Navigation

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων - Τα θέματα

Συνεδριάζει την 3η του μηνός Αυγούστου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα: 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έκδοσης ψηφίσματος και έκφρασης της αλληλεγγύης, της συμπαράστασης, της υποστήριξης και της ενίσχυσης του μαρτυρικού Δήμου Καλαβρύτων, προς τους πληγέντες, από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, δήμους, περιοχές και κατοίκους της Ανατολικής Δυτικής Αττικής (Ραφήνας, Μαραθώνα, Μεγάρων κ.λ.π.) και περί διάθεσης (κατάθεσης) ποσού 20.000,00 ευρώ, στο Λογαριασμό Αλληλεγγύης της ΚΕΔΕ για την ενίσχυση των πυρόπληκτων.

2. Περί αποδοχής και διάθεσης πίστωσης ποσού € 64.701,40 από επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ., για την εξόφληση υποχρεώσεων του Δήμου Καλαβρύτων από διαταγές πληρωμής, δικαστικές τελεσίδικες έως 22-2-2018 αποφάσεις, για προμήθειες αγαθών, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

3. Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2018 και αντίστοιχα του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικον. έτους 2018.

4. Περί καταβολής της εγγραφείσης στον προϋπολογισμό επιχορήγησης στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Κέντρο Παιδιού Νεολαίας & ΄Αθλησης Δήμου Καλαβρύτων».

5. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 33/24-7-2018 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου του Κέντρου Παιδιού Νεολαίας & ΄Αθλησης Δ. Καλαβρύτων, «Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 του Κ.Π.Ν.&.Α.

6. Περί ενημέρωσης για την έναρξη της κτηματογράφησης στην περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων του από την «Κ/Ξ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 16».

7. Περί διεξαγωγής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, και ουσιαστικά απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καλαβρύτων και όλων των Νομικών του Προσώπων, που βρίσκονται στις Δημοτικές Ενότητες Κλειτορίας, Αροανίας και Παΐων (ΤΜΗΜΑΤΑ 2, 3, 8, 10 ΚΑΙ 11 της συνολικής προμήθειας) συνολικού προϋπολογισμού 118.336,90 € πλέον ΦΠΑ.

8. Περί του από 16-7-2018 εγγράφου αιτήματος του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Πάου για την καθιέρωση και τη διεξαγωγή εμποροπανήγυρης στις 14 και 15 Αυγούστου στην Τοπική Κοινότητα Πάου Δ.Ε. Παΐων και καθορισμού χώρου, όρων, τελών και ορισμού επιτροπής διεξαγωγής κ.λ.π. της εμποροπανήγυρης αυτής.

9. Περί καθορισμού χώρων, όρων, τελών και ορισμού επιτροπής διεξαγωγής, κ.λ.π., της τριήμερης εμποροπανήγυρης Σεπτεμβρίου 2018 (31/8, 1/9 & 2/9) στα Τριπόταμα της Τοπικής Kοινότητας Ψωφίδας, Δημοτικής Ενότητας Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων.

10. Περί καθορισμού χώρου και τελών εμποροπανήγυρης Σεπτέμβρη 2018 στην πόλη των Καλαβρύτων, του Δήμου Καλαβρύτων.

11. Περί καθορισμού χώρου και τελών εμποροπανήγυρης Σεπτέμβρη 2018 στην πόλη της Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων.

12. Περί οριοθέτησης κοινόχρηστων χώρων στην Τοπική Κοινότητα Πλατανιώτισσας για την έκθεση των προϊόντων των μικροπωλητών.

13. Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Καλαβρύτων στις έκτακτες και τακτικές Γενικές συνελεύσεις της ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΣΚΗ Α.Ε.

14. Περί συμμετοχής αντιπροσωπείας του Δήμου Καλαβρύτων στις αντικατοχικές εκδηλώσεις του Δήμου Μόρφου της Κύπρου με τίτλο {ΜΕΡΕΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΟΡΦΟΥ} και έγκρισης μετάβασης των εκπροσώπων του Δήμου Καλαβρύτων στις εκδηλώσεις 12-15 Οκτωβρίου 2018, στον αδελφοποιημένο Δήμο Μόρφου της Κύπρου και ψήφισης σχετικής πίστωσης».

15. Περί ανανέωσης των συμβάσεων του Δήμου με την COSMOTE για τα μισθώματα των εγκαταστάσεων των Σταθμών Βάσεων κινητής Τηλεφωνίας της COSMOTE στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Καλαβρύτων: Τ.Κ. Μανεσίου Σ/Β (5301 ΜΑΝΕSΙ-Χ,) περιοχή «Ύψωμα ΄Αγιος Δημήτριος», Τ.Κ. Προφήτη Ηλία Σ/Β (5302 PLATANOS-X) περιοχή «Πλάτανος» και Τ.Κ. Κούτελης Σ/Β (5306-X ΚOUTELI) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ «Προφήτη Ηλία» .

16. Περί του από 13-07-2018 κοινού έγγραφου αιτήματος του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Καμενιάνων και του Προέδρου του Συνδέσμου Καμενιανιτών-Δροβολοβιτών-Δεσινιωτών «Ο ΗΡΑΚΛΗΣ» για έγκριση κατασκευής μνημείου Δροβολοβιτών Ιερολοχιτών, Φιλικών Αγωνιστών του 1821 στην πλατεία Δροβολοβού.

17. Περί επανεξέτασης (τροποποίησης και τυχόν ανάκλησης) της υπ’ αριθμόν 70/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων, για την παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου του δημοτικού σχολείου της Κοινότητας Καλλιφωνίου, στο Σύλλογο των Απανταχού Καλλιφωνιωτών « Ο ΄Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος» και περί του από 25-6-2018 εγγράφου του Προέδρου του Δ.Σ. των Απανταχού Καλλιφωνιωτών « Ο ΄Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος», προτάσεων για το κτίριο και τον προαύλιο χώρο του δημοτικού Σχολείου Καλλιφωνίου.

18. Περί του από 15-06-2018 εγγράφου της Αντιδημάρχου Δ.Ε. Παίων, για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων και τοποθέτησης ειδικής σήμανσης στο τμήμα του κεντρικού δρόμου που διαχωρίζει την Πλατεία της Τ.Κ. Δάφνης και εφάπτεται ένθεν, κακείθεν αυτού.

19. Περί έγκρισης έκδοσης Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κατά Χαράλαμπου Μπουσιούτη του Σπύρου για φερόμενη καταπάτηση τμήματος κοινόχρηστου χώρου (οδού) στην Τοπική Κοινότητα Δάφνης με κατασκευή πέτρινης μάνδρας. (Σχετικά: Η υπ’ αριθμ. 1/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Τ.Κ. Δάφνης, τρεις (3) Υ.Δ. κατοίκων και το από 18-6-2018 διαβιβαστικό της Αντιδημάρχου Δ.Ε. Παΐων.

20. Περί έγκρισης Π.Π.&.Ο.Π. του έργου: «Ανάπλαση αυλείου χώρου Δημοτικού Σχολείου Καλαβρύτων» Τ.Κ. Καλαβρύτων».

21. Περί έγκρισης Π.Π.&.Ο.Π. του έργου: «Αποπεράτωση ανάπλασης πεζοδρομίου προς ηλεκτρομηχανή Τ.Κ. Σκεπαστού».

22. Περί έγκρισης ΠΠ&ΟΠ του έργου Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων επί δρόμων Κερτέζης».

23. Περί έγκρισης Π.Π.&.Ο.Π. του έργου: «Αποκατάσταση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Τρεχλού».

24. Περί ορισμού επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση συνθηκών ύδρευσης Τ.Κ. Καμενιάνων».

25. Περί ορισμού επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Πλάκας».

26. Περί ορισμού επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση πολυδύναμου πολιτιστικού κέντρου Καλαβρύτων».

27. Περί ορισμού επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση κτιρίου Διοικητηρίου για στέγαση Δημαρχείου Καλαβρύτων».

28. Περί ορισμού επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοιχίων στήριξης και ασφάλειας πλατείας Τ.Κ. Αγριδίου».

29. Περί έγκρισης της μελέτης «Ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων τοπικής κοινότητας Πλανητέρου» για την έκδοση αδείας τεχνικών παρεμβάσεων από το Δήμο, καθ’ ότι το έργο θα κατασκευαστεί με δαπάνη της ΄Ενωσης Μύλων-Υδροτριβών-Ιχθυοτροφείων Πλανητέρου.

30. Περί έγκρισης χορήγησης μονοφασικής παροχής ισχύος 8 KVA (ΝΟ 03) για ηλεκτροδότηση οικίας του μονίμου υπαλλήλου – υδραυλικού κ. Φούρα Ιωάννη, με αριθμό παροχής 30562275-01 που βρίσκεται στην Τ.Κ. Τρεχλού του Δήμου Καλαβρύτων και έγκρισης καταβολής της απαιτούμενης δαπάνης ποσού 2.928,32 € με (με ΦΠΑ).

31. Περί του από 16-07-2018 αιτήματος του Αθλητικού Ομίλου Σκεπαστού για οικον. ενίσχυση από το Δήμο.

32. Περί του από 16-07-2018 αιτήματος της Αθλητικής ΄Ενωσης Καλαβρύτων για οικον. ενίσχυση από το Δήμο.

33. Περί του από 15-2-2018 αιτήματος του ΣΕΠΟΚΕ, για επιχορήγησή του από το Δήμο.

34. Περί έγκρισης και υποβολής τεκμηριωμένων αιτημάτων προς τον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας (ΠΟΥ) του Δήμου, για την ανάληψη υποχρεώσεων και πραγματοποίησης δαπανών για τις οποίες διατάκτης είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

35. Περί έγκρισης και υπογραφής των συνταχθέντων, από τον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας, σχεδίων απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, για την πραγματοποίηση των δαπανών του Δήμου για τις οποίες διατάκτης είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-NEWS

Σχολιάστε:

0 comments: