BREAKING NEWS
latest

Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016

Ανοίγει ο δρόμος για τους μικρούς συνεταιρισμούς

Οικονομικά κίνητρα στους αγρότες σε συνάρτηση με τις μελλοντικές πωλήσεις θεσμοθετεί απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τη δημιουργία νέων, ευέλικτων συνεταιριστικών σχημάτων παραγωγών.

Με την υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε, καθορίζονται η διαδικασία αναγνώρισης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών και των Ενώσεών τους, καθώς και των Ομάδων Παραγωγών, και ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος για τη σύσταση μίνι αγροτικών συνεταιρισμών –ακόμη και με πέντε αγρότες– που σκοπό θα έχουν να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους ικανότητα στην αγορά, παρέχοντας οικονομική στήριξη που θα χρηματοδοτεί τις λειτουργικές δαπάνες τους. Οι νεοσύστατες οντότητες θα μπορούν να ενισχυθούν οικονομικά με ένα κατ’ αποκοπή ποσό για τα πέντε πρώτα έτη λειτουργίας τους. 
Βασική, βέβαια, προϋπόθεση είναι η εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου πενταετούς διάρκειας, που θα μπορεί να περιλαμβάνει δράσεις για προσέγγιση νέων αγορών, πιστοποίηση, ενέργειες προβολής και προώθησης, επενδύσεις σε εξοπλισμό και υποδομές κ.λπ. 
Θα λαμβάνουν τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους το 10% του κύκλου εργασιών τους και μέχρι 100.000 ευρώ για να καλύπτουν τα λειτουργικά τους έξοδα. Για τα επόμενα τέσσερα χρόνια τα ποσά στήριξης θα μειώνονται κατ’ έτος κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες.
Τιμολόγια
Επειδή τον πρώτο χρόνο λειτουργίας οι νεοσύστατες Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών δεν θα μπορούν να αποδείξουν κύκλο εργασιών για να ενισχυθούν με το 10% του τζίρου τους, θα αναγνωρίζεται ο μέσος όρος των προηγούμενων τριών χρόνων των φυσικών προσώπων που απαρτίζουν τα σχήματα. Προϋπόθεση βέβαια γι’ αυτό θα είναι η προσκόμιση τιμολογίων της προηγούμενης τριετίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπουργικής απόφασης για την αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών, των Ενώσεών τους, καθώς και των Ομάδων Παραγωγών, «το νομικό πρόσωπο υποβάλλει στην υπηρεσιακή μονάδα της Περιφερειακής Ενότητας (ΔΑΟΚ), στην εδαφική περιφέρεια της οποίας έχει την έδρα του, αίτηση που απευθύνεται στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης (ΠΕΑ). 
Στην αίτηση αναγράφονται υποχρεωτικά η επωνυμία του νομικού προσώπου, ο αριθμός του φορολογικού μητρώου του, καθώς και ο αριθμός του αντίστοιχου μητρώου που τηρείται από τις αρμόδιες Αρχές, ανάλογα με τη νομική μορφή του νομικού προσώπου, προκειμένου για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση στοιχείων. Η αίτηση συνοδεύεται μεταξύ άλλων από τα εξής δικαιολογητικά:
• Αναλυτική κατάσταση των μελών, φυσικών και νομικών προσώπων του νομικού προσώπου της Ομάδας Παραγωγών ή Οργανώσεων Παραγωγών με τον ΑΦΜ τους και την ελάχιστη αξία εμπορεύσιμης παραγωγής ή ποσότητα εμπορεύσιμης παραγωγής.
• Απόσπασμα πρακτικών του αρμόδιου για τη λήψη σχετικών αποφάσεων οργάνου του Ν.Π., από το οποίο προκύπτει η έγκριση σύστασης και λειτουργίας της Ομ.Π. ή Ο.Π.
• Απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μελών της υπό σύσταση Ομ.Π. ή Ο.Π., από το οποίο προκύπτει ότι καταρτίστηκε-ψηφίστηκε το καταστατικό λειτουργίας. 
• Καταστατικό λειτουργίας της Ομ.Π. ή Ο.Π., υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της Ομ.Π. ή Ο.Π.
Αυτά τα σχήματα, σύμφωνα με την απόφαση, μπορούν να λειτουργούν ως αυτοτελείς νομικές οντότητες ή σαφώς οριζόμενα μέρη νομικών οντοτήτων. 
Κριτήρια
Τα κριτήρια αναγνώρισης, σύμφωνα με το άρθρο 6 της απόφασης, είναι:
• Για την αναγνώριση των Ομ.Π. κτηνοτρόφων, αλιέων, γυναικείων συνεταιρισμών, μελισσοκόμων και συνεταιρισμών ορεινών περιοχών και νήσων, πλην Κρήτης και Εύβοιας, απαιτούνται πέντε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως παραγωγοί, ενώ για τις Ομ.Π. φυτικής παραγωγής απαιτούνται δέκα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως παραγωγοί. 
• Για την αναγνώριση Ο.Π. απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τόσα μέλη όσα προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 4384/16.
Ακόμα με το άρθρο 7 δημιουργείται στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ηλεκτρονική εφαρμογή με την ονομασία «Μητρώο Οργανώσεων Παραγωγών».
από: εφ. ΕΘΝΟΣ
« PREV
NEXT »