Navigation

Π. Σκουρλέτης από Πάτρα: Έτος αλλαγών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Στην Πάτρα βρίσκεται ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, στο πλαίσιο του 9ου Περιφερειακού Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση, «Δυτική Ελλάδα: Πύλη Ανάπτυξης», που διοργανώνουν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, εντός του πλαισίου των Περιφερειακών Συνεδρίων που έχουν προγραμματιστεί, προκειμένου να υπάρξει ένας αποκεντρωμένος διάλογος με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς.
Μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εσωτερικών σημείωσε: «Το 2018 θα είναι έτος μεγάλων αλλαγών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πριν αναφερθώ στα όσα σχεδιάζουμε, τουλάχιστον σε αυτά που έχουμε καταλήξει, επιτρέψτε μου να απαριθμήσω τις δράσεις μας στη βάση των σημερινών δεδομένων και πάντοτε προς την κατεύθυνση στήριξης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την εξάντληση μέσων και δυνατοτήτων.
Στον τομέα της χρηματοδότησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης δημιούργησε δύο χρηματοδοτικά εργαλεία, με σκοπό να καλύψει τις μεγάλες ανάγκες τις Αυτοδιοίκησης για βασικά έργα υποδομής, καθώς και προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού.
Το πρώτο είναι το πρόγραμμα “Φιλόδημος”, με προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ για το 2018 και περισσότερα από 2 δισ. ευρώ σε ορίζοντα πενταετίας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, σε ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και Συνδέσμους ΟΤΑ, με σκοπό την κατασκευή έργων ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας, αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές, αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), αγροτικής οδοποιίας και ανέγερσης ή αποκατάστασης δημοτικών κτηρίων.
Το δεύτερο είναι το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων, με προϋπολογισμό 240 εκατ. ευρώ για το 2018. Μέσα στο Φεβρουάριο ενεργοποιούνται οι δύο πρώτες μη ανταγωνιστικές προσκλήσεις με δικαιούχους και τους 325 δήμους της χώρας.
[…] Θα μου επιτρέψετε να κλείσω την τοποθέτησή μου με τον “Καλλικράτη”. Η αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η κυριότερη νομοθετική παρέμβαση που προωθούμε το επόμενο διάστημα. Η πρότασή μας βρίσκεται υπό τελική επεξεργασία, έπειτα από έναν ενδελεχή διάλογο, οργανωμένο και μη, με τους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους εργαζόμενους. Δρομολογούμε μια πρώτη φάση σημαντικών τομών, σε αντιστοιχία με τις πραγματικές δυνατότητες αλλαγών, αλλά και με πλήρη επίγνωση ότι ώριμα ζητήματα πρέπει επιτέλους να αλλάξουν.
Σχεδιάζουμε παρεμβάσεις τόσο για την ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου των ΟΤΑ όσο και για την ενίσχυση των συμπληρωματικών θεσμικών εργαλείων συμμετοχής των πολιτών στις αποφάσεις της διοίκησης. Προωθούμε την απλή αναλογική, πιστεύοντας ότι θα ενδυναμώσει τη Δημοκρατία, θα φέρει πιο κοντά τον πολίτη στην ενασχόληση με τα κοινά και θα ωθήσει σε συνεργασίες αυτοδιοικητικών δυνάμεων.
Στη βάση αυτή: Οργανώνεται και θεσμοθετείται διαδικασία αναπροσδιορισμού της κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ ΟΤΑ Α’ Βαθμού – ΟΤΑ Β’ Βαθμού – Κράτους. Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της τεχνικής, διοικητικής και διαχειριστικής ανεπάρκειας των Τεχνικών Υπηρεσιών πολλών από τους Δήμους της χώρας, που αποτελεί παράγοντα αδυναμίας υλοποίησης βασικών και αναγκαίων έργων. Προωθείται, ως επιπρόσθετο μέτρο, η δημιουργία μιας “τεχνικής ομπρέλας” πανελλαδικής εμβέλειας, υπό την ευθύνη της ΜΟΔ, που θα μπορεί να εξυπηρετεί κάθε Δήμο ή σύνδεσμο της χώρας που έχει σχετική ανάγκη.
Χρηματοδότηση – κατηγοριοποίηση ΟΤΑ: Αλλάζουν τα κριτήρια διαμόρφωσης των ΚΑΠ και η κατανομή τους με πρόβλεψη για ελάχιστο όριο, βάσει κριτηρίων που θα λαμβάνουν υπόψη τους τις ειδικότερες κοινωνικές και αναπτυξιακές πτυχές των ΟΤΑ. Ταυτόχρονα θα συνδέονται καλύτερα με τα υφιστάμενα, αλλά και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που σχεδιάζονται.
Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται ο επαναπροσδιορισμός της κατηγοριοποίησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό να αμβλυνθούν οι μεταξύ τους ανισότητες».

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-NEWS

Σχολιάστε:

0 comments: