Top Ad

HIDE

HIDE_BLOG

HIDE_BLOG
{fbt_classic_header}

Classic Header

Breaking News:

latest


Εγκύκλιος για εκλογικές δαπάνες και τρόπους προβολής

Εκδόθηκε απ΄τον υπουργό Εσωτερικών κ. Χαρίτση η εγκύκλιος που αφορά στις εκλογές δαπάνες και στους τρόπους προβολής των υποψηφίων συμβούλ...

Εκδόθηκε απ΄τον υπουργό Εσωτερικών κ. Χαρίτση η εγκύκλιος που αφορά στις εκλογές δαπάνες και στους τρόπους προβολής των υποψηφίων συμβούλων και δημάρχων και περιφερειαρχών 

Ο νόμος συνδέεται με έσοδα δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων για τις κοινότητες, οι οποίοι – δυνάμει του άρθρου 18Α παρ. 7 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν.4555/2018 (Α’ 133) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 του ν. 4604/2019 (Α’ 50’) – συνδέονται με δημοτικό συνδυασμό.

Εφιστάται η προσοχή ότι, ειδικότερα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 3870/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 128 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος … και άλλες διατάξεις» (Α ́73), προεκλογική περίοδος είναι το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών, που προηγείται της ψηφοφορίας του Α’ γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών. Συνεπώς, για τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, αναφορικά με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 6, η προεκλογική περίοδος ξεκινάει από τις 25 Απριλίου 2019.
Έτσι, αποκλειστικά για την προβολή των υποψηφίων στα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε και στο διαδίκτυο (με εξαίρεση τις προσωπικές ιστοσελίδες τους), ως προεκλογική περίοδος εκλαμβάνεται το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών που προηγείται της ημέρας των εκλογών.

ΕΣΟ∆Α: Έσοδα για τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους, νοούνται ποσά που προέρχονται από εισφορές
• φυσικών προσώπων και
• πολιτικών κομμάτων ή/και συνασπισμών κομμάτων, που χορηγούνται σε αυτούς για τις ανάγκες της προεκλογικής περιόδου.
Τα διπλότυπα αυτά εισιτήρια αριθμούνται και θεωρούνται από τη ∆.Ο.Υ. της έδρας της περιφέρειας ή του δήμου και στα στελέχη τους αναγράφονται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και ο Αριθμός ∆ελτίου Ταυτότητας (Α∆Τ) ή του διαβατηρίου του προσώπου στο οποίο διατίθεται. Η δυνατότητα της διάθεσης διπλότυπων εισιτηρίων εκδηλώσεων παρέχεται και στους υποψήφιους.
Σημείωση: Η διάθεση των εισιτηρίων αυτών, γίνεται υπό τον περιορισμό του ανωτάτου ορίου χρηματοδότησης των συνδυασμών και των υποψηφίων από το ίδιο πρόσωπο (2.000 για τους συνδυασμούς και 500 ευρώ για τους υποψήφιους), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 και 2. Τα συνολικά έσοδα από τη διάθεση των εισιτηρίων, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1/3 και το 1/5 αντίστοιχα του ανωτάτου ορίου δαπανών συνδυασμών και υποψηφίων (άρθρο 1 παρ.5 εδάφιο τρίτο και άρθρο 2 παρ.5).
∆ΑΠΑΝΕΣ: ∆απάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων είναι τα ποσά που δαπανώνται για την προετοιμασία, τις ανάγκες και τη διεξαγωγή του προεκλογικού αγώνα, καθώς και η αξία των παροχών και διευκολύνσεων προς συνδυασμούς και υποψηφίους, οι οποίες αποτιμώνται σε χρήμα.
Στην κατηγορία των αποτιμώμενων σε χρήμα παροχών και διευκολύνσεων, περιλαμβάνεται η διάθεση ή παραχώρηση δωρεάν ή με μειωμένο αντάλλαγμα αγαθών ή υπηρεσιών που αφορούν, π.χ. τη χρήση από τους συνδυασμούς περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών, τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 116 του ν. 4604/2019 «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων …… Λοιπές διατάξεις» (Α ́ 50) ακινήτων ως εκλογικών κέντρων, την έκδοση φυλλαδίων και τα ταχυδρομικά τέλη για την αποστολή τους, την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων στον τύπο, στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, σε διαδικτυακούς τόπους κ.ο.κ.
Για τον καθορισμό των κατηγοριών των παροχών και διευκολύνσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, θα εκδοθεί κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία θα σας αποσταλεί.

∆ιακίνηση εσόδων και δαπανών συνδυασμών και υποψηφίων
Η διακίνηση των εσόδων και δαπανών γίνεται μέσω τραπεζικών λογαριασμών (σε τράπεζες εγκατεστημένες στην Ελλάδα), που τηρούνται στο όνομα του επικεφαλής του συνδυασμού υποψήφιου περιφερειάρχη ή δημάρχου ή του οριζόμενου διαχειριστή.
Η υποχρέωση τήρησης τραπεζικών λογαριασμών ισχύει και για τους υποψήφιους συμβούλους.
Τα ανωτέρω πρόσωπα υποχρεούνται να προβούν στο άνοιγμα αυτοτελών λογαριασμών σε νόμιμα λειτουργούσες στη χώρα τράπεζες και υποκαταστήματα αυτών, μέσω των οποίων θα διακινούνται τα έσοδα και οι δαπάνες του συνδυασμού και των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.
Ειδικότερα:
i. Τα έσοδα των συνδυασμών και των υποψηφίων, με την επιφύλαξη των εσόδων
από εισιτήρια εκδηλώσεων, διακινούνται σε ποσοστό 100% του συνολικού
ύψους τους μέσω τραπεζικών λογαριασμών.
ii. Οι δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων διακινούνται ομοίως μέσω
τραπεζικών λογαριασμών, σε ποσοστό 95% του συνολικού ύψους.
iii. Το ύψος του λογαριασμού δεν μπορεί να υπερβεί το επιτρεπόμενο ανώτατο
όριο εκλογικών δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων.
iv. Ο τρόπος κατάθεσης στους ανωτέρω λογαριασμούς ορίζεται με τις διατάξεις
των παρ. 4 και 3 των άρθρων 1 και 2, αντίστοιχα.
Οι επικεφαλής των συνδυασμών ή οι οριζόμενοι από αυτούς
διαχειριστές και οι υποψήφιοι, θα πρέπει να γνωστοποιήσουν τους λογαριασμούς αυτούς στην Επιτροπή Ελέγχου ∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12, η οποία συνιστάται στην έδρα της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να ασκήσει τα ελεγκτικά της καθήκοντα.
Οι Επιτροπές Ελέγχου ∆απανών, θα πρέπει να απευθύνονται στις οικείες τράπεζες προκειμένου να διακριβώσουν την κίνηση των λογαριασμών των συνδυασμών και των υποψηφίων. Με σχετικό έγγραφό μας, ζητείται από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, να διευκολύνουν οι τράπεζες το έργο των Επιτροπών Ελέγχου ∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων.
∆ημοσιότητα και διαφάνεια των εσόδων και των δαπανών Κεντρική Βάση ∆εδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών
Βάσει των διατάξεων του άρθρου 10, στο Υπουργείο Εσωτερικών λειτουργεί Κεντρική Βάση ∆εδομένων (∆ιαφάνεια), στην ιστοσελίδα της οποίας οι συνδυασμοί και υποψήφιοι αναρτούν τα έσοδα, τις δαπάνες τους και τα οικεία παραστατικά.
Η ανωτέρω υποχρέωση δεν ισχύει για συνδυασμούς και υποψηφίους σε δήμους μέχρι10.000 κατοίκους.
Οι επικεφαλής των συνδυασμών ή οι διαχειριστές τους οφείλουν,από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου και το αργότερο μέχρι την ανακήρυξη συνδυασμών, να ζητήσουν ειδικό κωδικό πρόσβασης στη Βάση ∆εδομένων, προκειμένου να αναρτούν το σύνολο των εσόδων και των δαπανών που πραγματοποιούν από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου. Η υποχρέωση ανάρτησης αφορά στα έσοδα και τις δαπάνες τόσο των συνδυασμών όσο και των υποψηφίων τους (περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων).

Με το άρθρο 4καθορίζεται το ανώτατο όριο χρηματοδότησης των συνδυασμών και των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. Συγκεκριμένα:
• Η χρηματοδότηση των συνδυασμών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2.000 ευρώ.
•Το αντίστοιχο ποσό για τους υποψηφίους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500ευρώ.
Σε περίπτωση μη τήρησης των οικείων διατάξεων προβλέπονται και οι αντίστοιχες κυρώσεις.

Ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών συνδυασμών και υποψηφίων
Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών των υποψηφίων και συνδυασμών, προσδιορίζεται βάσει του μόνιμου πληθυσμού της οικείας εκλογικής περιφέρειας (περιφερειακής ενότητας ή δήμου) του υποψηφίου και του αντίστοιχου συντελεστή, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία θα σας αποσταλεί.
Σημειώνεται ότι οι δαπάνες για τα παράβολα των υποψηφίων και τα έξοδα για τα ψηφοδέλτια δεν συνυπολογίζονται στο ανώτατο όριο δαπανών των συνδυασμών.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση επαναληπτικών εκλογών, είτε δημοτικών είτε περιφερειακών, το ανώτατο όριο δαπανών για τους δύο συνδυασμούς, αυξάνεται κατά 10%.

Α. Περιφερειακές εκλογές:
Α.1. Ανώτατο όριο δαπανών του υποψήφιου περιφερειάρχη και περιφερειακού συμβούλου:
Για τον καθορισμό του ανωτάτου ορίου δαπανών των υποψηφίων, πολλαπλασιάζεται το ποσό των 1.000 ευρώ επί συντελεστή που αντιστοιχεί στον πληθυσμό της οικείας εκλογικής περιφέρειας (περιφερειακής ενότητας), όπως προκύπτει και από τον κατωτέρω πίνακα:
(Πίνακας 1)
ΟΡΙΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ


Υπενθυμίζεται ότι στο ανώτατο όριο δαπανών των υποψηφίων για τις περιφερειακές εκλογές, συμπεριλαμβάνονται και τυχόν παροχές και διευκολύνσεις σε αυτούς, οι οποίες αποτιμώνται σε χρήμα σύμφωνα με τη σχετική κοινή Υπουργική απόφαση.

Β.1. Ανώτατο όριο δαπανών των υποψήφιων δημάρχων και δημοτικών συμβούλων:
Για τον καθορισμό του ανωτάτου ορίου δαπανών των υποψηφίων, πολλαπλασιάζεται το ποσό των 1.000 ευρώ επί συντελεστή που αντιστοιχεί στον πληθυσμό της οικείας εκλογικής περιφέρειας, όπως προκύπτει και από τον παρακάτω πίνακα:
(Πίνακας 2)


Οι περιορισμοί και οι προϋποθέσεις για την προεκλογική προβολή των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών τίθενται με το άρθρο 5.
Ειδικότερα:
• Για τους δημοτικούς συνδυασμούς επιτρέπεται η σύσταση ενός (1)
εκλογικού κέντρου για κάθε εκλογική περιφέρεια.
• Για τους περιφερειακούς συνδυασμούς επιτρέπεται η σύσταση ενός (1) εκλογικού κέντρου για κάθε εκλογική περιφέρεια με εξαίρεση την
περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που επιτρέπεται ένα ανά νομό.
• Για τους δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων ο ανωτέρω περιορισμός ισχύει για κάθε κοινότητα (βλ. παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4255/2014)
• Απαγορεύεται η ανάρτηση ή επικόλληση αεροπανώ, πανώ, αφισών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής, πέραν των χώρων που θα οριστούν για τους σκοπούς αυτούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3023/2002. Ωστόσο, επιτρέπεται η ανάρτηση αφισών, μόνο στους χώρους αυτούς, καθώς και μέσα στο χώρο των εκλογικών κέντρων.
• ∆εν επιτρέπεται η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων σε χώρους που γειτνιάζουν με νοσηλευτικά ιδρύματα και σχολεία, ενώ οι ώρες λειτουργίας και η κλίμακα έντασης θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη.
 Απαγορεύεται η διακίνηση κάθε μορφής ένθετων φυλλαδίων μέσω του τύπου,καθώς και η διανομή τους από υπηρεσίες του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ωστόσο, δεν εμποδίζονται οι συνδυασμοί να διακινούν οι ίδιοι το σχετικό υλικό στους χώρους αυτούς ή μέσω ταχυδρομικών αποστολών, διαδικτύου κλπ.

Με το άρθρο 6τίθενται οι απαγορεύσεις κατά την προεκλογική προβολή για τους υποψήφιους περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους.
Ειδικότερα:
• Απαγορεύεται η λειτουργία εκλογικών κέντρων από υποψηφίους ή από
τρίτους χάριν αυτών.
• Απαγορεύεται η λειτουργία εντευκτηρίων και εκλογικών γραφείων από
υποψηφίους ή από τρίτους χάριν αυτών.
• Για τους ανωτέρω αναφερόμενους υποψηφίους, δεν επιτρέπεται επίσης η
παραχώρηση της χρήσης ή μίσθωση υπαίθριων ή στεγαζόμενων χώρων, από και προς τρίτους, για τη λειτουργία εκλογικών κέντρων, εκλογικών γραφείων και εντευκτηρίων κάθε μορφής.
• Απαγορεύεται η ανάρτηση αφισών, γιγαντοαφισών, πανώ, αεροπανώ, φωτογραφιών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής σε εξωτερικούς δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους και σε αυτοκινούμενα μέσα.
• Απαγορεύεται η εγκατάσταση πρόσκαιρων κατασκευών οποιασδήποτε μορφής.
• Επίσης απαγορεύεται η χρήση χρωστικών ουσιών και η αναγραφή συνθημάτων σε οιονδήποτε εξωτερικό χώρο.
• Οι ανωτέρω περιορισμοί που αναφέρονται στη διακίνηση φυλλαδίων και λοιπού προεκλογικού υλικού από τους συνδυασμούς, ισχύουν και για τους υποψηφίους.
• Απαγορεύεται η διακίνηση κάθε μορφής ένθετων φυλλαδίων μέσω του τύπου, καθώς και η διανομή τους από τις υπηρεσίες του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Οι υποψήφιοι μπορούν όμως να διακινούν το σχετικό υλικό προβολής τους δια χειρός στους ανωτέρω χώρους ή σε άλλους χώρους ή μέσω ταχυδρομικών αποστολών, διαδικτύου κλπ.
• ∆εν επιτρέπεται επίσης η προώθηση προεκλογικού υλικού μέσω του συστήματος διακίνησης της αλληλογραφίας του ∆ημοσίου, των Ν.Π.∆.∆., των Ν.Π.Ι.∆. του δημόσιου τομέα, των Ν.Π.∆.∆. των Ο.Τ.Α και των επιχειρήσεών τους.

Οι εμφανίσεις τους σε κάθε είδους εκπομπές των δημόσιων και ιδιωτικών ηλεκτρονικών ΜΜΕ ελεύθερης λήψης, σε φορείς παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών καθώς και στο διαδίκτυο, καθορίζονται ως εξής:
• 2 φορές σε κάθε ηλεκτρονικό ΜΜΕ εθνικής εμβέλειας
• 1 φορά σε κάθε ηλεκτρονικό ΜΜΕ τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας
• 1 φορά σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες
• Σε περίπτωση τυχόν εκτάκτων και απρόβλεπτων γεγονότων, δεν
λογίζονται ως εμφανίσεις οι σχετικές δηλώσεις και η ενημέρωση που παρέχεται από τα αιρετά μονοπρόσωπα όργανα της Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτωντους.
Εξαίρεση από την ανωτέρω ρύθμιση που προβλέπει τον αριθμό των εμφανίσεων, αποτελεί η δυνατότητα των επικεφαλής των συνδυασμών να συμμετέχουν χωρίς περιορισμό σε εκπομπές με οργανωμένες συζητήσεις εφόσον:
α) Μέχρι την ανακήρυξη των συνδυασμών από το αρμόδιο πρωτοδικείο, έχει διασφαλιστεί η συμμετοχή τουλάχιστον 3 ακόμη συνυποψήφιών τους στις συζητήσεις αυτές και
β) Μετά την ανακήρυξη, η ανωτέρω προϋπόθεση καταλαμβάνει τα 2/3 των ανακηρυχθέντων.
γ) Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής, μετέχουν υποχρεωτικά οι επικεφαλής και των δύο συνδυασμών.
Σημειώνεται ότι για τις εμφανίσεις των υποψηφίων, απαγορεύεται η καταβολή εκλογικής δαπάνης ανεξαρτήτως ποσού προς τα Μ.Μ.Ε. και τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου καθώς και οποιοδήποτε άλλο οικονομικό αντάλλαγμα. Τυχόν αποδεδειγμένη πραγματοποίηση των ανωτέρω, επιφέρει την έκπτωση από το αξίωμα του υποψηφίου και ποινή φυλάκισης για τους ιδιοκτήτες ή νόμιμους εκπροσώπους των αντίστοιχων μέσων.

Εδώ κατεβάστε όλη την εγκύκλιο

Δεν υπάρχουν σχόλια