Navigation

«Αριστοτελικά αποτυπώματα εις τον Άθωνα» Μοναχού Μαξίμου Ιβηρίτου (Νικολόπουλου)

«Αριστοτελικά αποτυπώματα εις τον Άθωνα»
Μοναχού Μαξίμου Ιβηρίτου (Νικολόπουλου)
Ανάτυπο από την περιοδική έκδοση «ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» (τόμος 60-61)
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Από τον Κωνσταντίνο Νικολόπουλο-Καμενιανίτη, Λογοτέχνη συγγραφέα, τ. Αντιπρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και Αντιδήμαρχο Πολιτισμού τ. Δήμου Αροανίας Καλαβρύτων.
   
Άγνωστα έως τώρα στοιχεία για την σχέση του Αριστοτέλη με τον Άθω αλλά και της παρουσίας του Μακεδόνα φιλοσόφου στο Άγιο  Όρος αποκαλύπτει ο Γ, Μάξιμος Ιβηρίτης (Νικολόπουλος), Επίτιμος Καθηγητής του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχειρίσεως Φυσικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κεντρικής Μακεδονίας, σε ειδική επιστημονική μελέτη που συνέγραψε  και την οποία παρουσίασε προ καιρού, μιλώντας στην εκδήλωση που πραγματοποίησε η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρία Χαλκιδικής στην αίθουσα διαλέξεων της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Τον Γ. Μάξιμο προλόγισε ο κ. Βασίλειος Πάππας, Δρ. Ιστορίας, πρόεδρος της (Ι.Λ.Ε.Χ.),π. βουλευτής.
   Ο κ. Πάππας είπε για τον Γ. Μάξιμο «…. Είναι μια φωνή που έρχεται από το Περιβόλι της Παναγίας, από ένα μεγάλο σύγχρονο και συγχρόνως ταπεινό λόγιο της Αγιώνυμης Πολιτείας του Άθω, τον μοναχό Μάξιμο Ιβηρίτη (Νικολόπουλο), μέσα από μια πρωτότυπη και εξόχως ιστορική και ενδιαφέρουσα ομιλία».
   Ο μοναχός Μάξιμος ήταν ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης, σε μια κατάμεστη από κόσμο αίθουσα ,με θέμα «Αριστοτελικά Αποτυπώματα εις τον Άθωνα» κι όπως επισήμανε χαρακτηριστικά στον εναρκτήριο λόγο του, «το Άγιο Όρος είναι Ουρανογείτων αλλά είναι και Αριστοτελικογείτων αφού ο Αριστοτέλης καταγόταν από τα αρχαία Στάγειρα, πόλη που βρίσκεται στην προ του Άθω περιοχή».
   Αναφερόμενος συγκεκριμένα στα αποτυπώματα του Μακεδόνα φιλοσόφου στον Άθω και  στο Άγιο Όρος σήμερα, ο μοναχός Μάξιμος  τόνισε ότι :
–«Την εποχή του Αριστοτέλη ο  Άθως λόγω της γεωμορφολογίας και του φυσικού του περιβάλλοντος προσέλκυε τους φιλοσόφους και μεταξύ αυτών ο Αριστοτέλης ο οποίος είχε κάνει μελέτες στο Άγιο Όρος κι αναφέρεται στα έργα του. Μελέτες που αφορούσαν τα χερσαία και θαλάσσια θηλαστικά ,στα «Περί Υδάτων» και «Καιρικών φαινομένων» ενώ κάνει πολλές αναφορές για την διώρυγα του Ξέρξη κ.α.
–«Στην πορεία, όταν οι Αγιορείτες πατέρες συγκροτούσαν την Αθωνική Πολιτεία  σαφώς μελέτησαν τα έργα του Αριστοτέλη κι έχουμε πολλούς αριστοτελιστές πατέρες. Μεταξύ δε αυτών και ο μέγιστος Πατριάρχης της Ρωμιοσύνης Άγιος Γρηγόριος Ε΄, κατά την πρώτη και δεύτερη εξορία του από την πατριαρχεία στην Ι. Μ. Ιβήρων υπό των τούρκων, (1779-1806 και 1808-1819). Κυρίως κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας υπήρχαν σχολεία στο Άγιο Όρος που δίδασκαν Αριστοτελικά έργα.
    Η σπουδαία αυτή εργασία, μελέτη- της οποίας την παρουσίαση χαιρέτισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, δηλώνοντας μάλιστα ότι, …είναι μια σπάνια εργασία ενός φωτισμένου δασκάλου -εκδόθηκε πρόσφατα από την «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ»
   Ο λόγιος μοναχός Γ. Μάξιμος σε μια μελέτη αληθινό θησαυρό, αναλύει το μέγεθος του σπουδαίου, του μέγιστου αυτού φιλοσόφου και δασκάλου του Μ. Αλέξανδρου, του Αριστοτέλη, ο οποίος μαζί με άλλους σπουδαίους Έλληνες φιλοσόφους εξέφρασε σπερματικό λόγο και προετοίμασε την έλευση του Χριστού μας, γεγονός που τους κάνει-με προεξάρχοντα τον Αριστοτέλη-να ευρίσκονται εις τον τοιχογραφικό διάκοσμο της Ι. Μ. Ιβήρων και πολλών άλλων Μονών του Αγίου Όρους.
   Μεταξύ δε άλλων εις τα επιλεγόμενά του ο Γ. Μάξιμος αναφέρει: « Αδελφοί μου, συμφώνως με την ορθόδοξον ημών πίστιν, ο κατ’ εικόνα και καθ΄ ομοίωσιν Θεού πλασθείς άνθρωπος έχει νουν και λογικήν. Ο νους έχει έδραν την καρδίαν του ανθρώπου, και αναλόγως με τον πνευματικόν αγώνα, τον οποίον κάμνει δια την εκ των παθών του κάθαρσιν, δέχεται θείας ελάμψεις! Εν τέλει φωτίζεται και θεούται. Η δε λογική έχει έδραν τον εγκέφαλον του ανθρώπου και φορτίζεται με την κατά κόσμον γνώσιν. Σήμερον, λοιπόν, τιμώντες τον παμμέγιστον των φιλοσόφων προγόνων ημών Αριστοτέλη τον Σταγειρίτην, ο νους μας και η σκέψεις μας στρέφονται και εις τους άλλους εθνικούς μας φιλοσόφους, ποιητάς και ρήτορας της αρχαιότητος, τους έχοντας τον λεγόμενον ¨σπερματικόν λόγον¨, οίτινες ως ένθεοι και μονοθεϊσταί ευρέθησαν εξ αρχής στο σχέδιον της θείας πρόνειας, ίνα ετοιμάσουν λόγω και έργω την έλευσιν του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού εις τον κόσμον, όπως και ο ένδοξος εκείνος μαθητής του Αριστοτέλους, ο στρατηλάτης Μακεδών Μέγας Αλέξανδρος, όστις προς εκπολιτισμόν της ανθρωπότητος και δια τον ίδιον βέβαια ένθεον σκοπόν έφθασε μέχρι του Ινδικού Καυκάσου. Πέραν τούτων, στρεφόμεθα και προς τους Αγίους ημών Πατέρας της Εκκλησίας μας: τον Άγιον Διονύσιον τον Αρεοπαγίτην, τους τρεις Ιεράρχας κ.α., οίτινες ενσωμάτωσαν το αρχαίον ελληνικόν πνεύμα με την ορθόδοξον ελληνικήν πίστιν.
   Επιπλέον στρεφόμεθα και προς τους Αγίους Νεομάρτυρας, τους ήρωας και ελευθερωτάς της Πατρίδος μας κατά την περίοδον της εθνικής μας παλιγγενεσίας του 1821 και εκείνης του ενόπλου Μακεδονικού Αγώνος 1903-1908, οίτινες ηγωνίσθησαν για να είμεθα ελεύθεροι. Δυστυχώς η Πατρίς μας ευρίσκεται και πάλιν ασθενούσα, και όπως είναι επόμενον όταν ασθενή το δένδρον, οι εχθροί σπεύδουν να το αποτελειώσουν το γρηγορότερον δυνατόν».
  Και συνεχίζει …. «Η Πατρίς μας, συμφώνως με τον Άγιον Νεκτάριον τον Θαυματουργόν, είναι Θείον βλάστημα από καταβολής κόσμου και θα έχει πορείαν έως εσχάτων των αιώνων. Ως εκ τούτου, ουδεμία δύναμις θα δυνηθεί να την βλάψη καιρίως, αρκεί να αγωνιζώμεθα κατά δύναμιν προς δόξαν Θεού».
   Εμείς υποκλινόμαστε και σ αυτό το έργο του Γ. Μαξίμου. Τον ευγνωμονούμε και τον συγχαίρουμε δια την ένθεον πορείαν του και τον βίον του στη μοναστική πολιτεία του Άθω. Για το ογκώδες επιστημονικό-συγγραφικό του έργοπου και για όλη την εν γένει δράση του, που τιμά ακόμα περισσότερον την τετιμημένη Καλαβρυτινή γενέτειρά μας.
                      

Κωνσταντίνος Νικολόπουλος-Καμενιανίτης 

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-NEWS

Σχολιάστε:

0 comments: