρόνου αναστολής εργασιών του Πρωτοδικείου, λόγω μη αναστολής ή μη παράτασης της προθεσμίας αυτών καθ’ οιονδήποτε τρόπο, το οποίο θα κρίνεται από τον εκάστοτε Πρόεδρο Υπηρεσίας, ο οποίος μόνο θα επιτρέπει κατάθεση αυτής και, ακολούθως, τη χορήγηση του πιστοποιητικού εντός εύλογου, κατά περίπτωση, χρόνου. 
13. Οι διασκέψεις καθώς και η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας, που αφορά τη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών μπορούν να γίνονται, κατά περίπτωση και όταν είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων.
Τέλος, οποιοδήποτε άλλο θέμα κατεπείγοντος προκύψει θα κρίνεται από την Πρόεδρο Πρωτοδικών ή το νόμιμο αναπληρωτή της.
    Καλάβρυτα, 27 Απριλίου 2020
Η Προϊσταμένη των Υπηρεσιών 
του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων

Ιωάννα Ξυλιά
Πρόεδρος Πρωτοδικών

Δεν υπάρχουν σχόλια