Page Nav

HIDE
TRUE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

HIDE_BLOG
{fbt_classic_header}

Breaking News

latest

Την οικία του Κολοκοτρώνη την διεκδικεί κυρία εκ... Θεσσαλονίκης

Μάχη για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της οικίας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και του περιβάλλοντα χώρου, δίνει ο Δήμος Τρίπολης, αφού εμφανίστη...

Μάχη για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της οικίας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και του περιβάλλοντα χώρου, δίνει ο Δήμος Τρίπολης, αφού εμφανίστηκε μια κυρία κάτοικος Θεσσαλονίκης που διεκδικεί το ακίνητο και τις πέραν αυτού εκτάσεις.  
Με το ζήτημα ασχολήθηκε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρίπολης την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου συζητήθηκε ένα σοβαρά θέμα και το έννομο συμφέρον του Δήμου Τρίπολης για συμμετοχή σε εκκρεμή δίκη ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης. 
Συγκεκριμένα ο δικηγόρος θα πρέπει να γνωμοδοτήσει σχετικά με την ύπαρξη ή όχι εννόμου συμφέροντος του Δήμου Τρίπολης να συμμετάσχει ως διάδικος σε εκκρεμή δίκη ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τριπόλεως συζητήσεως προσφυγής ιδιώτη σχετικά με ακίνητο ευρισκόμενο στο χωριό Λιμποβίσι Νομού Αρκαδίας, το οποίο υπάγεται στον Δήμο Τρίπολης, με αρχική δικάσιμο στις 14-6-2016, η οποία έχει αναβληθεί για τις 13-12-2016.
Να αναφέρουμε ότι ο Δήμος Τρίπολης, όπως αναφέρεται στην απόφαση, είναι διάδοχος και είχε στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του μία έκταση 18.000 περίπου τ.μ. εντός του Λιμποβισίου, η οποία περιλαμβάνει τον ιστορικό και μουσειακό, πλέον, χώρο της οικίας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, με όλον τον περιβάλλοντα χώρο, την πλατεία, καθώς και τα οικοδομικά λείψανα, ήτοι λιθόκτιστα σπίτια από την εποχή της τουρκοκρατίας και τον ιστορικό Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου. Η εν λόγω έκταση αποτυπώνεται στον Πίνακα με τα πάγια περιουσιακά στοιχεία .Ε. Φαλάνθου, τα οποία έχουν, πλέον, περιέλθει στον Δήμο Τρίπολης.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
Η Παναγιώτα Μαρκοπούλου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, έχει καταθέσει προσφυγή ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης, σύμφωνα με την οποία ζητεί την άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με την υπ΄ αριθμ.Γ.2668/23-10-1961 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας(ΦΕΚ Δ΄132/1961), λόγω μη καταβολής της προβλεπόμενης αποζημίωσης εντός του εκ του νόμου προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος των 18 μηνών από τη δημοσίευση της σχετικής δικαστικής απόφασης περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης.
Τίθεται το ερώτημα, κατά πόσον η συγκεκριμένη -φερόμενη ως ιδιοκτήτρια- του συγκεκριμένου ακινήτου, που βρίσκεται στο χωριό Λιμποβίσι και περιλαμβάνει δύο ερειπωμένες οικίες εντός οικοπέδων εμβαδού 610 και 829 τ.μ. αντίστοιχα και επί των οποίων ζητά την άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, έχει πραγματικά έννομο συμφέρον για την αιτούμενη άρση της απαλλοτρίωσης, δεδομένου.
Όπως αναφέρεται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η συγκεκριμένη έκταση αποτελεί αρχαιολογικό ιστορικό χώρο, τη διαχείριση του οποίου, ως τοπικά και χωρικά υπεύθυνος είχε και εξακολουθεί να έχει ο οικείος Δήμος, καθώς με ευθύνη και υπό την επίβλεψη του Δήμου έγιναν οι εργασίες για τη διαμόρφωση του χώρου και την δημιουργία και ολοκλήρωση της σημερινής παρούσας κατάστασης. Όπως προκύπτει από το 24-5- 2016 έγγραφο του Δασαρχείου Βυτίνας, το οποίο απευθυνόταν προς το Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης και κοινοποιήθηκε και στον Δήμο Τρίπολης, «Η υπηρεσία μας, εκτός του δασικού δρόμου που διέρχεται από τον χώρο, είχε προβεί στην κατασκευή δασοτουριστικών έργων(πέτρινη βρύση, τοποθέτηση καθισμάτων, καθαρισμός βλαστήσεως), δίχως να εμποδιστεί από κανένα. Όλες οι μετέπειτα εργασίες-από το έτος 1989 και εντεύθεν-που έχουν εκτελεστεί (κτίρια, αναπαλαιώσεις κτισμάτων, μανδρότοιχοι κ.λ.π.), προκειμένου ο χώρος να έχει τη σημερινή του μορφή έγιναν με ευθύνη του αρμόδιου Ο.Τ.Α., ο οποίος και σήμερα συνεχίζει να έχει την ευθύνη της διαχείρισής του.
Λαμβάνοντας υπ' όψιν όλα τα ανωτέρω, και εφόσον ο Δήμος είναι σε θέση να αποδείξει την καλόπιστη νομή και κατοχή όλου του ευρύτερου ιστορικού χώρου, μέσα από τις εργασίες στις οποίες έχει προβεί για τη δημιουργία του Μουσείου της οικίας του Θ. Κολοκοτρώνη και την εν γένει διαμόρφωση του συγκεκριμένου χώρου, ώστε να βρίσκεται σήμερα στη σημερινή του μορφή και μέσα από τις μαρτυρίες των τοπικών αρχών και των κατοίκων της περιοχής, κρίνεται σκόπιμη, η παρέμβαση του Δήμου Τρίπολης στην ανοιγείσα δίκη ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τριπόλεως, προς υπεράσπιση των δικαιωμάτων του Δήμου και κατ΄ επέκταση όλων των Δημοτών του Δήμου Τρίπολης, από ενδεχόμενη αμφισβήτηση των δικαιωμάτων του Δήμου επί της εν λόγω εκτάσεως, καθώς, όπως προκύπτει από την προσφυγή της εν λόγω ιδιώτη, φέρεται να διεκδικεί με ένα συμβόλαιο του 2008 έκταση εντός του ευρύτερου ιστορικού χώρου Λιμποβισίου, η οποία βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο σημερινό Μουσείο της οικίας του Θ.Κολοκοτρώνη, γεννώντας ταυτόχρονα και απορίες για τον σκοπό μίας τέτοιας διεκδίκησης εντός του ιστορικού αυτού χώρου, ο οποίος αποτελεί κτήμα όλων των Ελλήνων.
Σαφέστατα ο οικείος Δήμος οφείλει να ανταποκριθεί στο κάλεσμα των δημόσιων υπηρεσιών (Δασαρχείου κ.λ.π.) να υπερασπιστεί και να συνδράμει προς το Δημόσιο συμφέρον, αποτρέποντας ενδεχόμενη απόπειρα οικειοποίησης ενός κομματιού της ιστορίας του τόπου, μέσα από εντελώς όψιμες απόπειρες πράξεις νομής.
Κατόπιν των ανωτέρω, προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης παρέμβασης εκ μέρους του Δήμου Τρίπολης και ειδικότερα : α) είτε πρόσθετης παρέμβασης υπέρ του Δημοσίου, προς υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της εν λόγω περιοχής, επί της οποίας ουδεμία ιδιοκτησία ιδιώτη υφίσταται, είτε β) κύριας παρέμβασης, εφόσον ο Δήμος θα ισχυρίζεται και θα είναι σε θέση να αποδείξει δικαίωμα κυριότητας επί της συγκεκριμένης περιοχής.
Ειδικότερα, η πρόσθετη ή κύρια παρέμβαση ασκείται με χωριστό δικόγραφο, το οποίο κατατίθεται ενώπιον του Δικαστηρίου που εκκρεμεί η κύρια υπόθεση (εδώ το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης) και πρέπει να μνημονεύει το έννομο συμφέρον του Δήμου που δικαιολογεί την άσκηση του ενδίκου μέσου της παρεμβάσεως.
Σύμφωνα με το άρθρο 114 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας "Η Παρέμβαση ασκείται με ιδιαίτερο έγγραφο, το οποίο κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί το σχετικό ένδικο βοήθημα ή μέσο και, με τη φροντίδα του παρεμβαίνοντος, επιδίδεται, με την ποινή του απαραδέκτου, σε κυρωμένο Αντίγραφο στους διαδίκους τουλάχιστον έξι (6) πλήρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση της υποθέσεως."
Σημείωση: Εντός των προσεχών ημερών θα υπάρχει συνάντηση με την εκπρόσωπο του Ν.Σ.Κ. , η οποία θα παρασταθεί για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει μελετήσει τον σχετικό φάκελο δικογραφίας, προκειμένου να έχουμε μία σαφή εικόνα για τους ισχυρισμούς του Δημοσίου στην εν λόγω υπόθεση και πιθανή συνεργασία για καλύτερη εκπροσώπηση των εννόμων συμφερόντων του Δήμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Ακολουθήστε το kalavrytanews.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Ακολουθήστε το ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-NEWS σε Instagram, Facebook και Twitter.