Navigation

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαβρύτων την 21η του μηνός Ιουλίου του έτους 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα: 17.30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Περί τιμητικής εκδήλωσης για την Καλαβρυτινή Μάνα στις 14 Αυγούστου 2017.
2. Περί συμμετοχής αντιπροσωπείας του Δήμου Καλαβρύτων στις αντικατοχικές εκδηλώσεις του Δήμου Μόρφου της Κύπρου με τίτλο {ΜΕΡΕΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΟΡΦΟΥ} και έγκρισης μετάβασης των εκπροσώπων του Δήμου Καλαβρύτων στις εκδηλώσεις 06-09 Οκτωβρίου 2017, στον αδελφοποιημένο Δήμο Μόρφου της Κύπρου και ψήφισης σχετικής πίστωσης.
3. Περί του από 5-7-2017 εγγράφου του Συλλόγου προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος Περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας για συμμετοχή, συνδιοργάνωση και βοήθεια του Δήμου Καλαβρύτων στην 7η Γιορτή του Τσίπουρου στις 15 Οκτωβρίου 2017.
4. Περί πραγματοποίησης Tελετής Υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας στην πόλη των Καλαβρύτων, στις 25-26 Οκτωβρίου 2017, για τους ΧΧΙΙΙ Χειμερινούς Oλυμπιακούς Αγώνες PyeongChang 2018 (σχετική η με Αριθ. πρωτ. 2697/ΑΒ/ΝΜ/νμ/10-07-2017 επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Λαμπαδηδρομίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής).
5. Περί πραγματοποίησης της ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ των Ελληνικών πανεπιστημίων στα Καλάβρυτα, από 5 έως 8 Σεπτεμβρίου 2017 και συμβολής του Δήμου στην πραγματοποίησή της (σχετικό το από 28-6-2017 έγγραφο).
6. Περί τροποποίησης Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Καλαβρύτων.
7. Περί έγκρισης της εισηγητικής έκθεσης B΄ Τριμήνου υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2017.
8. Περί έγκρισης και υποβολής τεκμηριωμένων αιτημάτων προς τον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας (ΠΟΥ) του Δήμου, για την ανάληψη υποχρεώσεων και πραγματοποίησης δαπανών για τις οποίες διατάκτης είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. (Δαπάνες για τις εκδηλώσεις του Δήμου Πολιτιστικό Kαλοκαίρι 2017και άλλες).
9. Περί έγκρισης και υπογραφής των συνταχθέντων, από τον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας, σχεδίων απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, για την πραγματοποίηση των δαπανών του Δήμου για τις οποίες διατάκτης είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. (Δαπάνες για τις εκδηλώσεις του Δήμου Πολιτιστικό καλοκαίρι 2017 και άλλες).
10. Περί καθορισμού χώρων, όρων, τελών και ορισμού επιτροπής διεξαγωγής, κ.λ.π., της τριήμερης εμποροπανήγυρης Σεπτεμβρίου 2017 (31/8, 1/9 & 2/9) στα Τριπόταμα της Τοπικής Kοινότητας Ψωφίδας, Δημοτικής Ενότητας Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων.
11. Περί καθορισμού χώρου και τελών εμποροπανήγυρης Σεπτέμβρη 2017 στην πόλη των Καλαβρύτων, του Δήμου Καλαβρύτων.
12. Περί καθορισμού χώρου και τελών εμποροπανήγυρης Σεπτέμβρη 2017 στην πόλη της Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων.
13. Περί έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, χρήσης 2016 (1-1-2016/31-12-2016) της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Καλαβρύτων - Σπήλαια Λιμνών Καστριών (ΔΗΚΕΚ-ΣΠΗΛΑΙΑ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ).
14. Περί λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και της πιθανής ανεπάρκειας νερού κατά τους υπόλοιπους καλοκαιρινούς μήνες.
15. Περί προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης και διεξαγωγής αυτής, για την ανάθεση της προμήθειας καυσίμων, για τις ανάγκες του Δήμου και όλων των Νομικών του Προσώπων, που βρίσκονται στις Δημοτικές Ενότητες Κλειτορίας, Παΐων και Αροανίας, λόγω κήρυξης άγονου του διενεργηθέντος διαγωνισμού κατ’ άρθρο 32 του ν. 4412/2016.
16. Περί της από 30-06-2017 αναφοράς -31- κατοίκων της Τ.Κ. Σκεπαστού, για περαιτέρω ενέργειες του Δήμου, που αφορούν την ασφάλεια της κυκλοφορίας των πεζών στον κεντρικό δρόμο του χωριού από την πλατεία μέχρι την Ηλεκτρομηχανή, λόγω της ανεξέλεγκτης κυκλοφορίας των οχημάτων που αναπτύσσουν υπερβολική ταχύτητα ,ελλοχεύοντας ανά πάσα στιγμή κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος κλπ. (σχετική η υπ’ αριθμ. 4/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σκεπαστού).
17. Περί ορισμού υπευθύνου του Δήμου Καλαβρύτων για την συγκρότηση της Επιτροπής για την εκτίμηση της μοναδιαίας αξίας ανά ζώο ή προϊόν με λήξη θητείας του 31/12/2017.
18. Περί του από 29-06-2017 εγγράφου του Υφυπουργού Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του ΥΠ.Π.Ε.&.Θ. και στις ΕΠΑΣ Ο.Α.Ε.Δ.».
19. Περί της από 5-7-2017 υπ’ αριθμ. πρωτ. 5508/5-7-2017 αίτησης του Δημητρίου Κατσικόπουλου για αλλαγή στον παραλήπτη λογαριασμού ύδρευσης, εντός του οικισμού της Τ.Κ. Καλαβρύτων, Κωδικός:17391.
20. Περί επιστροφής του εισπραχθέντος ποσού των 124,00 € (για εκκένωση βόθρου οικίας στην Τ.Κ. Κρινοφύτων), ως αχρεωστήτως καταβληθέν στη δικαιούχο κα Ολυμπία Πολυδώρου του Χρήστου.
21. Περί της από 17-06-2017 αίτησης κυρίας Ακριβούλας Βασ. Τσενέ για έγκριση τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων επί της πλατείας Ζαϊμέων της πόλης των Καλαβρύτων
22. Περί επανεξέτασης και ανάκλησης της υπ’ αριθμό 136/2017 απόφασης, ληφθείσης στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, «περί της από 5-4-2017 αίτησης της εταιρείας Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ- Χ. ΤΕΡΖΗ Ο.Ε., καφέ- εστιατόριο- ζαχαροπλαστείο «ΟΡΕΙΝΟ», για τη χορήγηση άδειας- παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου 1) στο πεζοδρόμιο της οδού Αγίου Αλεξίου 23 και 2) στην πλατεία Ζαϊμαίων, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων» , εν όψει νέων στοιχείων και δεδομένων.
23. Περί της από 26-06-2017 αίτησης του κ. Παναγιώτη Καραμούζη για μη τήρηση του κανονισμού ύδρευσης (της υπ’ αριθ. 155/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων) και λήψης μέτρων.
24. Περί έγκρισης γνώμης για την 2η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Κατασκευή έργου εξωτερικών διακλαδώσεων-συνδέσεων με το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Τ.Κ. Καλαβρύτων».
25. Περί της από 30-06-2017 αίτησης του κ. Νικολάου Νικολετόπουλου του Ευαγγ. Για παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Δρυμού της Δ.Ε. Κλειτορίας για την διεξαγωγή της Θρησκευτικής πανήγυρης στις 5 και 6 Αυγούστου 2017.
26. Περί εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου (πρώην Κοινοτικού Γραφείου) Τ.Κ. Πριολίθου, για λειτουργία παραδοσιακού καφενείου.
27. Περί έγκρισης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού σε κοινόχρηστο δημοτικό χώρο με τοποθέτηση τριών (3) στύλων ΦΟΠ στην Τ.Κ. Μικρού Ποντιά και έγκρισης καταβολής ποσού 3.327,17 € υπέρ ΔΕΔΔΗΕ γι’ αυτήν.
28. Περί έγκρισης μιας νέας παροχής ισχύος 8 kva (Νο:0) για τη σύνδεση με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης του ακινήτου (Κοιμητηρίου) που βρίσκεται στη θέση «Λάκκα» του Μεγάλου Ποντιά και έγκρισης καταβολής ποσού 795,27 € υπέρ ΔΕΔΔΗΕ γι’ αυτήν.


Κυριαζής Νίκος

Σχολιάστε: