Page Nav

HIDE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

HIDE_BLOG

Breaking News

latest

Από το Οκτατάξιο στο Εξατάξιο - Όλες οι μεταρρυθμίσεις

Η σημερινή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση έχει δύο κλάδους, το τριετές γυμνάσιο και το τριετές λύκειο. Η αντίστοιχη εκπαίδευση παλαιότερα λεγό...


Η σημερινή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση έχει δύο κλάδους, το τριετές γυμνάσιο και το τριετές λύκειο. Η αντίστοιχη εκπαίδευση παλαιότερα λεγόταν Μέση και είχε ένα κλάδο, το οκτατάξιο γυμνάσιο που όμως είχε έξι τάξεις, αφού η πρώτη άρχιζε από την Τρίτη (Γ-Δ- Ε - ΣΤ- Ζ- Η).
Ιστορία της μεταρύθμισης
Με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1929 από τον Αλ. Δελμούζο, επί κυβερνήσεως Βενιζέλου, διαμορφώνονται δύο εξαετείς κύκλοι σπουδών, στις μικρές κωμοπόλεις ιδρύονται διτάξια ημιγυμνάσια και κατώτερα επαγγελματικά σχολεία (γεωργικά, εμπορικά, βιομηχανικά, οικοκυρικά). Το 1930 ιδρύεται το Ανώτατον εκπαιδευτικόν συμβούλιον και στις 4 Ιουνίου 1930 ο Γ. Παπανδρέου, ως υπουργός παιδείας της κυβέρνησης Βενιζέλου, κλείνει δάνειο της Ελληνικής κυβέρνησης με Σουηδική εταιρία για τις ανάγκες της παιδείας. Με το δάνειο αυτό μέσα σε δύο χρόνια 1930-32 ανεγέρθηκαν 145 διδακτήρια και αποπερατώθηκαν άλλα 1375. Έτσι προστέθηκαν 7376 αίθουσες διδασκαλίας για τις οποίες δαπανήθηκαν 1476 εκατομμύρια προπολεμικές δραχμές.
Η δημιουργία του οκταταξίου και οι μετέπειτα αλλαγές
Η κυβέρνηση Μεταξά το 1937 τροποποιεί τους τύπους σχολείων της μεταρρύθμισης του Δελμούζου εισάγοντας το οκτατάξιο γυμνάσιο-λύκειο στο οποίο γράφονται οι μαθητές του Δημοτικού μετά την τετάρτη τάξη. Όσοι όμως δεν θέλουν να συνεχίσουν στη μέση εκπαίδευση υποχρεώνονται να συνεχίσουν για άλλα δύο χρόνια στο δημοτικό ώστε να ολοκληρώσουν εξαετή υποχρεωτική στοιχειώδη εκπαίδευση. Τα έξι πρώτα χρόνια απετέλεσαν το εξατάξιο Γυμνάσιο και ακολουθεί το διτάξιο Λύκειο. Το 1944, με τον κατοχικό νόμο 1468 της 27-2-1944 επανέρχεται το εξατάξιο γυμνάσιο. Με την απελευθέρωση για τις χρονιές 1945 έως 1950, γράφονται στο Γυμνάσιο 138.000, 143.000, 165.000, 174.000 και 183.000 μαθητές αντίστοιχα, που αντιστοιχούσαν σε λιγότερους από 4.000 εκπαιδευτικούς. Έτσι, μετά από την έντονη κίνηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών λειτουργών, δημιουργήθηκαν και πάλι σοβαρές ανησυχίες και το 1951, κατόπιν πρωτοβουλίας του Γ. Παπανδρέου, εκδόθηκε ο νόμος 1823 που προέβλεπε τον διαχωρισμό της μέσης παιδείας σε τριετές Γυμνάσιο και τριετές Λύκειο, το οποίο διαχωριζόταν σε φιλολογοϊστορικο Λύκειο και φυσικομαθηματικό Λύκειο. 
Στο 1ο άρθρο αυτού του νόμου καθορίζεται ότι ο σκοπός της Μέσης εκπαίδευσης είναι “η διάπλασις χρηστών πολιτών εν τω πλαισίω των ιδεωδών του Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού”, ο οποίος και αναγνωρίστηκε αυτούσιος στο σύνταγμα της 1ης Ιανουαρίου 1951 ότι είναι ο σκοπός της μέσης και στοιχειώδους εκπαίδευσης. Ο νόμος αυτός δεν εφαρμόστηκε από την επελθούσα κυβέρνηση Παπάγου και το 1959 η κυβέρνηση Καραμανλή διατηρεί ενιαίο το Γυμνάσιο, αλλά μετά την 3η τάξη οι απόφοιτοι παίρνουν απολυτήριο που τους δίνει το δικαίωμα να εγγραφούν στις μέσες επαγγελματικές σχολές. Επίσης, κατά τα τρία τελευταία έτη το Γυμνάσιο διαχωρίζεται σε κλασσικό, πρακτικό και όχι μόνο.Κατά την διάρκεια της δικτατορίας, υλοποιήθηκε ο νόμος 1823 που προέβλεπε το σημερινό 3τάξιο γυμνάσιο και 3τάξιο λύκειο.Αργότερα, το Λύκειο διαχωρίστηκε σε 3τάξιο ενιαίο λύκειο(ΓΕΛ) για όσους μαθητές είχαν την δυνατότητα να συνεχίσουν κανονικά την εκπαίδευσή τους και το 3τάξιο τεχνικό λύκειο(ΕΠΑΛ) για όσους δεν είχαν δυνατότητες να ανταπεξέλθουν στην δευτερόβαθμια εκπαίδευση , μαθαίνοντας μέσω αυτού κάποια ειδίκευση.
Οι μεταρυθμίσεις χρονολογικά:
1836. Με διάταγμα της  31ης  Δεκεμβρίου 1836 ιδρύθηκαν ως σχολεία Μ.Ε. τα τριτάξια Ελληνικά Σχολεία και τα Τετρατάξια Γυμνάσια.
1919. Με διάταγμα της 19ης Αυγούστου 1919 και  του νόμου 1067 τα σχολεία της Μ.Ε.  των Νέων Χωρών διατηρήθηκαν όπως ήταν κατά την 21ην Αυγούστου του 1914 ,δηλαδή  Εξατάξια Γυμνάσια, ενώ δεν έθιξε την υπάρχουσα κατάσταση και δημιουργία Ημιγυμνασίων, Παρθεναγωγείων και Αστικών Σχολείων που λειτούργησαν  μέχρι το 1928-29.Το 1920 φοιτούσαν 75000 μαθητές στα γυμνάσια, αποφοιτούσαν 5.500 και εισάγονταν στα πανεπιστήμια 2500.
1929. Με το νόμο 4373\1929 καταργείται το  Τετρατάξιο  Δημοτικό, Ελληνικό και         Τετρατάξιο Γυμνάσιο και ιδρύονται το εξατάξιο Δημοτικό, Εξατάξιο Γυμνάσιο. Πρακτικό Λύκειο, Σχολές Μέσης Εκπαίδευσης, Ανώτερα Παρθεναγωγεία  και Τριτάξια Αστικά Σχολεία Θηλέων. Γίνεται η κατάργηση 260 ημιγυμνασίων και ελληνικών σχολείων.  Στον κάμπο της Μεσσηνίας  υπήρχαν τότε 4 γυμνάσια 2 στην Καλαμάτα,1 στη Μεσσήνη και 1 στο Μελιγαλά, μια εμπορική σχολή και 1 λύκειο στην Καλαμάτα, 4 αστικά σχολεία Διαβολιτσίου, Ψαρίου, Θουρίας και Ανδρούσης. Καταργήθηκε το ημιγυμνάσιο Βαρυμπόπης ή Μοναστηρίου με το νόμο 4373\1929, το οποίο αναφέρεται σε μαρμάρινη πλάκα που σώζεται κόμη, καθώς και τα ημιγυμνάσια Μαυροματίου, Βαλύρας, Αρφαρών, Αετού  και Άριος, το 1938.
Τα γεωργικά γυμνάσια και κατώτερα ελληνικά γυμνάσια έμειναν ανενεργά και τα μαθηματικά-φυσιογνωστικά-κοσμογραφία ήταν το 20% των ωρών του προγράμματος. Ο ίδιος νόμος αναφέρεται στη δημιουργία και λειτουργία σχολικών κήπων-βιβλιοθηκών και εργαστηρίων. Για όποιον ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα, στα γενικά αρχεία Καλαμάτας υπάρχουν  πρακτικά και μαθητολόγια, για όλα τα σχολεία της Μεσσηνίας.
1933. Με το νόμο 5874\1933 δημιουργούνται τα Τριτάξια  Αστικά Σχολεία και των 2 φύλων  αντικαθιστώντας τα καταργούμενα Ημιγυμνάσια και Ανώτερα Παρθεναγωγεία.
1937. Με το νόμο770\1937 καταργούνται  όλα τα προηγούμενα και ιδρύονται τα 8τάξια και  5τάξια Γυμνάσια, Πρακτικά Λύκεια και 5τάξια Αστικά Σχολεία. Στην πρώτη τάξη των σχολείων αυτών εγγράφονται κατόπιν εξετάσεων οι κάτοχοι  ενδεικτικού τετάρτης τάξης δημοτικού. Με το νόμο 1800\1937 ιδρύονται τα 3τάξια Αστικά Σχολεία. Η δικτατορία Μεταξά  με το νόμο 952\1937 δημιουργεί τον ΟΕΣΒ, και λειτουργεί το 4χρονο δημοτικό και το 8χρονο γυμνάσιο.     
1939. Με το νόμο 1849\1939 δημιουργήθηκαν   τα 6τάξια γυμνάσια και τα 2τάξια λύκεια
1944. Με το νόμο 1468\1944 καταργούνται τα  2τάξια λύκεια και αυτές οι δύο τάξεις προστίθενται στο  εξαετές γυμνάσιο   η 7η και 8η τάξη.
1951. Με το νόμο 1823\1951 θεσμοθετείται το Γυμνάσιο-Λύκειο και το 1952 λειτουργεί η Σχολή Παπαφλέσσα, στην Καλαμάτα.
1959. Με το νόμο 3981\1959, τα  8τάξια Γυμνάσια γίνονται 6τάξια και η οργάνωση της Τεχνικής και Επαγγελματικής  εκπαίδευσης. Νόμος 3971\1959, περί τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, οργανώσεως της Μ.Ε. και διοικήσεως της παιδείας, με πολλές βασικές καινοτομίες και πολλά νέα τμήματα σπουδών.
1964. Με το νόμο 4379\1964 γίνεται η οργάνωση και διοίκηση της στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης,  και το 1965 γίνονται τα νομοσχέδια για την τεχνική εκπαίδευση και την ίδρυση πανεπιστημίων. 3χρονο γυμνάσιο 3χρονο λύκειο, Ακαδημαϊκό Απολυτήριο, καθιέρωση δημοτικής σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης με εμπνευστή τον Ευάγγελο Παπανούτσο.  Ιδρύεται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  Με το νόμο 4379 εισάγεται το μάθημα της πατριδογνωσίας, στο δημοτικό σχολείο.
1967-1974. Επιβάλλεται στην Ελλάδα η Χούντα των συνταγματαρχών. Έτσι επανέρχονται τα πριν του 1964 και γίνεται η εκπαιδευτική αντιμεταρρύθμιση, με το σχολείο είναι ξεκομμένο και αποκομμένο από τις σύγχρονες  ανάγκες της κοινωνίας και οικονομίας.  Ο  ΟΕΣΒ (όταν έχω σχολείο βαριέμαι) μετονομάζεται σο ΟΕΔΒ (όταν έχω διάβασμα βαριέμαι).Σήμα κατατεθέν σε όλα τα σχολικά εγχειρίδια είναι ο στρατιώτης με το πουλί φοίνικα που αναγεννάτε  από τις τέφρες του.
1967. Α.Ν.129. Επανέρχεται η καθαρεύουσα, οι εισαγωγικές εξετάσεις στο γυμνάσιο, εξάχρονο γυμνάσιο, επαναφορά διετούς φοίτησης στις παιδαγωγικές ακαδημίες και γίνεται η δημιουργία συμβουλίου ελέγχου και δραστηριοποίηση των ΤΕΑ.
1970. Νόμοι 580\1970 και 652\1970, Ιδρύονται τα  5 ΚΑΤΕΕ και ΟΑΕΔ.
1976\77. Με το νόμο 309\1976 ρυθμίζονται τα διοικητικά-εποπτικά όργανα της εκπαίδευσης ΠΥΣΜΕ-ΑΠΥΣΜΕ-ΕΚΥΣΜΕ,ΠΥΣΔΕ-ΑΠΥΣΔΕ-ΑΚΥΣΔΕ και η οργάνωση-διοίκηση της γενικής εκπαίδευσης. Με το νόμο 576\1977γίνεται η οργάνωση-διοίκηση της  Τεχνικής-Επαγγελματικής εκπαίδευσης  και δημιουργούνται τα ΤΕΛ-ΤΕΣ. Π.Δ. 503\77. Ο υπουργός παιδείας Βασίλειος Κοντογιαννόπουλος έλεγε ότι η εκπαίδευση αποτελεί επένδυση παγίου κεφαλαίου και δημιουργεί το απαιτούμενο, για την οικονομική, κοινωνική, και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, ανθρώπινο δυναμικό.
1975. Ψηφίζεται το Νέο Σύνταγμα.Με το νόμο 186\1975 το ΚΕΜΕ επανιδρύεται στη θέση του Π.Ι., που είχε θεσμοθετηθεί με το νόμο 4379\1964.
1982. Π.Δ.297\1982. Ο νόμος 1304\1982 θεσμοθετεί το σχολικό σύμβουλο και τα καθηκοντά του με το Π.Δ.214\84
1983. Νόμος 1404. Γίνεται η μετονομασία των ΚΑΤΕΕ σε ΤΕΙ και δημιουργείται ο κανονισμός των μαθητικών κοινοτήτων.
1985. Με το νόμο 1566\1985 καθιερώνεται η  δημοτική γλώσσα ,δημιουργείται το  ΕΠΛ με κλάδους-κύκλους και το ΣΕΚ. Γίνεται η δημιουργία μεταλυκειακών, γίνεται η κατάργηση  των γενικών διευθυντών και εισαγωγή του σχολικού συμβούλου, , Νόμος 1232.Καταργείται το ΚΕΜΕ, επανιδρύεται το Π.Ι.
1985. Νόμος 1566. Γίνεται η αντικατάσταση της έκθεσης από το σκέφτομαι και γράφω και η  αντικατάσταση της  πατριδογνωσίας από τη μελέτη περιβάλλοντος στις 4 πρώτες τάξεις του δημοτικού που είχε εισαχθεί  με το ΝΔ 4379\64.
1989. Γίνεται η κατάργηση των παιδαγωγικών ακαδημιών και ενσωματωσή τους στα πανεπιστήμια.
1990. Προεδρικά Διατάγματα 390,392,393\1990, για την οργάνωση και λειτουργία δημοτικού-γυμνασίου-λυκείου, μετά από εθνικό διάλογο. Αρχίζουν οι καταλήψεις στα σχολεία και στο τρίτο γυμνάσιο Πατρών γίνεται η δολοφονία του συναδέλφου Νίκου Τεμπονέρα, τον Ιανουάριο το  1991. Με το νόμο 1892 και 1894 γίνεται η κατάργηση των μεταλυκειακών.
1992. Με το νόμο 2009\1992 γίνεται η ίδρυση των ΙΕΚ και με το νόμο 2003 η ίδρυση οργανισμού επεγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
1993. Με το νόμο 451\1993 εισάγονται τα μαθήματα της Πληροφορικής και Τεχνολογίας στο γυμνάσιο.
1997. Νόμος 2525\1997. Δημιουργείται το ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, γίνεται η κατάργηση της επετηρίδας των καθηγητών, γίνεται ο πρώτος διαγωνισμός του ΑΣΕΠ, το 1998, με τα γνωστά επεισόδια. Δημιουργούνται τα 5 πεδία για τα ΑΕΙ και το σώμα μονίμων αξιολογητών (ΣΜΑ),το οποίο δεν λειτούργησε. Με το νόμο 2640\1997 η  τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση δημιουργεί τα ΤΕΛ-ΤΕΣ.
1998. Με το νόμο 2640\1998καταργούνται τα ΤΕΛ-ΤΕΣ και δημιουργούνται τα ΤΕΕ.
2006. Με το νόμο 3475\2006 τα ΤΕΕ ονομάζονται ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ.
ΠΗΓΕΣ:
http://lyrasi.blogspot.gr/
https://el.wikipedia.org

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

WEB - TV

Ακολουθήστε το kalavrytanews.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Ακολουθήστε το ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-NEWS σε Instagram, Facebook και Twitter.

WEB - TV