HIDE_BLOG

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ: Μεταχρωματικό έλκος Πλατάνου - Η Απόφαση καθορισμού ζωνών και λήψης μέτρων

Απόφασης καθορισμού ζωνών και λήψης μέτρων «Ενημέρωση προστασίας». Έχοντας υπ’ όψιν την σοβαρότητα της ασθένειας του μεταχρωματικού ...

Απόφασης καθορισμού ζωνών και λήψης μέτρων
«Ενημέρωση προστασίας».
Έχοντας υπ’ όψιν την σοβαρότητα της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους του Πλατάνου, σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθ. 312334/12-12-2017 Απόφαση του Δ/ντή Δασών Π.Ε. Αχαΐας (ΑΔΑ: 73ΚΚΟΡ1Φ-E9M) με την οποία καθορίζονται ζώνες και μέτρα προστασίας εντός αυτών, για τον περιορισμό και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού Ceratocystis Fibriata f sp. Platani walter ο οποίος προκαλεί την ασθένεια και την ξήρανση Πλατάνων. Στα πλαίσια της προσπάθειας για τον περιορισμό και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού και γνωρίζοντας την ευκολία με την οποία μεταφέρεται και προσβάλει υγιή άτομα Πλατάνου, παρακαλούμε για την ευρεία δημοσιοποίηση της ανωτέρω απόφασης την οποία και σας επισυνάπτουμε (έγγραφα και ηλεκτρονικά) για την ενημέρωση των πολιτών.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας στην προσπάθεια περιορισμού και εξάλειψης της ασθένειας.
ΕΜΕ Ε. Σ. Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.
Η ΔΑΣΑΡΧΗΣ α.α.
ΕΛΕΝΗ ΛΙΑΝΙΔΟΥ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ

ΘΕΜΑ: Απόφαση καθορισµού ζωνών και λήψης µέτρων για τον περιορισµό και την εξάλειψη του
επιβλαβούς οργανισµού Ceratocystis Fibriata f sp. Platani walter που προκαλεί την ασθένεια του
µεταχρωµατικού έλκους Πλατάνου στην περιοχή ευθύνης του ∆ασαρχείου Καλαβρύτων.
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ∆ιευθυντής ∆ασών Π.Ε. Αχαΐας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.∆. 139/2010 (Φ.Ε.Κ. 232/27-12-2010 τ.Α') «Οργανισµός της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου».
3. Τις διατάξεις του Π.∆. 365/2002 (Φ.Ε.Κ. 307/τ.Α/2002) περί «Μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή
στηχώραήµέσωαυτήςσεάλλοκράτοςµέλοςΕπιβλαβών Οργανισµών»
4. Τις διατάξεις της µε αριθµ. 119999/22-09-2004 (Φ.Ε.Κ. 1454/τ.Β/2004) Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων περί «Μέτρων
επείγοντος χαρακτήρα για τον περιορισµό και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισµού
Ceratocystis Fibriata f sp. Platani walter που προκαλεί την ασθένεια του µεταχρωµατικού έλκους
Πλατάνου»
5. Τις διατάξεις της µε αριθµ. 102569/28-11-2011 (Φ.Ε.Κ. 2912/τ. Β/22-12-2011) Κοινή Απόφαση
του Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος - Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων περί «Ορισµού των δασικών Υπηρεσιών φυτουγειονοµικού ελέγχου των
δασικών φυτουγειονοµικών ελεγκτών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και καθορισµού των
καθηκόντων τους» όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει µε την αριθµ. 10949/126220/16-10-
2013 (Φ.Ε.Κ. 2707/τ.Β/23-10-2013), όµοια.
6. Τα µε αριθµ 926/197-7-2012, 1013/31-8-2012, 1302/10-10-2012, 1106/19-9-2012, 1703/09-10-2013,
1887/04-11-2013, 1406/01-07-2014, 1325/07-08-2014, 1716/13-10-2015, 2103/27-11-2015,
18158/618/27-05-2016, 32172/1393/28-09-2016 και 35352/1614/24-10-2016 αποτελέσµατα των, σε
συνεργασία µε το οικείο ∆ασαρχείο Καλαβρύτων ,επισκοπήσεων του εργαστηρίου ∆ασικής
Παθολογίας του Ινστιτούτου Μεσογειακών ∆ασικών Οικοσυστηµάτων του ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ,
εντοπισµού του επιβλαβή οργανισµού ceratocystis platani στην περιοχή ευθύνης του ∆ασαρχείου
Καλαβρύτων
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε
Τον καθορισµό εξήντα (60) οριοθετηµένων ζωνών όπως αυτές αποτυπώνονται στο συνηµµένο στην
παρούσα, απόσπασµα χάρτη κλίµακας 1:50.000, το οποίο θεωρηµένο από µας, συνοδεύει αναπόσπαστα
την παρούσα.

Τα όρια των καθοριζόµενων θέσεων ορίζονται µε τις παρακάτω αναγραφόµενες συντεταγµένες στο γεωγραφικό σύστηµα πληροφοριών ΕΓΣΑ '87:
ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (Τ.Κ) Χ Ψ
Ζ1 ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ 338599 4200000
Ζ2 ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ 325452 4200456
Ζ3 ΑΝΑΣΤΑΣΗ 324946 4199020
Ζ4 ΑΝΑΣΤΑΣΗ 325061 4199030
Ζ5 ΝΑΣΙΑ 324697 4188834
Ζ6 ΝΑΣΙΑ 324634 4188641
Ζ7 ΨΩΦΙ∆Α 315090 4190962
Ζ8 ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ 336556 4199684
Ζ9 ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ 341146 4199013
Ζ10 ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ 338860 4199693
Ζ11 ΚΑΜΕΝΙΑΝΟΙ 321314 4198250
Ζ12 ΨΩΦΙ∆Α 315389 4191451
Ζ13 ΨΩΦΙ∆Α 315394 4191458
Ζ14 ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ 338610 4200011
Ζ15 ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ 338721 4200114
Ζ16 ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ 337636 4199420
Ζ17 ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ 337300 4198865
Ζ18 ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ 325429 4200253
Ζ19 ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ 325525 4200412
Ζ20 ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ 325516 4200569
Ζ21 ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ 338894 4200391
Ζ22 ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ 338805 4200362
Ζ23 ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ
ΑΑΡ(ΑΡΜΠΟΥΝΑΣ 339210 4199336
Ζ24 ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ 341410 4199050
Ζ25 ΛΥΚΟΥΡΙΑ 339850 4188948
Ζ26 ΝΑΣΙΑ 324566 4188556
Ζ27 ΣΚΟΤΑΝΗ 329628 4188379
Ζ28 ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ 332143 4219694
Ζ29 ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟΣ ΜΥΛΟΣ 321523 4197630
Ζ30 ΛΕΧΟΥΡΙ 319860 4196568
Ζ31 ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ 337846 4199671
Ζ32 ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ 341467 4199878
Ζ33 ΧΑΛΙΚΙ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 342705 4199592
Ζ34 ΧΑΛΙΚΙ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 342370 4199586
Ζ35 ΧΑΛΙΚΙ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 341418 4199077
Ζ36 ΧΑΛΙΚΙ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 340331 4198210
Ζ37 ΧΑΛΙΚΙ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 340187 4198333
Ζ38 ΧΑΛΙΚΙ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 340124 4198473
Ζ39 ΧΑΛΙΚΙ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 339967 4198581
Ζ40 ΧΑΛΙΚΙ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 342680 4199583
Ζ41 ΧΑΛΙΚΙ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 342357 4198182
Ζ42 ΧΑΛΙΚΙ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 339982 4198603
Ζ43 ΠΗΓΕΣ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 338664 4199779
Ζ44 ΠΗΓΕΣ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 338768 4199733
Ζ45 ΠΗΓΕΣ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 338436 4199722
Ζ46 ΠΗΓΕΣ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 338443 4199727
Ζ47 ΧΑΛΙΚΙ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 339779 4198822
Ζ48 ΧΑΛΙΚΙ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 340512 4198836
Ζ49 ΧΑΛΙΚΙ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 341133 4198996
Ζ50 ΧΑΛΙΚΙ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 342274 4199536
Ζ51 ΧΑΛΙΚΙ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 342316 4199559
Ζ52 ΠΗΓΕΣ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 338701 4199667
Ζ53 ΧΑΛΙΚΙ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 340933 4198920
Ζ54 ΧΑΛΙΚΙ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 340823 4198910
Ζ55 ΧΑΛΙΚΙ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 340723 4198890
Ζ56 ΧΑΛΙΚΙ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 340703 4198869
Ζ57 ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ 338099 4199729
Ζ58 ΠΗΓΕΣ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 338824 4199698
Ζ59 ΛΙΤΣΑ ΣΠΗΛΙΑ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ 338296 4199813
Ζ60 ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 338741 4199722
Για κάθε µία από τις προαναφερόµενες οριοθετηµένες ζώνες διακρίνονται δύο επί µέρους ζώνες ως παρακάτω:
1. Εστιακή ζώνη, ακτίνας εκατό (100) µέτρων γύρω από τον τόπο, στον οποίο διαπιστώθηκε ο επιβλαβής οργανισµός, εντός της οποίας απαγορεύεται χωρίς την άδεια της ∆ασικής Υπηρεσίας να πραγµατοποιηθούν χωµατουργικές εργασίες σε περιοχές που φύονται πλατάνια (όπως οι καθαρισµοί δρόµων και ρεµάτων, αµµοληψίες). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και στην περίπτωση που δοθεί άδεια από την ∆ασική Υπηρεσία για να εκτελεσθούν έργα στις συγκεκριµένες περιοχές θα πρέπει να ακολουθηθούν επισταµένως οι παρακάτω οδηγίες:
- Σχολαστικό πλύσιµο των µηχανηµάτων - Απολύµανση µε µυκητοκτόνο σκεύασµα για την απολύµανση των µηχανηµάτων αλλά και των λοιπών εργαλείων που τυχόν έχουν χρησιµοποιηθεί.
2. Ζώνη ασφαλείας ακτίνας ενός (1) χλµ γύρω από την εστιακή ζώνη, εντός της οποίας θα γίνονται συνεχείς έλεγχοι για τον εντοπισµό της ασθένειας και άµεση επέµβαση για την καταστροφή των προσβεβληµένων δένδρων στα αρχικά στάδια της προσβολής. Η µεταφορά φυτευτικού υλικού ή ξύλου Πλατάνου απαγορεύεται από τις προαναφερόµενες καθορισµένες ζώνες προς άλλες περιοχές.
Το ∆ασαρχείο Καλαβρύτων, παρακαλείται για την έναρξη των σχετικών διαδικασιών για την έκδοση της σχετικής ∆ασικής Απαγορευτικής ∆ιάταξης (∆.Α.∆), για τη ρύθµιση της υλοτοµίας του πλατάνου στη χωρική περιοχή αρµοδιότητας του.
Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης τιµωρούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 – Κυρώσεις-της µε αριθµ. 119999/22-09-2004 (Φ.Ε.Κ. 1454/τ.Β/2004) Κοινής Υπουργικής
Απόφασης.
Η παρούσα ισχύει µετά την ανάρτηση της στον ιστότοπο της ∆ιαύγεια.
Το ∆ασαρχείο Καλαβρύτων, στο οποίο διαβιβάζεται η παρούσα για ενέργεια, παρακαλείται για την κατά το δυνατόν ευρεία δηµοσιοποίηση της (ηλεκτρονικός τύπος) καθώς και την ανάρτηση της στο χώρο δηµοσίευσης των Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου περιοχής αρµοδιότητας του ή σε κάθε άλλο πρόσφορο µέρος.
Με εντολή Συντονιστή Α∆Π∆Ε&Ι 
Ο ∆/ντης ∆ασών Αχαΐας
Γεώργιος Παναγιωτόπουλος
∆ασολόγος


Δεν υπάρχουν σχόλια