Navigation

ΑΧΑΪΑ: Συνεδριάζει την Τέταρτη 9 Μαΐου το δημοτικό συμβούλιο

ΑΧΑΪΑ: Συνεδριάζει την Τέταρτη 9 Μαΐου το δημοτικό συμβούλιο
Την Τετάρτη 9 Μαΐου στις 15.00 το μεσημέρι, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, συνεδριάζει το Σώμα, με τα παρακάτω θέματα:

Για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, που ξεκίνησαν από την 1η Μαΐου, για χρέη στο Δημόσιο και στους Δήμους (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος).
Αναθεώρηση των όρων αποπληρωμής των δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του πρώην Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (σχετικό έγγραφο του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου Πατρέων).
Σχέδιο Νόμου «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I») – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων, σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (πλατεία), ιδιοκτησίας των κ.κ Κων/νου και Ανδρέα Παπαφιλιππόπουλου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3/2016 Διορθωτική πράξη εφαρμογής επί της υπ’ αριθ. 3/98 Μεμονωμένης πράξης Εφαρμογής, στην περιοχή ²Ρέμα-Παγώνας² του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 38/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμος), ιδιοκτησίας της κ. Αικατερίνης Κυριακάτου, μέσω συμψηφισμού και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/05 Πράξη Εφαρμογής, στην περιοχή ²Ζαβλάνι² του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 42/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
«1) Ακύρωση της υπ’ αριθ. 416/15-6-2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω διόρθωσης εμβαδού προσκυρούμενου τμήματος -2) Έγκριση πρωτοκόλλου για την προσκύρωση καταργούμενου κοινόχρηστου εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία του κ. Ιωάννη Λεπίδα με ΚΑΕΚ 061674770006, εντός του Ο.Τ. 1508, στην Αγυιά Πατρών (σχετική η αριθ. 40/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
Έγκριση πρωτοκόλλου, για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου (στοά), στην ιδιοκτησία της κας Ειρήνης Φραγκούλια, επί της οδού Κανακάρη, εντός του Ο.Τ. 191 (Ιστορικό Κέντρο) του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών (σχετική η αριθ. 41/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
Έγκριση παραχώρησης χώρου, στον κοινόχρηστο χώρο (πλατεία), που βρίσκεται επί της οδού Παρ. Ι. Διακίδη, πλησίον της συμβολής της με την οδό Ηρακλέους, για την κατασκευή αντλιοστασίου ύδρευσης της ΔΕΥΑΠ (σχετική η αριθ. 43/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
Aιτούμενη παραχώρηση χώρου στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ, επί της οδού Γενναδίου (Ο.Τ.156) (σχετική η αριθ. 45/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων, επί της οδού Κολοκοτρώνη, λόγω έργων της Δ.Ε.Υ.Α.Π. (σχετική η αριθ. 46/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
Λήψη απόφασης περί: 1) Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού οικοπέδου, επί των οδών Οδυσσέως Ελύτη και Μ. Αλεξάνδρου, για πραγματοποίηση θρησκευτικής πανηγύρεως, στον κ. Λιβάνη Αντώνιο, έναντι συμβολικού αντιτίμου και 2) Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου, για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
α) Έγκριση οριστικής Μελέτης του έργου «Επισκευή Ι.Ν. Αγγέλων και Αγ. Μηνά», προϋπολογισμού 119.040,00€ (με ΦΠΑ) και β) Τρόπος εκτέλεσης του έργου (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
α) Έγκριση οριστικής Μελέτης του έργου «Πυρασφάλεια Μεγάρου Λόγου και Τέχνης», προϋπολογισμού 236.840,00€ (με ΦΠΑ) και β) Τρόπος εκτέλεσης του έργου (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
α)Έγκριση οριστικής Μελέτης του έργου «Ανακατασκευή και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα, στο γήπεδο Σαραβαλίου», προϋπολογισμού 351.500,00€ (με ΦΠΑ), β) Τρόπος εκτέλεσης του έργου και γ) Έγκριση υποβολής πρότασης, για την ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό σκέλος) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
Έγκριση της αριθ. 7/2018 Μελέτης του έργου «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων, σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πατρέων», προϋπολογισμού 27.441,00€ (με ΦΠΑ) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
α) Έγκριση της επικαιροποιημένης Μελέτης εφαρμογής του έργου «Μετατροπή εγκαταστάσεων ΑΣΟ σε εκθεσιακό χώρο», προϋπολογισμού 7.900.000,00€ (με ΦΠΑ), με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017 β) Τρόπος εκτέλεσης του έργου (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
Έγκριση Μελέτης «Έργα ολοκλήρωσης πλατείας, επί της οδού Κοζάνης, στα άνω Συχαινά» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
α) Έγκριση οριστικής μελέτης του έργου «Επισκευή- Συντήρηση Σχολικών κτιρίων και συντηρήσεις αύλειων χώρων Σχολικών Μονάδων (2017) και β) καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
Έγκριση μελέτης και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (απευθείας ανάθεση), για τη Συντήρηση, Τεχνική Υποστήριξη των Πληροφοριακών Συστημάτων των Διοικητικοοικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, για κλάδεμα ψηλών δέντρων, στο Δήμο Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
Αντικατάσταση εργασιών του έργου «Τσιμεντοστρώσεις οδών, στο Δήμο Πατρέων και Δ.Δ. Ρίου» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
Έγκριση παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ)- Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δημοτικής Ενότητας Βραχναιΐκων Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
Έγκριση της αριθ. 28/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου, η οποία αφορά στην Β΄ Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2018 (εισηγητής: κ. Δήμαρχος, ως Πρόεδρος Δ.Σ.).
Έγκριση της αριθ. 121/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων, η οποία αφορά στην τροποποίηση του Ο.Ε.Υ του (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης- Πρόεδρος Δ.Σ.).
Έκθεση Α΄ Τριμήνου έτους 2018, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού» (σχετική η αριθ. 303/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).
Έγκριση της υπ’ αριθ. 18/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αφορά στην Έκθεση Α΄ τριμήνου έτους 2018, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Αναγκαστικού Συνδέσμου (εισηγητής: Χ. Κορδάς- ως Πρόεδρος Δ.Σ.)
Έγκριση πρακτικού και παράταση της υπ’ αριθ. 51676/25-4-2017 σύμβασης, για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε. Μεσσάτιδος, Παραλίας, Βραχναιΐκων (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές).
Ορθή επανάληψη της αριθ. 280/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην ανανέωση των συνδρομών των εφημερίδων και περιοδικών (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Τσιμεντοστρώσεις οδών στο Δήμο Πατρέων και στο Δ.Δ. Ρίου» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή οδού, από είσοδο ΧΥΤΑ Ξερόλακας έως Αρχαιολογικό χώρο Βούντενης» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης Τ.Κ. Τσουκαλέϊκων (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο «Ολοκλήρωση κτιρίου γηπέδου Σαραβαλίου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
Έγκριση πρωτοκόλλων τμηματικής παραλαβής υπηρεσιών της επιτροπής του άρθρου 221 παρ. 11δ΄ του 4412/2016 των αντίστοιχων διευθύνσεων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 219 του Ν. 4412/16 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
Έγκριση του από 30/3/2018 πρωτοκόλλου τμηματικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών της επιτροπής της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, για τη συντήρηση της διασύνδεσης Internet στην Ξερόλακα με το Δήμο Πατρέων-CPV 32412110-8 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών συντήρησης Ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
Έγκριση του υπ’ αριθ. 2/2018 πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης, για τη συνδρομή του Δήμου Πατρέων στη διαδικτυακή εφαρμογή e-postirixis της ΔήμοςΝΕΤ (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
Καθορισμός συμπληρωματικού κωδικού του προϋπολογισμού έτους 2018, που είναι δεκτικός στην έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (κτηματολόγιο) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
Έγκριση Πρακτικών Συμβιβαστικής Επιτροπής (εισηγητής: Π. Μελάς-Πρόεδρος).
Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης- παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Βοηθείας Ευπαθών Ομάδων (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου με τίτλο «Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Πατρέων 2017» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
Επιστροφή ποσού, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ ΑΕ) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
Επιστροφή ποσού, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Δ. Μαράτου κλπ) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Γ. Σταυρόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

Γιάννης Τσεντούρος

Σχολιάστε:

0 comments: