HIDE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

HIDE_BLOG

Breaking News

latest

22.10.1943: Ο.Κ.W.: ΝΑ ΙΣΟΠΕΔΩΘΟΥΝ ΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΩΝ ΒΟΜΒΩΝ

Στις 22 Οκτωβρίου 1943 η ανωτάτη στρατιωτική διοίκηση Βέρμαχτ Βερολίνου ( O.K.W.) δίνει εντολή στην ανωτάτη γερμανική στρατιωτική διο...


Στις 22 Οκτωβρίου 1943 η ανωτάτη στρατιωτική διοίκηση Βέρμαχτ Βερολίνου ( O.K.W.) δίνει εντολή στην ανωτάτη γερμανική στρατιωτική διοίκηση Ελλάδος (Πτέραρχο Σπάιντελ)με αφορμή την αιχμαλωσία των 82 Γερμανών αιχμαλώτων της μάχής Ρογών - Κερπινής (16-17.10.43) με την αριθ. Ρ. Ιe. Αριθ. 719/43/22.10.1943 να ισοπέδωση την Επαρχία Καλαβρύτων με χρήση εμπρηστικών βομβών, προτού καν αρχίσουν οι προσχηματικές περιβόητες διαπραγματεύσεις της Επιτροπής Κωνσταντίου για την απελευθέρωση των Γερμανών αιχμαλώτων γεγονός που αποδεικνύει το προσχεδιασμένο έγκλημα στα Καλάβρυτα.Η διαταγή δεν εκτελείται, γιατί σύμφωνα με ομολογία του ίδιου του Le Suire (081/1Α/25-10-43ΙΙ) η Μεραρχία "δεν διαθέτει αεροπλάνα".Έμενε πλέον η νέα διαταγή για την σφαγή των Καλαβρύτων .....
Διαβάστε την διαταγή της Βερμαχτ Βερολίνου:

Ο.Κ.W.: ΝΑ ΙΣΟΠΕΔΩΘΟΥΝ ΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΩΝ ΒΟΜΒΩΝ [22.10.1943]

Η παρατιθέμενη κατωτέρω αριθ. Ια Αριθ. 1081/43/25.10.1943 αναφορά της Διοίκησης της 117 Jager Division προς το Γενικό Επιτελείο του LXVIII Α.Κ., καταρρίπτει κάθε άλλη εκδοχή για το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα, που αποκαλύπτεται από Γερμανικής πλευράς [Βέρμαχτ] με το κείμενο που ακολουθεί, ότι ενώ ζούσαν ακόμη οι αιχμάλωτοι της μάχης Ρωγών-Κερπινής [16-17.10.1943] η O.K.W. [Ανώτατη Διοίκηση Βέρμαχτ – Βερολίνο] με την αριθ. Ρ. Ιe. Αριθ. 719/43/22.10.1943 διατάσσεται η ισοπέδωση της Επαρχίας Καλαβρύτων με χρήση εμπρηστικών βομβών, προτού καν αρχίσουν οι προσχηματικές περιβόητες διαπραγματεύσεις της Επιτροπής Κωνσταντίου για την απελευθέρωση των γερμανών αιχμαλώτων. Παραθέτουμε αυτούσιο το κείμενο της ανωτέρω αναφοράς.
[…] Σχετικά με τις συνημμένες αναφορές λαμβάνω θέση ως εξής:
Η εντολή ήταν σύμφωνα με τις διαταγές που δόθηκαν από τη μεραρχία για να δημιουργηθούν στοιχεία για μία μεγαλύτερη επιχείρηση με περισσότερες δυνάμεις στην περιοχή των Καλαβρύτων. Η εντολή και οι προετοιμασίες οι οποίες έγιναν από τον διοικητή του 5/749 Jager Retsiment, ταγματάρχη Ebersberger και τον διοικητή Ι/749 Jager Retsiment, λοχαγό Schober ήταν σαφείς και πλήρεις. Η περιοχή η οποία ήταν ιδιαίτερα κατάλληλη για επιθέσεις και η αριθμητική υπεροχή των συμμοριών ήταν η αιτία, που ο λόχος, παρά την ανδρεία άμυνά του, έπρεπε να παραδοθεί. Ούτε εάν θα είχαν φέρει μαζί του βαριά όπλα, η μοίρα του 5/749 Jager Retsiment θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Κατά τη γνώμη μου δεν πρόκειται για ανικανότητα των ηγετών ή του στρατεύματος.
Αντίποινα δεν διατάχθηκαν ακόμα από την μεραρχία, γιατί οι κάτοικοι του χωριού εκείνου
μάλλον δεν έχουν σχέσεις με τις συμμορίες. Με την διαταγή P.Ic αρ. 719/43/απόρρητο από 22.10.93 έγινε πρόταση προς το Γενικό Επιτελείο να διεκπεραιωθούν σχετικά αντίποινα με παρεμβολή της αεροπορίας και εμπρηστικές βόμβες. Προς το παρόν η μεραρχία δεν διαθέτει αρκετές δυνάμεις - τουλάχιστον 2 ενισχυμένα συντάγματα πεζών - για μία μεγαλύτερη επιχείρηση στην περιοχή των Καλαβρύτων και δυτικά.
Σχετικά με αυτά αναφέρω τα εξής, όπως είναι το καθήκον μου: Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών και εβδομάδων δείχνουν σαφώς ότι ο αντίπαλος αισθάνεται τόσο δυνατός ώστε θα κάνει επιθέσεις και κατά κλειστών στρατευμάτων Γερμανών. Οι δυνάμεις της 117ης μεραρχίας δεν φθάνουν ούτε σε κανονικές συνθήκες να ειρηνοποιήσουν και να ασφαλίσουν μία χώρα του μεγέθους της Βυρτεμβέργης. Είναι γεγονός ότι οι μεγαλύτερες περιοχές της χώρας είναι εκτός κάθε ελέγχου της Εερμανικής Βέρμαχτ και ότι οι συμμορίες αρχίζουν αν δημιουργούν ένα κράτος εντός του κράτους. Η Εερμανική εξουσία στην πράξη εξασκείται μόνο στην άμεση και γύρω περιοχή των στρατιωτικών σταθμών. Εκτός τούτου και οι συνθήκες του εδάφους είναι πολύ δύσκολες, οι κατάλληλοι δρόμοι λίγοι και η σιδηροδρομική γραμμή πολύ ευαίσθητη. Η διάθεση φρουρών, φρουρών σιδηροδρόμου, τα προστάγματα συνοδείας για τις μεταφορές, αδυναμώνουν το στράτευμα παραπάνω από ότι πρέπει και το καθιστούν αδύνατο να αποσπαστούν γρήγορα μονάδες ικανές για μάχη σε ισχύ τάγματος χωρίς να αφαιρεθούν οι φρουροί από σημαντικά αντικείμενα. (Υπογραφή) Συνταγματάρχης και αναπληρωτής διοικητής της μεραρχίας […]
[22.10.1943]

Αναφορά του Ταγματάρχη Ebersberger (Διοικητή 1/749 Jager Retsiment)
επί των συμβάντων σχετικά με τον αιφνιδιασμό του Λόχου
του Λοχαγού Schober στις 16 και 17.10.1943
1.) Αίτια:
Προφορική διαταγή του κυρίου Διοικητού Συντάγματος στις 8.10.43 να αναγνωρισθούν η περιοχή νότια του νέου χώρου στρατοπεδεύσεως και οι οδοί προς τα Καλάβρυτα. Στη συνέχεια, περαιτέρω υποδείξεις του κυρίου Διοικητού Συντάγματος για το κατεπείγον της αναγνωρίσεως.
2.) Ιδιαίτερη κατάσταση του 1/749 Τάγματος Κυνηγών κατά την εκτέλεση της διαταγής:
Στο νέο χώρο στρατοπεδεύσεως μόνον σι αξιωματικοί του Λόχου. Οχήματα, άλογα και υποζύγια ακόμη στον παλαιό χώρο.
3.) Οι ημέτερες διαταγές:
Αναφέρομαι στην από 21.10.43 σχετική αναφορά μου. Στη διαταγή μου προς τον Λοχαγό Schober, ίσως προξενεί εντύπωση, ότι δεν προέβην:
α) στην ενίσχυση του Λόχου με βαρέα όπλα και
β) στη χορήγηση συσκευής ασυρμάτου.
Για αυτές τις δύο αποφάσεις υπήρξε μόνο μία αιτία:
Να παραμείνει ο Λόχος όσο το δυνατόν πιο ευέλικτος!
Στη δεδομένη θέση του Τάγματος μόνο μια προσωρινή επιβάρυνση δημιουρ-γούσε αμφιβολίες. Πολλές επιχειρήσεις στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο κατέδειξαν ότι ένα στράτευμα με προσωρινή επιβάρυνση υποζυγίων και χωρίς επαρκή εκπαίδευση στο χειρισμό των κτηνών είναι πολύ δυσκίνητο (βλέπε την υπ' αριθ. 425/43, φύλλο 4, απόρρητη αναφορά του 1/749 Τάγματος Κυνηγών της 4.10.43). Αυτή η δυσκινησία δύναται να χαρακτηρίζει το Τάγμα μόνον όταν αντιμετωπίζει έναν εντελώς ανίσχυρο εχθρό. Γνωρίζω ότι στα συγκεκριμένα εδάφη ο ασύρματος αποτελεί το μοναδικό χρήσιμο μέσο επικοινωνίας με τα μετόπισθεν. Για το λόγο αυτό, κατά τη μετακίνηση των κλιμακίων μάχης στο νέο χώρο στρατοπεδεύσεως, διέταξα ιδιαιτέρως να μεταφερθεί μαζί και η συσκευή του ασυρμάτου. Από το να μην παραδώσω στο Λόχο Schober τον ασύρματο δεν με εμπόδισαν ούτε η διαταγή της Μεραρχίας για τη μεταφορά της συσκευής ούτε η έλλειψη ίδιων μεταφορικών κτηνών ούτε οι δυσχέρειες στη χρήση, παρά μόνο η ισχυρότατη πεποίθηση ότι κατά την εκτέλεση της αποστολής αναγνωρίσεως η μεγαλύτερη ευελιξία και η ευρεία ελευθερία των οδών είναι πολυτιμότερη της συνδέσεως με τα μετόπισθεν.
Μια ανάλογη σκέψη είχα και σε σχέση με τη μεταφορά βαρέων όπλων. Για να παράσχουμε, παρά ταύτα, στη μονάδα αναγνωρίσεως μια κάποια δύναμη πυρός, όρισα να διεξαχθεί η αναγνώριση όχι μόνον από μία διμοιρία (όπως θα ήταν λογικότερο), άλλα από δύο ισχυρές και άρτια επανδρωμένες διμοιρίες. Στις 15.10.43 επιβεβαιώθηκε η ορθότητα της σκέψης μου κατά την επιχείρηση διμοιρίας του 1ου Λόχου (Ανθυπολοχαγός Falkensteiner). Μόνο, εξαιτίας της ανεξαρτησίας από μεταφορικά κτήνη και άμαξες η διμοιρία αυτή απέφυγε την τύχη του Λόχου Schober.
4.) Ηγεσία του Λόγου Schober:
Η έγγραφη διαταγή του Λόχου (βλέπε παράρτημα 14 της αναφοράς) περιέχει όλα όσα πρέπει να προβλεφθούν. Ως μοναδική παρέκκλιση από τη διαταγή μου διαπίστωσα τη μεταφορά τριών ημερήσιων μερίδων αντί για δύο. Οι διαπιστώσεις σχετικά με τα συμβάντα στο Λόχο Schober, πριν και μετά τον πρώτο αιφνιδιασμό, επιτρέπουν την εξαγωγή του συμπεράσματος ότι ο Λόχος διοικήθηκε με σύνεση και έχοντας λάβει σαφείς αποφάσεις.
5.) Είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι ούτε τα βαρέα όπλα ούτε η συσκευή ασυρμάτου θα ήταν σε θέση να αλλάξουν κάτι ως προς την τύχη του Λόχου Schober. Η μεταφορά τους θα είχε απλώς επαυξήσει τις δυσκολίες κατά τη διάρκεια της μάχης. Ούτε τα βαρέα όπλα ούτε ο ασύρματος θα είχαν χρησιμοποιηθεί.
Επίσης και οι υπόλοιπες εντολές μου περιελάμβαναν όλα όσα ήταν αναγκαία. Αισθάνομαι ότι έχω σκεφθεί και πράξει με πλήρη επίγνωση τα πάντα προκειμένου να εξασφαλίσω στο Λόχο Schober την επιτυχή πραγματοποίηση της αποστολής αναγνωρίσεως.
Εγκρίνεται
Wölfinger
Αντισυνταγματάρχης κ΄
Διοικητής Συντάγματος
Ebersberger
Ταγματάρχης κ΄
Διοικητής Τάγματος

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκεύαση απόδοσης του περιεχομένου της ιστορικής έρευνας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογραφίσεως ή άλλο, χωρίς γραπτή άδεια του Ι.Α.Κ. (Ν 2121/1993


Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Ακολουθήστε το kalavrytanews.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Ακολουθήστε το ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-NEWS σε Instagram, Facebook και Twitter.