BREAKING NEWS
latest

Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2016

Στους λογαριασμούς των αγροτών οι πληρωμές άμεσων ενισχύσεων

Πραγματοποιήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πληρωμές άμεσων ενισχύσεων συνολικού ύψους 931,7 εκ. ευρώ.
Συγκεκριμένα πληρώθηκαν την Παρασκευή:
➤η εκκαθάριση της βασικής ενίσχυσης (υπόλοιπο 30%), ύψους περίπου 361 εκ. ευρώ σε 621.904 δικαιούχους,
➤η πράσινη ενίσχυση ύψους 555 εκ. ευρώ σε 622.674 δικαιούχους και
➤η ενίσχυση για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας ύψους 15,5 εκ. ευρώ σε 40.754 δικαιούχους.
Επιπλέον, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου θα καταβληθεί το 100% της δικαιούμενης ενίσχυσης της εξισωτικής αποζημίωσης έτους 2016, όπως έχει προγραμματιστεί.
Παράλληλα, συνεχίζονται οι πληρωμές των αγροπεριβαλλοντικών δράσεων, όπως Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία, Σπάνιες Φυλές, Μείωση Νιτρορύπανσης κλπ. καθώς επίσης των ιδιωτικών επενδύσεων (σχέδια βελτίωσης, μεταποίηση κ.α.), του LEADER και των δημοσίων έργων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.
Τα χρήματα πιστώθηκαν την Παρασκευή και θα είναι διαθέσιμα από τη Δευτέρα.
Ωστόσο όπως αναφέρει το agronews.gr, ταυτόχρονα με την πίστωση των ενισχύσεων ξεκινάει και η αγωνία των πιστωτικών υπολοίπων, καθώς, εκτός από τη γνωστή διαδικασία των συμψηφισμών για υποχρεώσεις των δικαιούχων προς τις τράπεζες, την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τον ΕΛΓΑ, τίθεται σε εφαρμογή και το «πάγωμα» των λογαριασμών μέχρι νεωτέρας οφειλετών αλλά και εγγυητών σε παλιότερα δάνεια, μέχρις ότου προχωρήσει η διευθέτηση - ρύθμιση των αντίστοιχων εκκρεμοτήτων.
H ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τη χορήγηση των κάτωθι άμεσων ενισχύσεων έτους αιτήσεων 2016:
-εκκαθάριση της βασικής ενίσχυσης (υπόλοιπο 30%) ύψους 361 εκατ. ευρώ σε 621.904 δικαιούχους. Μαζί με την προκαταβολή που δόθηκε τον περασμένο Οκτώβριο το σύνολο της βασικής ενίσχυσης που έχει καταβληθεί στους Έλληνες γεωργούς για την αίτηση 2016 ανέρχεται στο ποσό των 1,131 δις ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε άνω του 98% της δικαιούμενης ενίσχυσης και αφορά 641.000 κατόχους δικαιωμάτων.
-την πράσινη ενίσχυση ύψους 555 εκατ. ευρώ σε 622.674 δικαιούχους
-την ενίσχυση για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας ύψους 15,5 εκατ. ευρώ σε 40.754 δικαιούχους.
Επισημαίνεται ότι το καθαρό συνολικό ποσό των 931,7 εκατ. ευρώ που καταβάλλεται σήμερα αντιστοιχεί στο μικτό ποσό των 950 εκατ. ευρώ, μετά την εφαρμογή παρακράτησης ποσοστού 1,35% λόγω δημοσιονομικής πειθαρχίας (για ποσά άμεσων ενισχύσεων άνω των 2.000 ευρώ, βάσει του Κανονισμού 1306/2013) και τυχόν συμψηφισμών με κυρώσεις προηγούμενων ετών. Το ποσό της δημοσιονομικής πειθαρχίας επιστρέφεται στο επόμενο οικονομικό έτος.
Επιπλέον, γνωστοποιείται ότι μετά την ολοκλήρωση του νέου διασταυρωτικού μηχανογραφικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε πριν την πληρωμή των ανωτέρω άμεσων ενισχύσεων, εντοπίστηκαν ευρήματα που επηρέασαν μερικά ή ολικά την πληρωμή των δικαιούχων. Τα ειδικά αυτά ευρήματα αφορούν κυρίως σε:
1. Παραγωγούς (44) που δεν πληρούν το κριτήριο του ενεργού γεωργού σύμφωνα με το άρθρο 9, του Καν (ΕΕ) 1307/2013. Για τον έλεγχο του κριτηρίου χρησιμοποιούνται τόσο τα δικαιούμενα ποσά των άμεσων έτους αιτήσεων 2015 όσο και τα οικονομικά στοιχεία φορολογικού έτους 2015. Η επεξεργασία λαμβάνει χώρα από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Παραγωγούς (387) που εκκρεμεί το αποτέλεσμα ελέγχου του κριτηρίου του ενεργού γεωργού καθόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκκαθάρισης φορολογίας εισοδήματος από το Υπουργείο Οικονομικών.
3. Παραγωγούς (4) που τα προσωπικά τους στοιχεία όπως δηλώθηκαν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2016 δεν ταυτοποιήθηκαν με τα στοιχεία από την ΓΓΔΕ του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Παραγωγούς (2.500) που εκκρεμεί η ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων από κληρονομιά.
5. Παραγωγούς (17.042) με δικαιούμενο ποσό βασικής ενίσχυσης μικρότερο των 250 ευρώ και εφόσον μετά τον υπολογισμό και των ποσών που αφορούν στις συνδεδεμένες ενισχύσεις, είναι μεγαλύτερο των 250 ευρώ, θα πληρωθούν σε επόμενες πληρωμές.
6. Παραγωγούς (642) που δεν ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που δήλωσαν στην Ενιαία Αίτηση ενίσχυσης με το τραπεζικό ίδρυμα
Οι δικαιούχοι που εμπίπτουν στις κατηγορίες 3) και 6) μπορούν να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες ώστε αυτά να επιλυθούν και να χορηγηθεί το δικαιούμενο ποσό σε επόμενες πληρωμές. Για το κριτήριο του ενεργού γεωργού θα αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ νεότερη επεξεργασία από το Υπουργείο Οικονομικών για να ληφθεί υπόψη στον επόμενο διασταυρωτικό έλεγχο.
Επιπλέον, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου θα καταβληθεί το 100% της δικαιούμενης ενίσχυσης της εξισωτικής αποζημίωσης έτους 2016, όπως έχει προγραμματιστεί.
Παράλληλα, συνεχίζονται οι πληρωμές των αγροπεριβαλλοντικών δράσεων, όπως Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία, Σπάνιες Φυλές, Μείωση Νιτρορύπανσης κλπ. καθώς επίσης των ιδιωτικών επενδύσεων (σχέδια βελτίωσης, μεταποίηση κ.α.), του LEADER και των δημοσίων έργων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.
Εν κατακλείδι, επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά καταβάλλεται μεγάλο μέρος των άμεσων ενισχύσεων και μάλιστα στο 100% του δικαιούμενου ποσού πριν από τη λήξη του αντίστοιχου ημερολογιακού έτους. Το γεγονός αυτό, μαζί με την καταβολή του 100% της εξισωτικής αποζημίωσης, που θα δοθεί έως το τέλος του έτους, αποτελεί απόρροια της εντατικής και συνεχούς προσπάθειας του προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ για την άμεση και ορθή πληρωμή των γεωργών.

« PREV
NEXT »