BREAKING NEWS
latest

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

Έτοιμοι να αναρτηθούν οι δασικοί χάρτες της Περιοχής Καλαβρύτων

Στις 27 Ιανουαρίου 2017 θα αναρτηθούν οι Δασικοί Χάρτες για την περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων και τις υπόλοιπες περιοχές της Αχαΐας σe ειδική δικτυακή περιοχή όπου θα αναρτηθεί, όπως διερεύνησε και πληροφορήθηκε το kalavrytanews.com.
Το χρονοδιάγραμμα της ανάρτησης των δασικών χαρτών για την περιοχή μας, έχει ως εξής: Στις 27 Ιανουαρίου αναρτώνται οι χάρτες από τις Διευθύνσεις Δασών Αθηνών, Αργολίδας, Αχαΐας, Δράμας, Θεσσαλονίκης, Πρέβεζας, Ροδόπης και Φλώρινας.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Οι δασικοί χάρτες, καταρτίζονται με την οριοθέτηση των δασικών εκτάσεων από τη φωτοερμηνεία ιστορικών και πρόσφατων αεροφωτογραφιών, σύμφωνα με τις διατάξεις τις δασικής νομοθεσίας. 
Τα αποτελέσματα της οριοθέτησης αυτής εμφανίζονται σε υπόβαθρα (ορθοφωτογραφίες) πρόσφατης απεικόνισης.
Στους δασικούς χάρτες εμφανίζονται οι δασικές και οι μη δασικές εκτάσεις δύο περιόδων: 
α] της ιστορικής – παλαιότερης περιόδου, (κατά κανόνα είναι του έτους 1945, όπου έγινε η πρώτη αεροφωτογράφιση της Ελλάδας) και 
β] της σημερινής – πρόσφατης περιόδου η οποία στηρίζεται στη φωτοερμηνεία των πλέον πρόσφατων αεροφωτογραφιών (οι τελευταίες μέχρι σήμερα, λήφθηκαν κατά τα έτη 2008 – 2009).

Εκτός από την οριοθέτηση των δασικών εκτάσεων, στους Δασικούς Χάρτες εμφανίζονται ακόμη:
•Τα όρια των οριοθετημένων οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών και ρυμοτομικών σχεδίων
•Τα όρια των οικισμών που δεν έχουν οριοθετηθεί με τις ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας, καθώς και των πολεοδομικών μελετών που δεν έχουν εγκριθεί για οποιονδήποτε λόγο.
•Τα όρια των εποικιστικών εκτάσεων (διανομές)
•Τα όρια των τελεσίδικων πράξεων χαρακτηρισμού, που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία της περιοχής και
Τα όρια των εκτάσεων που έχουν κηρυχθεί δασωτέες ή αναδασωτέες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας για να χαρακτηριστεί μία έκταση ως Δασική θα πρέπει να έχει χαρακτηριστεί ως δάσος τουλάχιστον σε μία από τις δύο περιόδους που εξετάζονται κατά τη σύνταξη των Δασικών Χαρτών ή να έχει χαρακτηρισθεί με τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού ως «Δασική» ή τέλος να έχει κηρυχτεί  ως αναδασωτέα, με απόφαση της Δασικής Υπηρεσίας της περιοχής.
Με τη συμπλήρωση της φόρμας αντιρρήσεων πού γίνεται ηλεκτρονικά θα υπολογίζεται το τέλος που αντιστοιχεί και θα εκδίδεται το έντυπο πληρωμής του σε τράπεζα. 
Το τέλος αυτό ξεκινάει από τα 20 ευρώ για έκταση έως 100 τμ και αυξάνεται κλιμακωτά μέχρι τα 3.600 ευρώ για εκτάσεις άνω των 300 στρεμμάτων.
Σημειώνεται τέλος, ότι η υποβολή των αντιρρήσεων ξεκινά 15 ημέρες από την ανάρτηση του δασικού χάρτη και διαρκεί για δύο μήνες, με την πρόβλεψη των 20 επιπλέον ημερών για τους μόνιμα κατοικούντες στο εξωτερικό.
Το kalavrytanews θα ενημερώσει τους αναγνώστες αμέσως μετά την ανάρτηση που θα υπάρχουν σημεία εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων.
Παράδειγμα εμφάνισης των εκτάσεων σε έναν Δασικό Χάρτη δίνεται στην εικόνα: 
Οι Δασικοί Χάρτες, μετά την σύνταξη και θεώρησή τους αναρτώνται ώστε να λάβει γνώση κάθε ενδιαφερόμενος ώστε αφού υποβληθούν τυχόν ενστάσεις/ αντιρρήσεις να οριστικοποιηθούν αρχικά για τις περιοχές που δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις και στη συνέχεια, μετά και την εξέταση των αντιρρήσεων – ενστάσεων για το σύνολο της περιοχής που περιλαμβάνει ο Δασικός Χάρτης.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ:
•Αρμοδιότητα για την ανάρτηση Δασικών Χαρτών όπως και για όλες τις εργασίες μέχρι και την κύρωση του δασικού χάρτη έχει η Δ/νση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίου.
•Η ΕΚΧΑ ΑΕ, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, δημιούργησε ειδική εφαρμογή για την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών στο διαδίκτυο. 
•Με τον τρόπο αυτό, όλοι, πολίτες και φορείς, έχουν πλέον άμεση πρόσβαση στο περιεχόμενο του δασικού χάρτη και μπορούν εύκολα, απλά και γρήγορα να πληροφορηθούν εάν η έκταση που τους ενδιαφέρει έχει δασικό ή μη χαρακτήρα. 
Μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αντιρρήσεων και πληρωμής του ειδικού τέλους αντιρρήσεων.

ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ: 
Οι ιστότοποι που θα αναρτηθούν οι χάρτες θα είναι στον ιστότοπο της ΕΚΧΑ Α.Ε. κατόπιν απόφασης της οικείας Διεύθυνσης Δασών. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

Μέσα στην προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων δηλ. έως τη λήξη της  προθεσμίας και για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο αρμόδιο γραφείο ταχυδρομικώς, τα παρακάτω στοιχεία σε έντυπη μορφή:
Α.Υπογεγραμμένο το αντίγραφο της αντίρρησής του, όπως αυτό παράγεται με χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων, αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.
Β.Τα στοιχεία που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον (υπό μορφή απλών φωτοαντιγράφων).  
Γ.Αντίγραφο του Αποδεικτικού Πληρωμής του αναλογούντος ειδικού τέλους, που εκτυπώνεται με χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων.
Δ.Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
Ε.Φωτοαντίγραφο του παραστατικού που πιστοποιεί την καταβολή του αναλογούντος ειδικού τέλους σε περίπτωση πληρωμής σε τραπεζικό κατάστημα.

Στην περίπτωση που τρίτος καταθέτει την αντίρρηση απαιτείται εξουσιοδότηση (με το γνήσιο της υπογραφής), ενώ στην περίπτωση που τρίτος συμπληρώνει, υπογράφει και καταθέτει την αντίρρηση απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-NEWS


« PREV
NEXT »