Top Ad

HIDE

HIDE_BLOG

HIDE_BLOG
{fbt_classic_header}

Classic Header

Breaking News:

latest


ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο - Τα Θέματα

Σε τακτική συνεδρίαση, συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους...

Σε τακτική συνεδρίαση, συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα: 18.00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Περί παγώματος και μη αναπροσαρμογής, για ΕΚΤΗ (6η) συνεχόμενη χρονιά, των πάσης φύσεως τελών και δικαιωμάτων που ισχύουν και για το έτος 2019.

2. Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 41.740,00 € από Γ΄ Κατανομή των ΚΑΠ του ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου.

3. Περί αποδοχής της ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 717/06-03-2018 Πρόκλησης της ειδικής υπηρεσίας του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5029434 (συνολικού προϋπολογισμού 661.417,59 €), σύμφωνα με την Α.Π. : 3251/07-09-2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

4. Περί αποδοχής της ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ, της πράξης «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» (συνολικού προϋπολογισμού 39.300,00 €), σύμφωνα με την Α.Π. : 40368/02-08-2018 Απόφαση του Υπουργού Eσωτερικών .

5. Περί αποδοχής της ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης I, της πράξης «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Καλαβρύτων» (συνολικού προϋπολογισμού 285.000,00 €), σύμφωνα με την Α.Π. : 47046/06-09-2018 Απόφαση του Υπουργού Eσωτερικών.

6. Περί αποδοχής της ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο τη πρόσκλησης IIΙ, της πράξης «Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καλαβρύτων» (συνολικού προϋπολογισμού 229.400,00 €), σύμφωνα με την Α.Π. : 47184/06-09-2018 Απόφαση του Υπουργού Eσωτερικών.

7. Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του δήμου οικον. έτους 2018.

8. Περί (αναδρομικής) παράτασης της ισχύος της υπ’ αριθμ. 445/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Περί έγκρισης του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Καλαβρύτων περιόδου 2011-2014».

9. Περί μερικής τροποποίησης της υπ’ αριθ. 103/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων, «Περί υποβολής πρότασης έργων και δράσεων για την ένταξή τους, στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2010-2020), στην πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 559/CL/ΕΓΓΑΑ/20-4-2018 για πράξεις δημοσίου χαρακτήρα της Ο.Τ.Δ. ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ, υπομέτρο 19.2 «Στήριξηυλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων, (CLLD/ LEADER) για το παρακάτω έργο και δράση του Δήμου μας: Της ανάπλασης εισόδων τοπικής κοινότητας Κλειτορίας».

10. Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου: « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ5010530, που εντάχτηκε στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

11. Περί παραχώρησης στο ΕΚΑΒ της χρήσης, του, δωρηθέντος από την ανθρωπιστική εθελοντική οργάνωση Malterers Γερμανίας με την υποστήριξη της Ελληνογερμανικής συνέλευσης, ελαφρώς μεταχειρισμένου και σε άριστη κατάσταση ευρισκομένου, ασθενοφόρου μάρκας Mercedes Benz Sprinter 312D για την κάλυψη των αναγκών διακομιδής ασθενών του Δήμου Καλαβρύτων.

12. Περί έγκρισης της μελέτης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευαστικές ανάγκες έργων οδοποιίας Δ.Ε. Καλαβρύτων».

13. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 13/11-9-2018 μελέτης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Αροανίας».

14. Περί έγκρισης της μελέτης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή δημοτικού δρόμου προς υδρομάστευση Πλατάνου οικισμού Πλατανίτσας, Τ.Κ. Αγραμπέλων» Δ.Ε. Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων.

15. Περί έγκρισης Γνώμης για την 2η παράταση της προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Διαμόρφωση κτιρίου Διοικητηρίου για τη στέγαση Δημαρχείου Καλαβρύτων» του Δήμου Καλαβρύτων.

16. Περί έγκρισης Π.Π.&.Ο.Π. του έργου: «Αποκατάσταση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Τρεχλού».

17. Περί του με αριθμ. πρωτ. 2362/17-05-2018 εγγράφου αιτήματος του Δημοτικού Συμβούλου Ευθυμίου Τζόβολου για την λήψη μέτρων από το Δήμο Καλαβρύτων, με κατάλληλη σήμανση, διαγράμμιση, τοποθέτηση μειωτών ταχύτητας (σαμαράκια) στις εισόδους εξόδους πόλεων, χωριών, σχολείων, υπηρεσιών κλπ. και καθορισμού ειδικών λωρίδων διέλευσης ποδηλάτων, για την αποφυγή τυχόν ατυχημάτων στην περιφέρεια του Δήμου Καλαβρύτων .

18. Περί του από 6-9-2018 αιτήματος του Συλλόγου Αγριδιωτών Καλαβρύτων «Η Κατάθεση της Τιμίας Ζώνης», για τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης για την κυκλοφορία των οχημάτων, στην είσοδο και στην έξοδο της Τ.Κ. Αγριδίου.

19. Περί μετάβασης του Δημάρχου Καλαβρύτων για την εκπροσώπηση του δήμου και τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Οργάνωσης «Πόλεις Αγγελιοφόροι της Ειρήνης» (Τα Καλάβρυτα είναι μέλος της, από το 2014), που θα πραγματοποιηθεί στο Volgograd της Ρωσίας, από 29/10 έως και 02/11/2018, και ψήφισης σχετικής πίστωσης».

20. Περί του από 21-5-2018εγγράφου του Δ.Σ. του Συλλόγου Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος Περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας σχετικά με την 8η Γιορτή τσίπουρου στις 14 Οκτωβρίου 2018, για τη συμμετοχή και υποστήριξη του Δήμου Καλαβρύτων.

21. Περί του υπ’ αριθ. πρωτ. 772/15-2-2018αιτήματος του ΣΕΠΟΚΕ, για την επιχορήγησή του από το δήμο Καλαβρύτων.

22. Περί του από 13-7-2018 αιτήματος του ΣΕΠΟΚΕ για δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας δημοτικού κτιρίου στα Καλάβρυτα για έδρα-γραφεία του ΣΕΠΟΚΕ σχετικό και το από 11-10-2017 όμοιο έγγραφο αίτημα ΣΕΠΟΚΕ).

23. Περί του από 6-9-2018 αιτήματος του Συλλόγου Αγριδιωτών Καλαβρύτων «Η Κατάθεση της Τιμίας Ζώνης», για παράταση της σύμβασης χρήσης του δημοτικού κτιρίου (του πρώην κοινοτικού γραφείου Αγριδίου) από το Σύλλογο, για επιπλέον είκοσι χρόνια (η ισχύουσα σύμβαση λήγει το έτος 2020).

24. Περί έγκρισης έκδοσης Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κατά Χαράλαμπου Μπουσιούτη του Σπύρου για φερόμενη καταπάτηση τμήματος κοινόχρηστου χώρου (οδού) στην Τοπική Κοινότητα Δάφνης με κατασκευή πέτρινης μάνδρας. (Σχετικά: Η υπ’ αριθμ. 1/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Τ.Κ. Δάφνης, τρεις (3) Υ.Δ. κατοίκων και το από 18-6-2018 διαβιβαστικό της Αντιδημάρχου Δ.Ε. Παΐων.

25. Περί έγκρισης υλοτομίας δένδρων (16 πεύκων) στην Τ.Κ. Πεύκου Δ.Ε. Παΐων Δήμου Καλαβρύτων, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 21877/2018 έγγραφο του Δασαρχείου Καλαβρύτων.

26. Περί έγκρισης τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων σε υπάρχοντες στύλους ΦΟΠ της ΔΕΔΔΗΕ στην Τ.Κ. Κάτω Λουσών και στην Τ.Κ. Δάφνης κοντά στον ΄Αγιο Χαράλαμπο πλησίον οικίας Ιωάννη Κοτσώνη και έγκρισης καταβολής των απαιτουμένων δαπανών, ποσών 193,41 € και 168,57 € (με ΦΠΑ 24%) αντίστοιχα, υπέρ της ΔΕΔΔΗΕ, γι’ αυτήν.

27. Περί ορισμού ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου για τη συμμετοχή του ως μέλος στη συγκρότηση (από το Δήμαρχο) της επιτροπής για την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος στήριξης καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα που έχουν αποσυνδεθεί με το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι 14-2-2018 (ΦΕΚ 474/14.2.2018-άρθρο 3).

28. Περί εξεύρεσης-προσδιορισμού χώρου, για την τοποθέτηση του μνημείου της Eιρήνης - Ελευθερίας.

29. Περί του από 16-08-2018 αιτήματος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Σπύρου Σοκορέλη, σχετικά με την έναρξη συζήτησης και κατάθεσης σκέψεων για την προετοιμασία από τη δημοτική αρχή της επετείου των 200 χρόνων από τη έναρξη της επανάστασης του 1821.

30. Περί της υπ’ αριθμ. 39/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος «περί του Οργανισμού Εσωτερικών υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) αυτού.

31. Περί της αριθ. πρωτ. 9912/29-9-2015 αίτησης του κ. Θεοδώρου Γ. Σταθόπουλου για διαγραφή των προσαυξήσεων επί των οφειλομένων δημοτικών τελών που του έχουν επιβληθεί από το Δήμο στην Τ.Κ. δρυμού Δ.Ε. Κλειτορίας Δήμου Καλαβρύτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια