Navigation

ΒΙΒΛΙΟ: «ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΕΠΙ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ» Μοναχού Μαξίμου Ιβηρίτου-Νικολόπουλου

«ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΕΠΙ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ» 
( Άγιον Όρος 2012 ) 
Μοναχού Μαξίμου Ιβηρίτου-Νικολόπουλου 
Πολυτελής επετειακή επανέκδοση για τα εκατό χρόνια από την απελευθέρωση του Αγίου Όρους.
                      ********************
Κριτική παρουσίαση από τον Κωνσταντίνο Νικολόπουλο-Καμενιανίτη, Λογοτέχνη-Συγγραφέα τ. Αντιπρόεδρο της Ενώσεως Ελλήνων Λογοτεχνών και Αντιδήμαρχο Πολιτισμού στον τ. Δήμο Αροανίας Καλαβρύτων.
«Οὐ μὴ κρύψω ἀφ᾿ ὑμῶν πᾶν ρῆμα· εἴρηκα δὴ μυστήριον βασιλέως κρύψαι καλόν, τὰ δὲ ἔργα τοῦ Θεοῦ ἀνακαλύπτειν ἐνδόξως» ( Τωβίτ ΙΒ΄11).
Πίστευα ότι είναι τόσο ολοφάνερα μεγάλη η προσφορά του Γ. Μαξίμου Ιβηρίτου ( Νικολόπουλου) και τόσο γνωστός ο ίδιος στα Ελληνικά γράμματα, που δεν χρειαζόταν από μένα η κριτική θέαση του έργου του και για τούτο όταν προέβαινα ή προβαίνω σε κάτι τέτοιο, το κάνω με ιδιαίτερη επιφυλακτικότητα. Όμως ασφαλώς δεν είχα δίκιο γιατί ο κριτικός έχει αποστολή να  στήσει γεφύρια απ όπου θα περάσει το αναγνωστικό κοινό για να συναντήσει τον δημιουργό και να χαρεί την ομορφιά της δημιουργίας του στερεώνοντας μέσα του την ιστορική αλήθεια. Υπ αυτή την έννοια παρουσιάζω αυτό το σπουδαίο και πολύτιμο βιβλίο του προς γνώση και φωτισμό των αναγνωστών-επί του προκειμένου θέματος- που όμοιό του πιστεύω δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα.
Φανατικός κυνηγός αυτής της ιστορικής αλήθειας στάθηκε και στέκεται σ όλη του τη ζωή ο Γ. Μάξιμος. Μια αληθινή μέλισσα « εφ άπαντα τα βλαστήματα καθιζάνουσα, αφ ενός δε τα βέλτιστα λαμβάνουσα», από την εύχυμη ιστορία της Ελληνικής φυλής και της Αγιορείτικης ιστορικής διαδρομής κατ επέκταση, για να τα παραδώσει  γλυκύτατα στον αναγνώστη.
Το Άγιον Όρος, ο περιώνυμος Άθως με την υπερχιλιετή ζώσα παράδοση εδημιουργήθη και ήκμασε, ως Μοναχική Πολιτεία, εντός της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και συνέχισε την επί αιώνες φωτεινή πορεία και αποστολή εντός του Οθωμανικού Κράτους, παρά τα πλείστα δεινά τα οποία υπέστη και περιήλθε κατόπιν, το 1912, με την επίμονη θέληση των Αγιορειτών δικαίως στους κόλπους της μητέρας Ελλάδος, ως συνεχιστής και θεματοφύλακας της Βυζαντινής κληρονομιάς.
Η συγγραφή και εν συνεχεία επετειακή έκδοση της παρούσης ογκώδους εργασίας με τον τίτλο «ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΕΠΙ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ» , συνέπεσε και με την εν Κυρίω ανάδειξη του Γ. Μαξίμου, εις την πλέον τιμητική θέση της Αγιωνύμου Πολιτείας, αυτή του Πρωτεπιστάτη του Αγίου Όρους. Έναν θεσμό που τίμησε ιδιαίτερα ο ίδιος κατά γενική ομολογία και λάμπρυνε με την σεμνή καθ όλα, αλλά και δυναμική παρουσία του.
Η ανά χείρας προαναφερόμενη όντως ογκώδης και επιστημονική εργασία, είναι πρωτότυπη στο είδος της καθότι περιλαμβάνει πλούσιο ιστορικό υλικό, επεξεργασμένο και διασταυρωμένο. Πολλοί συγγραφείς  μεταφέρουν εξ αντιγραφής αρκετά λάθη εις τα συγράμματά τους ίσως εξ αβελτηρίας, με συνέπεια τούτα να διαιωνίζονται. Στην εν λόγω εργασία αυτά έχουν απαλειφτεί.
Επιπλέον η παρούσα έκδοση συμπληρώνεται με πλούσιο,  πρωτότυπο και σπάνιο φωτογραφικό υλικό, καθώς και με την περιγραφή θαυμάτων και θαυμαστών γεγονότων που οδήγησαν στην σωτηρία της ψυχής αλλά και στην αγιότητα πολλούς ανθρώπους στους δυσχείμερους εκείνους καιρούς.
Κρίνεται ιδιαιτέρως ενδιαφέρον το γεγονός της ύπαρξης, της συνεχόμενης παρουσίας και δράσης του Αγιωνύμου Όρους κατά την πολύχρονη Οθωμανική Κυριαρχία στον τόπο μας. Ίσως οι Τούρκοι να ήθελαν να έχουν τούτο ως ανάχωμα για τον μηδενισμό της όποιας παπικής παρουσίας εκεί και τις όποιες παραμέτρους μπορούσε αυτή να δημιουργήσει.
Οι δυσκολίες του παρελθόντος έχουν μεταβληθεί σε φως δια της υπομονής των Αγιορειτών, που μας φωτίζουν τις σκοτεινές μέρες και  απαλύνουν ή μηδενίζουν τα δυσβάστακτα άχθη των καιρών μας.
Επανέρχομαι στην πολυσήμαντη αυτή επιστημονική εργασία του Γ. Μαξίμου Ιβηρίτου, την οποία μάλιστα προλογίζει με τα καλύτερα και επαινετικότερα λόγια η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος, για να συμπληρώσω πως αισθάνομαι βαρύ στις πλάτες μου το φορτίο της κριτικής παρουσίασης από την μεριά μου. Κατόπιν τούτου δεν θα επεκταθώ περαιτέρω στην ανάλυση του έργου, αλλά θεωρώ σκόπιμο να παραθέσω εδώ μικρό απόσπασμα από τον προαναφερόμενο υπέροχο Πρόλογο του Οικουμενικού μας Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίου, εις τον οποίον υπάγεται διοικητικά το Άγιον Όρος.
« …. Τω Οσιωτάτω Μοναχώ Μαξίμω Ιβηρίτη, τέκνω της ημών Μετριότητος εν Κυρίω αγαπητώ, χάριν, ευλογίαν και έλεος παρά του παναγάθου Θεού.
Βεβαίως ουδόλως τυγχάνει άγνωστος τη ημετέρα Μετριότητι και τη Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία η από ετών αρξαμένη έντονος ενασχόλησις της ημετέρας Οσιότητος μετά της ιστορίας του Αγιωνύμου Όρους, ούτε επίσης η διακρίνουσα υμάς προσκόλλησις εις την αγιωτάτην παράδοσιν του Ορθοδόξου ημών Γένους.
Ούτω, μετά πολλής χαράς επληροφορήθημεν την ολοκλήρωσιν και τύποις έκδοσιν της ανά χείρας κοπιώδους εργασίας υμών υπό τον τίτλον,  ¨Το Άγιον Όρος επί Οθωμανικής κυριαρχίας¨.
…….Συγχαίροντες πατρικώς τη υμετέρα Οσιότητι, πιστώ και αφωσιωμένω τέκνω της Αγιωτάτης Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, καταστέφομεν υμάς δια των Πατριαρχικών ευλογιών της ημετέρας Μετριότητος, ευχομένης υμίν πολυχρόνιον την συνέχισιν της οικοδομητικής συγγραφής εν υγιεία ακλονήτω και θαλερότητι πνέυματος.
Η δε Χάρις και Ευλογία του Θεανθρώπου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ταις πρεσβείαις της ενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, είησαν μετά της υμετέρας αγαπητής Οσιότητος……»
Ολοκληρώνοντας κι εγώ απ τη μεριά μου την κριτική παρουσίαση του παρόντος περισπούδαστου βιβλίου του Γ.  Μαξίμου, εύχομαι εις αυτόν μακροημέρευσιν  εν υγεία και ευλογία παρά Κυρίω, για την συνέχιση του λαμπρού συγγραφικού του έργου.
Κωνσταντίνος Νικολόπουλος - Καμενιανίτης, λογοτέχνης, συγγραφέας, τ. αντιπρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και αντιδήμαρχος Πολιτισμού τ. Δήμου Αροανίας Καλαβρύτων, γεννήθηκε στους Καμενιάνους Καλαβρύτων Ν. Αχαΐας. Στο χώρο των γραμμάτων εμφανίστηκε πολύ νωρίς και έχει εκδώσει μέχρι σήμερα εννέα βιβλία με ποιήματα, διηγήματα, ιστορικές μελέτες κ.α., ενώ έχει συμμετάσχει και στη συλλογική συγγραφή αρκετών άλλων βιβλίων . Έχει επιμεληθεί επίσης την έκδοση βιβλίων και οδηγών πολλών φορέων καθώς και του τ. Δήμου Αροανίας. Πολλά από τα έργα του, έχουν συμπεριληφθεί σε λογοτεχνικές εγκυκλοπαίδειες και ανθολογίες. Για αρκετά χρόνια υπήρξε αρχισυντάκτης στην περιοδική έκδοση Κεντροδυτικής Πελοποννήσου την εφημερίδα "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ" και συνεργάζεται με πολλές εφημερίδες και περιοδικά

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ: