BREAKING NEWS
latest

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

Ισχυρές Καλαβρυτινές παρουσίες στο 15ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ HEALTHWORLD

Το Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο διοργανώνει το 15ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ HEALTHWORLD, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί 20-21 Σεπτεµβρίου 2016 στο ξενοδοχείο Αθήναιον Ιντερκοντινένταλ. Το συνέδριο, το οποίο πραγµατοποιείται κάθε χρόνο υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος.
Στο μεγάλο αυτό συνέδριο παγκοσμίου εμβέλειας θα παραβρεθούν και θα μιλήσουν τρεις εκλεκτοί καλαβρυτινοί επιστήμονες 
 • Ο Καθηγητής και ∆ιευθυντής, Α' Παιδιατρική Κλινική και Χωρέµειο Ερευνητικό Εργαστήριο
 • Πανεπιστήµιο Αθηνών, Επικεφαλής, Έδρα UNESCO Εφηβικής Υγείας Γεώργιος Χρούσος
 • Η ∆ιοικήτρια «Ιπποκράτειο» Αθήνας  και καθηγήτρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Αναστασία Μπαλασοπούλου
 • Το μέλος του ∆.Σ. της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, Δικηγόρος Δημήτριος Σταθακόπουλος 
Το συνέδριο HEALTHWORLD αποτελεί την ετήσια, υψηλού επιπέδου, συνάντηση της πολιτικής, της ιατρικής, της ακαδηµαϊκής/επιστηµονικής κοινότητας αλλά και των επαγγελµατιών του τοµέα της υγείας, η οποία αποσκοπεί πρωτίστως στη βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας µε στόχο βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ασφάλειας των ασθενών. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει γίνει καταγραφή των βασικών προβληµάτων τα οποία αντιµετωπίζουν καθηµερινά οι ασθενείς στις συνδιαλλαγές τους µε τις υπηρεσίες υγείας καθώς και των προτάσεων τους για την επίλυση αυτών των θεµάτων τόσο σε βραχυπρόθεσµο όσο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα.
Σε άµεση αλλά δεύτερη προτεραιότητα έρχεται η ουσιαστική συµβολή στη διαµόρφωση προτάσεων οι οποίες θα στηρίξουν µακροπρόθεσµα το σύστηµα υγείας και θα το κάνουν βιώσιµο, αξιοποιώντας σωστά τους υπάρχοντες πόρους και στηρίζοντας την επιχειρηµατικότητα και την είσοδο της καινοτοµίας στην υγεία. Ως εκ τούτου, τα επίκαιρα θέµατα που απασχολούν τον κλάδο υγείας θα συζητηθούν σε βάθος, θα παρουσιασθούν και θα αναλυθούν σε βάθος. Ενδεικτικά θέµατα που θα απασχολήσουν τις εργασίες του φετινού συνεδρίου:
 • Ποια είναι η ελληνική πραγµατικότητα του συστήµατος υγείας στην Ελλάδα όπως τη βιώνουν οι ασθενείς στις καθηµερινές, απαραίτητες για την υγεία τους, συναλλαγές µε το σύστηµα υγείας αλλά και οι προµηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών υγείας;
 • Mε ποιο τρόπο µπορούν να ξεπεραστούν τα εµπόδια και οι ανισότητες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονοµικής περίθαλψης στην Ελλάδα;
 • Ποια µέτρα πρέπει να ληφθούν προκειµένου να αυξηθεί η ετοιµότητα και την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος υγειονοµικής περίθαλψης, ώστε σταδιακά µέχρι το 2021 να επιτύχουµε τα ποθητά θετικά αποτελέσµατα;
 • Ποιές είναι οι καλές πρακτικές, οι οποίες έχουν δοκιµαστεί µε επιτυχία σε άλλες χώρες, που θα µπορούσαν να µετασχηµατίσουν το σύστηµα υγείας σε σύγχρονο, σταθερό και προβλέψιµο;
 • Ποιοι είναι οι βασικοί τοµείς εστίασης των δράσεων της κυβέρνησης για την υγεία στα επόµενα χρόνια; Υπάρχει στρατηγικό πλαίσιο το οποίο θέτει ιεραρχηµένες προτεραιότητες
 • στο σύστηµα υγείας µε στόχο την παροχή κατάλληλης θεραπείας, στο κατάλληλο µέρος
 • την κατάλληλη στιγµή;
 • Πως µπορεί µέσα από τη συνεργασία κράτους και επιχειρήσεων να υπάρξει βιώσιµη ανάπτυξη και να δροµολογηθούν οι επενδύσεις στην υγεία που τόσο έχει ανάγκη η χώρα;
 • Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης της πλέον συµφέρουσας προσφοράς για την προµήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού και διαγνωστικών;
 • Πόσο σηµαντικό ρόλο κατέχει το κριτήριο της αποτελεσµατικότητας στην αξιολόγηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων;
 • Πόσο εφικτό είναι και µε ποιους τρόπους µπορεί να επιτευχθεί σήµερα η λειτουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος υγειονοµικής περίθαλψης υψηλής απόδοσης;
 • Αποτελεσµατική διοίκηση νοσοκοµειακών µονάδων Θα είναι εξαιρετική τιµή και χαρά να σας έχουµε κοντά µας!

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
« PREV
NEXT »