HIDE_BLOG

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

2hQzL.gif

Breaking News

latest

Tο πρόγραμμα του Τοπικού Συνδυασμού «Πρώτα τα Μαζέϊκα»

Αγαπητές συμπολίτισσες, αγαπητοί συμπολίτες, Οι εκλογές της 26ης Μαΐου έχουν εξαιρετική βαρύτητα και θα είναι καθοριστικές για το  μέλ...

Αγαπητές συμπολίτισσες, αγαπητοί συμπολίτες,
Οι εκλογές της 26ης Μαΐου έχουν εξαιρετική βαρύτητα και θα είναι καθοριστικές για το  μέλλον της Κλειτορίας. Ο νόμος 455/2018 για την τοπική αυτοδιοίκηση, γνωστός ως «Κλεισθένης Ι», προβλέπει αυξημένες αρμοδιότητες και υψηλό βαθμό αυτονομίας για τα 5μελή κοινοτικά συμβούλια.  Ταυτόχρονα, τα κοινοτικά συμβούλια προκύπτουν από ξεχωριστή κάλπη και οι υποψήφιοι δεν «επιβάλλονται» από τις δημοτικές παρατάξεις, γεγονός που επιτρέπει την αποστασιοποίηση από διαμάχες της κεντρικής πολιτικής σκηνής και την εστίαση στα προβλήματα του τόπου μας.
Ο συνδυασμός «Πρώτα τα Μαζέϊκα» έχει ένα ξεκάθαρο και ρεαλιστικό όραμα για την περιοχή της Κλειτορίας. Ενώ αναγνωρίζουμε τη σημασία της συνεργασίας και της ανάπτυξης συμπληρωματικών σχέσεων και δραστηριοτήτων με τις υπόλοιπες κοινότητες τους Δήμου μας, θεωρούμε πως η περιοχή της Κλειτορίας δεν έχει καταφέρει να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, ως αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης, γεωγραφικά άνισης αναπτυξιακής διαδικασίας στον ευρύτερο Δήμο Καλαβρύτων.  Έτσι, η περιοχή μας παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις σε υποδομές και υπηρεσίες, ενώ η απουσία ενός συγκροτημένου αναπτυξιακού σχεδίου το οποίο να μην αναλώνεται σε αποσπασματικές δράσεις, με πεδίο αναφοράς την Κλειτορία, υπονομεύει περαιτέρω τις αναπτυξιακές προοπτικές του τόπου μας.
Το όραμα του συνδυασμού μας στηρίζεται σε τρεις άξονες, συμπληρωματικούς και συμβατούς μεταξύ τους, οι οποίοι βασίζονται στα πλεονεκτήματα της περιοχής μας και αναμένεται να ενεργοποιήσουν τις τοπικές παραγωγικές δυνάμεις, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στη κοινωνική συνοχή.
Άξονας 1: Ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής
Η ευρύτερη περιοχή της Κλειτορίας στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στην πρωτογενή παραγωγή, ιδιαίτερα στη κτηνοτροφία και τη μελισσοκομία. Ωστόσο, η γεωργική παραγωγή, παρά την ύπαρξη του κάμπου του αναδασμού της Κλειτορίας, παραμένει περιορισμένη και θεωρούμε απαραίτητη την ενίσχυση της. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε τα εξής:
Λειτουργία σταθερής συμβουλευτική δομής η οποία θα απευθύνεται σε παραγωγούς και κτηνοτρόφους και θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, όχι αποκλειστικά στον τομέα των χρηματοδοτήσεων και επιδοτήσεων, αλλά και σχετικά με νέες μεθόδους καλλιέργειας και εκτροφής, τάσεις και εξελίξεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, μεθόδους συσκευασίας, προώθησης, διαφήμισης και διανομής κ.α. 
Ανάπτυξη μιας συνεργατικής κουλτούρας, συλλογικών υποδομών και χώρων (αποθήκες, συσκευαστήρια κ.α.), καθώς η λογική του ανταγωνισμού σε τοπικό επίπεδο υπονομεύει την ανάπτυξη οικονομιών συγκέντρωσης οι οποίες όπου εμφανίζονται έχουν πολλαπλά οφέλη για τους συμμετέχοντες (μείωση κόστους παραγωγής και διανομής, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, διαμοιρασμός πόρων και υλικών κ.α.). 
Βελτίωση των παραγωγικών συνθηκών και υποδομών: συνεργασία με τον ΤΟΕΒ, τακτική συντήρηση των αγροτικών δρόμων του αναδασμού, παρακολούθηση για τη σωστή τήρηση των υποχρεώσεων του υδροηλεκτρικού εργοστασίου που απορρέουν από τη σχετική σύμβαση όσον αφορά τις υποχρεώσεις του προς τον αναδασμό (συντήρηση του δικτύου άρδευσης), επαναδιαπραγμάτευση των όρων αν χρειαστεί, ηλεκτροδότηση και υδροδότηση του συνόλου των κτηνοτροφικών μονάδων και βελτίωση της προσβασιμότητας προς τις μονάδες. 
Έχοντας ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και οικολογίας, βασική προτεραιότητα για την περιοχή μας αποτελεί η πλήρης εναρμόνιση με το κοινοτικό και εγχώριο πλαίσιο, προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης του τοπικού δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας όπως οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (φωτοβολταϊκά).

Άξονας 2: Ανάπτυξη και ενίσχυση εναλλακτικών μορφών τουρισμού
Η ανισοβαρής ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων στον Δήμο Καλαβρύτων, η οποία στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο χιονοδρομικό κέντρο, αφενός εμπεριέχει κινδύνους για την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, ενώ αφήνει πλήθος πλεονεκτημάτων αναξιοποίητα. Ο τουρισμός στην περιοχή της Κλειτορίας αναπτύσσεται ως «συμπλήρωμα» του κυρίαρχου μοντέλου μαζικού τουρισμού με επίκεντρο τα Καλάβρυτα. Ως αποτέλεσμα χαρακτηρίζεται από εποχικότητα, απουσία υποδομών και υπηρεσιών προς επισκέπτες που ξεφεύγουν από το προφίλ των επισκεπτών του χιονοδρομικού, ενώ παραμένει ιδιαίτερα περιορισμένη. 
Η ευρύτερη περιοχή της Κλειτορίας διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία την καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστική για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού: πλούσιο φυσικό περιβάλλον, τοποθεσίες και μνημεία ιστορικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος, πλήθος ιστορικών συμβολισμών και σημασιών, σημαντική πολιτιστική παράδοση, λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, εγγύτητα με μεγάλα αστικά κέντρα και άλλες περιοχές τουριστικής ανάπτυξης. Η περιοχή της Κλειτορίας θα μπορούσε να αναδειχθεί ως εναλλακτικός τουριστικός προορισμός για όλες τις εποχές, μέσα από μία σειρά δράσεων μικρού κόστους που αφορούν «μαλακές» τουριστικές υποδομές:
Ενημέρωση της τοπικού πληθυσμού σχετικά με τις δυνατότητες ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας προς την κατεύθυνση του εναλλακτικού τουρισμού. 
Ενιαία σήμανση σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος, μονοπατιών (π.χ. διαδρομή Πλανητέρο-Μάζι), δραστηριοτήτων και των μεταξύ τους συνδέσεων στην περιοχή της Κλειτορίας. Τα παραπάνω θα στηριχθούν σε σχετική μελέτη που υπάρχει από το 2010 και δεν έχει υλοποιηθεί. Δίνουμε αξία στα μονοπάτια που περπάτησαν οι προηγούμενες γενιές. 
Σήμανση σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος με beacons, στα πλαίσια ενός ευρύτερου δικτύου σήμανσης περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος από το Δήμο Καλαβρύτων όπου θα μπορεί ο επισκέπτης να συνδέεται μέσω bluetooth με κινητό ή tablet και να λαμβάνει ιστορικές ή άλλες πληροφορίες για το σημείο όπου βρίσκεται.
Σταθερή διοργάνωση εκδηλώσεων οι οποίες θα απευθύνονται στο συγκεκριμένο προφίλ επισκεπτών, στα πρότυπα επιτυχημένων εγχώριων παραδειγμάτων (βλ. φεστιβάλ μανιταριών στα Γρεβενά, μουσικά φεστιβάλ Τυρνάβου κ.α.). 
Δράσεις προώθησης και ενημέρωσης:  σχεδιασμός ιστοσελίδας προώθησης υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που αφορούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην περιοχή, προώθηση της περιοχής σε ελληνικά και διεθνή δίκτυα και ομάδες (οικοτουρισμού, μοτοσικλετιστών, ορειβασίας, πεζοπορίας, ποδηλασίας, γαστρονομίας κ.α.), δημιουργία τουριστικού περιπτέρου (infokiosk) στη κεντρική πλατεία της Κλειτορίας, με σκοπό την παροχή πληροφοριών τουριστικού ενδιαφέροντος, στους επισκέπτες της περιοχής μας.
Αξιοποίηση και προώθηση του θεάτρου του Αρχαίου Κλείτορα σε συνεργασία με την αρχαιολογική υπηρεσία, καθώς και διοργάνωση εκδηλώσεων. Συγκεκριμένα, κατασκευή ημι-μόνιμων υποδομών όπως μεταλλική εξέδρα για θέσεις καθήμενων και αξιοποίηση της υπάρχουσας μελέτης ηλεκτροδότησης και υδροδότησης των εγκαταστάσεων. 
Σύνδεση του εναλλακτικού τουρισμού με άλλες επιχειρηματικές και πολιτιστικές δραστηριότητες της περιοχής και ανάδειξη νέων πρωτοβουλιών, π.χ. συνεργασία καταστημάτων εστίασης για εκδηλώσεις ανάδειξης παραδοσιακών συνταγών, στήριξη δημιουργίας αγροτουριστικών μονάδων, δημιουργία ομάδας προφορικής ιστορίας της περιοχής, εμπλοκή τοπικών συλλόγων και πρωτοβουλιών για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ιστορίας του τόπου.

Άξονας 3: Κοινωνικές και υλικές υποδομές 
Οι περιορισμένες κοινωνικές υπηρεσίες και υποδομές στην περιοχή της Κλειτορίας, δεν συνάδουν με το μέγεθος του χωριού μας, δεν καλύπτουν τις ανάγκες μας και αποτελούν αρνητική συνθήκη για την παραμονή των νέων στην περιοχή αλλά και την προσέλκυση νέων κατοίκων (νέων ανθρώπων που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον πρωτογενή τομέα και στον τουρισμό, συνδημοτών μας που επιθυμούν να επιστρέψουν στον τόπο τους μετά τη συνταξιοδότηση κ.α.). Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τις κοινωνικές υπηρεσίες και υποδομές και να καλλιεργήσουμε συνθήκες υψηλής προσβασιμότητας σε δομές υγείας, εκπαίδευσης και αθλητισμού. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε:
Ανάπτυξη δομών πρωτοβάθμιας περίθαλψης (εργαστηριακός-κλινικός έλεγχος από ειδικούς), σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Κλειτορίας, το Νοσοκομείο Καλαβρύτων και άλλους φορείς Υγείας (Δημόσιους ή Ιδιωτικούς).
Δωρεάν εξετάσεις (γυναικολογικές και τεστ-Παπανικολάου) σε εξαμηνιαία βάση.
Πραγματοποίηση μελέτης, εξεύρευση χρηματοδότησης και κατασκευή αθλητικού κέντρου σε χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαβρύτων στην Κλειτορία.
Αναβάθμιση, βελτίωση, εκσυγχρονισμός, εναρμόνιση με ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας της ήδη υπάρχουσας παιδικής χαράς και του γηπέδου 5x5 στην Κλειτορία, καθώς και ηλεκτροδότηση του δεύτερου.

Οι προτάσεις μας δεν έχουν βραχυπρόθεσμη στόχευση και αποσπασματικό χαρακτήρα. Αντίθετα, θέτουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις που φιλοδοξούν να διαμορφώσουν ένα καινούριο πλαίσιο για την ανάπτυξη του τόπου μας, ώστε η Κλειτορία να μετατραπεί σε μία περιοχή με διακριτή αναπτυξιακή ταυτότητα και να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Οι παραπάνω δράσεις είναι αδύνατο να υλοποιηθούν μόνο από το κοινοτικό συμβούλιο, αλλά χρειάζεται να υποστηριχθούν από συμμετοχικές διαδικασίες διαβούλευσης οι οποίες θα μας ανατροφοδοτούν συνεχώς με ιδέες και κατευθύνσεις, ενώ θα αναδεικνύουν τυχόν προβλήματα και παραλείψεις. Στον αγώνα που δίνουμε για μία μεγάλη τομή στην τοπική αυτοδιοίκηση και για τον εκσυγχρονισμό των στόχων και των διαδικασιών της τοπικής διακυβέρνησης σας θέλουμε δίπλα μας.

Ακολουθήστε το kalavrytanews.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Ακολουθήστε το ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-NEWS σε Instagram, Facebook και Twitter.