HIDE_BLOG

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων - Τα θέματα

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων την 21η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.3...

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων την 21η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Περί των εκδηλώσεων τιμής, σεβασμού και μνήμης στις Τοπικές Kοινότητες του Δήμου μας: α) Κορφών (μνήμη Σωτηρίου Τζουρά), β) Τ.Κ. Τρεχλού (γεγονότα βομβαρδισμού από τους Γερμανούς ναζιστές το καλοκαίρι του 1943) και γ) Καλαβρύτων (τιμή και μνήμη Καλαβρυτινών αγωνισθέντων στη μαρτυρική Κύπρο και τέλεση ετήσιου μνημόσυνου για την Ηρωίδα Καλαβρυτινή Μάνα και τον Ηρακλή Πετιμεζά).
2. Περί έγκρισης της Εισηγητικής ΄Εκθεσης Α΄ Τριμήνου υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2019.
3. Περί λήψης μέτρων για τη αντιμετώπιση της λειψυδρίας και της πιθανής ανεπάρκειας νερού, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
4. Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 150.000,00 από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες».
5. Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικον. έτους 2019.
6. Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 88.000,00 € από κατανομή των ΚΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, όπως έχει ήδη, διατεθεί στον προϋπολογισμό.
7. Περί αποδοχής και διάθεσης πίστωσης ποσού 41.740,00 € από B΄ κατανομή των ΚΑΠ του ΥΠ.ΕΣ. έτους 2019, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Καλαβρύτων.
8. Περί υποβολής αιτήματος στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων για τη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, και, ουσιαστικά, απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καλαβρύτων και όλων των νομικών του προσώπων, που βρίσκονται στις δημοτικές ενότητες Κλειτορίας, Αροανίας και Παΐων. 
9. Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης της Μελέτης: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΧΛΩΡΟΥ», για την εκτέλεση, στη συνέχεια του έργου: «΄Αμεσα έργα αντιμετώπισης λόγω κατολίσθησης, στο δρόμο προς Κάτω Ζαχλωρού».
10. Περί έγκρισης των Απολογισμών των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαβρύτων οικον. έτους 2018).
11. Περί του με αρ. πρωτ. 36380/Δ3/7-3-2019 εγγράφου του Υπουργού Παιδείας ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων για την υποβολή προτάσεων για ίδρυση, κατάργηση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
12. «Περί εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 153,26 €, σε βάρος του Κ.Α. 10-6162.0000 με τίτλο «Λοιπά έξοδα τρίτων» του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2019, και έγκρισης καταβολής της, ως ετήσια συνδρομή του Δήμου για το έτος 2019, υπέρ της DIVICO security, για τηνπαρακολούθηση ηλεκτρονικού συστήματος ασφαλείας, μέσω κεντρικού σταθμού του δημοτικού κτιρίου του Αρχοντικού της Παλαιολογίνας Καλαβρύτων».
13. Περί των από 20-03-2019 αιτημάτων του Σ.Ο.Χ.Α.Κ. (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ-ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ-ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ), για επιχορήγησή του από το Δήμο και για αθλοθέτηση αναμνηστικών πλακετών για την υλοποίηση της εκδήλωσης του 39ου Πανελλήνιου Περάσματος του Φαραγγιού του Βουραϊκού, στις 11 και 12 Μαΐου 2019».

14. Περί καταβολής χρηματικού βοηθήματος σε διακριθέντα αθλητή του Δήμου μας.

15. Περί επιχορήγησης της Αθλητικής ΄Ενωσης Καλαβρύτων (Α.Ε.Κ.)

16. Περί επιχορήγησης του Αθλητικού Ομίλου Σκεπαστού (Α.Ο. Σκεπαστού).

17. Περί απόδοσης της χρηματοδότησης –υποχρεωτικής μεταβίβασης ποσού 80.000,00 €, στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.

18. Περί επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος (Δ.Μ.Κ.Ο.).

19. Περί διεξαγωγής εμποροπανήγυρης στις 14 και 15 Αυγούστου 2019 στην Τοπική Κοινότητα Πάου Δ.Ε. Παΐων και καθορισμού χώρου, όρων, τελών και ορισμού επιτροπής διεξαγωγής κ.λ.π. της εμποροπανήγυρης αυτής.

20. Περί καθορισμού χώρων, όρων, τελών και ορισμού επιτροπής διεξαγωγής, κ.λ.π., της τριήμερης εμποροπανήγυρης Σεπτεμβρίου 2019 (31/8, 1/9 & 2/9) στα Τριπόταμα της Τοπικής Kοινότητας Ψωφίδας, Δημοτικής Ενότητας Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων.

21. Περί καθορισμού χώρου και τελών εμποροπανήγυρης Σεπτέμβρη 2019 στην πόλη των Καλαβρύτων, του Δήμου Καλαβρύτων.

22. Περί καθορισμού χώρου και τελών εμποροπανήγυρης Σεπτέμβρη 2019 στην πόλη της Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων.

23. Περί αποδοχής της Πράξης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, στη ΣΑΕΠ 001 των έργων: «Βελτιώσεις στα Δημοτικά Στάδια Καλαβρύτων, Σκεπαστού και Πετσάκων Δήμου Καλαβρύτων, συνολικού προϋπολογισμού τους 319.880,00 €, σύμφωνα με την Απόφαση Αριθμ. 1631/Αρ. Πρ.: 127082/27-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

24. Περί υποβολής πρότασης του Δήμου Καλαβρύτων, για ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στα πλαίσια της Πρόσκλησης VΙΙΙ του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 64ΣΗ465ΧΘ7-Υ5Μ), για 
την χρηματοδότηση του έργου σύνταξης μελετών και υλοποίησης μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, στις σχολικές μονάδες του Δήμου Καλαβρύτων.

25. Περί υποβολής πρότασης του Δήμου Καλαβρύτων, για ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΙΧ του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΕΒΔ465ΧΘ7-ΖΨΗ), για την κατασκευή ή προκατασκευή και τοποθέτηση ραμπών πρόσβασης ΑμεΑ, καθώς και για την κατασκευή χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ, στις σχολικές μονάδες του Δήμου Καλαβρύτων.

26. Περί της αριθ. 623 και αρ. πρωτ. 46729/25-4-20-19 Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και ανάπτυξης για την ένταξη στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕ-001 του έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση ακρυλικού ελαστοσυνθετικού δαπέδου και περίφραξης στο γήπεδο καλαθοσφαίρισης της τοπικής κοινότητας Τρεχλού του Δήμου Καλαβρύτων».

27. Περί υποβολής πρότασης του Δήμου Καλαβρύτων για ένταξη του έργου: «Προμήθεια Αθλητικού Εξοπλισμού Κλειστού Κλειστού Γηπέδου Καλαβρύτων» (προϋπολογισμού 65.000,00 € με ΦΠΑ)», στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ IΙ στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΙV «Κατασκευή, Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων των Δήμων».

28. Περί υποβολής αιτήματος του Δήμου Καλαβρύτων προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Δ/νση Τεχνικών ΄Εργων Π.Ε. Αχαΐας) για τον σχεδιασμό και υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή (ασφαλτόστρωση) Δρόμου ΄Ανω Λουσοί – Λεύκα, Δήμου Καλαβρύτων» και έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Καλαβρύτων και Π.Δ.Ε για το σκοπό αυτό.

29. Περί έγκρισης της επικαιροποιημένης μελέτης: «Βελτίωση και ολοκλήρωση του υπάρχοντος τοιχίου αντιστήριξης οικισμού Μισοχωρίου, με σύγκλιση με το πρανές και εργασίες προστασίαςτου δημοτικού μονοπατιού κατάντι της οικίας Παναγιώτη Κουλούρα, στην Τ.Κ. Λιβαρτζίου, Δ.Ε. Αροανίας, του Δήμου Καλαβρύτων.

30. Περί πραγματοποίησης πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και πατριωτικών εκδηλώσεων στο Δήμο Καλαβρύτων, με τον τίτλο «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019».

31. Περί του από 17-5-2019 αιτήματος του Παγκαλαβρυτινού Συλλόγου Πάτρας για το 17ο Παγκαλαβρυτινό Αντάμωμα στις 16 & 17 Αυγούστου 2019.

32. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της Σύμβασης του έργου: «Περισυλλογή βρόχινων νερών και διαμόρφωση δρόμων στον οικισμό Αγ. Κωνσταντίνος».

33. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της Σύμβασης του έργου: «Ανάπλαση Πεζοδρομίων Τ.Κ. Καλαβρύτων».

34. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δ.Ε. Κλειτορίας».

35. Περί έγκρισης Γνώμης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Δήμου για την 1η παράτασης της προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Επέκταση και ενίσχυση καταστρώματος σε υφιστάμενη γέφυρα στον ποταμό Σειραίο» Δ.Ε. Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων.

36. Περί έγκρισης Γνώμης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Δήμου για την παράταση της προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Ανάπλαση πεζοδρομίων Τ.Κ. Καλαβρύτων» του Δήμου Καλαβρύτων.

37. Περί έγκρισης Γνώμης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Δήμου για την παράταση της προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δ.Ε. Κλειτορίας» του Δήμου Καλαβρύτων.

38. Περί έγκρισης Γνώμης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Δήμου για την παράταση της προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Περισυλλογή βρόχινων νερών και διαμόρφωση δρόμου στον οικισμό « ΄Αγιος Κωνσταντίνος» Τ.Κ. Καλαβρύτων» του Δήμου Καλαβρύτων.

39. Περί έγκρισης Π.Π.Ο.Π. του έργου: «Αποπεράτωση Πολυδύναμου Πολιτιστικού Κέντρου Καλαβρύτων» Δ.Ε. Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων.

40. Περί έγκρισης Π.Π.Ο.Π. του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας Στριφτόμπολα Τ.Κ. Κερτέζης, Δ.Ε. Καλαβρύτων του Δήμου Καλαβρύτων.

41. Περί έγκρισης Π.Π.Ο.Π. του έργου: «Αρδευτικά έργα στην Δ.Ε. Παΐων του Δήμου Καλαβρύτων (Β΄ Φάση)», Δ.Ε. Παίων του Δήμου Καλαβρύτων.

42. Περί έγκρισης Π.Π.Ο.Π. του έργου: «Κατασκευή τοιχίων στήριξης & Ασφάλειας Πλατείας Τ.Κ. Αγριδίου» Δ.Ε. Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων.

43. Περί έγκρισης Π.Π.Ο.Π. του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. Λυκούριας» Δ.Ε. Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων.

44. Περί έγκρισης Π.Π.Ο.Π. του έργου: «Ολοκλήρωση ΄Υδρευσης Τ.Κ. Πεύκου» Δ.Ε. Παΐων του Δήμου Καλαβρύτων.

45. Περί της από 12-3-2019 αίτησης της κας Ελένης Λιάπη του Δωρόθεου για τη λύση της σύμβασης μίσθωσης με το Δήμο για την εκμίσθωση της Ξενοδοχειακής Μονάδας της Δάφνης.

46. Περί της από 13-06-2019 αίτησης του κ. Αθανασίου Μπαλκούδη του Δημ. για παραχώρηση χρήσης 50 τ.μ. της κεντρικής πλατείας στην Τ.Κ. Δάφνης της Δ.Ε. Παΐων, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων για τις ανάγκες του καταστήματός του.

47. Περί διαγραφής χρεών από τους χρηματικούς καταλόγους της Δ.Ε. Αροανίας, επτά (7) υποχρέων για τέλη ύδρευσης και νεκροταφείου και συγκεκριμένα:
α) κ. Ιωάννη Φωτόπουλου του Βασιλείου, κατοίκου Τ.Κ. Αγριδίου, για απαλλαγή της οφειλής των προσαυξήσεων (ΚΑ 1469) επί των βεβαιωθέντων δημοτικών τελών ύδρευσης και νεκροταφείου από το έτος 2014 μέχρι σήμερα.
β) κ. Αθανασίου Κων. Μανιάτη, για την διαγραφή της οφειλής του από βεβαιωθέντα τέλη νεκροταφείου έτους 2010 στην Τ.Κ. Λεχουρίου (ΚΑ 1468).
γ) κ. Χρυσούλας Φράγγου του Ανδρέα, για διαγραφή της οφειλής από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη νεκροταφείου στην Τ.Κ. Ανάστασης (ΚΑ 14748) .
δ) κ. Ιωάννη Κωνσταντινόπουλου του Παναγιώτη, για διαγραφή της οφειλής των βεβαιωμένων δημοτικών τελών ύδρευσης και νεκροταφείου των ετών 2014, 2015, 2016, 2017 και 2018 στην Τ.Κ. Αγραμπέλων (ΚΑ 14451).
ε) κ. Κλαίρης Καταβούτα –Σαραντάκου, για την απαλλαγή της οφειλής των προσαυξήσεων από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη ύδρευσης και νεκροταφείου των ετών 2011-2018 στην Τ.Κ. Αγριδίου (ΚΑ14565).
στ) κ. Σταύρου Γεωργουλόπουλου του Γεωργ., για διαγραφή χρεών δημοτικών τελών νεκροταφείου στην Τ.Κ. Ψωφίδας (ΚΑ15766) .
ζ) κ. Παναγιώτη Κεφαλά του Ναπ., για διαγραφή χρεών δημοτικών τελών νεκροταφείου στην Τ.Κ. Λιβαρτζίου (ΚΑ 4127) .

48. Περί αίτησης κ. Μαρίας Φωτοπούλου, κατοίκου Τ.Κ. Πάου, Δ.Ε. Παΐων, για την απαλλαγή της από την επιβολή σε βάρος της των δημοτικών τελών που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΔΔΗΕ και του Δήμου, λόγω πολυτεκνίας.

49. Περί διαγραφής των αναλογούντων τελών ηλεκτροφωτισμού και Δ.Φ. επί του με αριθ. παροχής ΔΕΔΔΗΕ 30533260 ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου ιδιοκτησίας Κων/νου Παπαδόπουλου, στην Τ.Κ. Τρεχλού Δ.Ε. Καλαβρύτων, για το χρονικό διάστημα 9-10-2013 μέχρι σήμερα, λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησής του από τη ΔΕΔΔΗΕ .

Δεν υπάρχουν σχόλια