Top Ad

HIDE

HIDE_BLOG

HIDE_BLOG
{fbt_classic_header}

Classic Header

Breaking News:

latest


Ανακοίνωση Πρωτοδικείου Καλαβρύτων

Με την υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ18176/15-03-20 ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β 864/15-03-20), που εκδόθηκε κατό...

Με την υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ18176/15-03-20 ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β 864/15-03-20), που εκδόθηκε κατόπιν της από 11-03-20 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 55/11-03-20) και ειδικότερα με το άρθρο τρίτο αυτής, αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η λήψη του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 15.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού CΟVID-19.
Ειδικότερα, σύμφωνα με αυτό (άρθρο τρίτο): 1. Αναστέλλονται:
α) Οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, β) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων, γ) οι κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών.
2. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου:
α) η δημοσίευση αποφάσεων,
β) η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως την συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας.
γ) η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας,
δ) η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκωτών Εφετείων, καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσε- ων ασφαλιστικών μέτρων σε όσα δικαστήρια της χώρας προβλέπεται τέτοια κλήρωση,
ε) η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης,
στ) οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.1.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.
3. Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω εξαιρέσεων.
4. Η λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, εκδικάζονται ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστης αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των ως άνω υπηρεσιών ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών.

Ενόψει των ανωτέρω και της υπ’ αριθ.34/16-03-20 Πράξης μας, με την οποία ορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας του Δικαστηρίου αυτού:           
Ανακοινώνεται ότι:
Δεν θα διενεργούνται κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος άλλες διαδικαστικές πράξεις - ενέργειες, όπως καταθέσεις εισαγωγικών δικογράφων (αγωγών – κλήσεων – ενδίκων μέσων – ανακοπών κ.λπ.) ή προτάσεων - προσθηκών - αντικρούσεων επί υποθέσεων που εκδικάζονται κατά την τακτική ή ειδικές διαδικασίες, ή τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, καταθέσεις αποδεικτικών μέσων, ή διενέργεια αυτών, αιτήσεις για έκδοση διαταγής πληρωμής, αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών κ.λπ., εξαιρουμένων των ρητώς αναφερόμενων κατωτέρω, που προβλέπονται από την ανωτέρω Κ.Υ.Α. και εκείνων που έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα,  ήτοι:
1. Δημοσίευση αποφάσεων. Υπηρεσιακά αντίγραφα αυτών θα χορηγούνται από την οικεία Γραμματεία του Πρωτοδικείου μόνο στις αποφάσεις που εκδόθηκαν κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στις λοιπές διαδικασίες, θα χορηγούνται αντίγραφα αποφάσεων μόνο εφόσον υπάρχει κατεπείγουσα περίπτωση, το οποίο θα κρίνεται κατά περίπτωση από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας. 
2. Χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντίδικου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας. Οι υποθέσεις προσωρινών διαταγών που έχουν ήδη προσδιορισθεί θα συζητηθούν κανονικά για το διάστημα αυτό.
3. Εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.
4. Εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης.
5. Ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.1.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.
6. Για τις ποινικές υποθέσεις που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω εξαιρέσεων.
7. Κατάθεση δικογράφων αιτήσεων λήψης γνήσιων ασφαλιστικών μέτρων (και όχι των απλώς εκδικαζόμενων κατά τη διαδικασία αυτή) εφόσον έχουν αίτημα χορήγησης ή ανάκλησης προσωρινής διαταγής και κρίνονται κατεπείγουσες από την Πρόεδρο Πρωτοδικών ή το νόμιμο αναπληρωτή της.
8. Κατάθεση και συζήτηση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων που αφορούν σε: α) ανακοπή άρθρου 954§4 ΚΠολΔ και β) αίτηση άρθρου 1000 ΚΠολΔ, εφόσον αφορούν σε πλειστηριασμούς, η διενέργεια των οποίων δεν έχει ανασταλεί και δεν μπορούν να κατατεθούν μετά τη λήξη του διαστήματος της αναστολής. Το κλείσιμο των φακέλων των υποθέσεων αυτών θα γίνεται ως ορίζει ο Δικαστής που θα δικάσει την υπόθεση.
9. Κατάθεση και συζήτηση αιτήσεων ακούσιας νοσηλείας.
10. Κατάθεση αιτήσεων νομικής βοήθειας μόνον εφόσον αφορούν σε κατεπείγουσες υποθέσεις λήψης ασφαλιστικών μέτρων, το οποίο θα κρίνεται από τον εκάστοτε Πρόεδρο Υπηρεσίας.
11. Κατάθεση αιτήσεων και χορήγηση πιστοποιητικών, μόνο εφόσον αφορούν σε κατεπείγουσες υποθέσεις, για τις οποίες απαιτείται η κατάθεση των δικαιολογητικών εντός του χρόνου αναστολής εργασιών του Πρωτοδικείου, λόγω μη αναστολής ή μη παράτασης της προθεσμίας αυτών καθ’ οιονδήποτε τρόπο, το οποίο θα κρίνεται από τον εκάστοτε Πρόεδρο Υπηρεσίας, ο οποίος μόνο θα επιτρέπει κατάθεση αυτής και, ακολούθως, τη χορήγηση του πιστοποιητικού εντός εύλογου, κατά περίπτωση, χρόνου.
12. Η υπ’ αριθ. 33/13-3-2020 πράξη μας, στο βαθμό που ρύθμιζε κατά τρόπο διαφορετικό από την παρούσα, την εκδίκαση υποθέσεων, τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και τη λειτουργία των Υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων κατά το ανωτέρω διάστημα (από 16-3-2020 έως και 27-3-2020) ανακαλείται.
13. Τέλος, οποιοδήποτε άλλο θέμα κατεπείγοντος προκύψει θα κρίνεται από την Πρόεδρο Πρωτοδικών ή το νόμιμο αναπληρωτή της.
                        Καλάβρυτα, 16 Μαρτίου 2020
                             Η Προϊσταμένη των Υπηρεσιών
                             του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων
                                      Ιωάννα Ξυλιά
                               Πρόεδρος Πρωτοδικών

Δεν υπάρχουν σχόλια