BREAKING NEWS
latest

Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016

Αχαΐα: Το 35,5% των καταναλωτών της ΔΕΗ με ληξιπρόθεσμες οφειλές

Συνέντευξη τύπου παραχώρησαν στελέχη της ΔΕΗ στη Πάτρα, την Παρασκευή το μεσημέρι. Στόχος της επιχείρησης, η ενημέρωση των πελατών της στο Νομό Αχαΐας, σχετικά με τα νέα προνομιακά προγράμματα ενιαίας έκπτωσης 15% σε όλους τους οικιακούς και τους επαγγελματικούς πελάτες Χαμηλής και Μέσης Τάσης, και ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 36 δόσεις.
Η εικόνα της Αχαΐας είναι και αυτή "ζοφερή" σύμφωνα με τις οφειλες που καταγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα της επιχείρησης
Η εφαρμογή του Προγράμματος Παροχής Κινήτρων αναμένεται να συμβάλει θετικά και ανταποδοτικά στη μείωση των ληξιπροθέσμων οφειλών και την εν γένει βελτίωση της εισπραξιμότητας.
Ενδεικτικά, στο Νομό Αχαΐας, η συνολική εικόνα των ληξιπρόθεσμων οφειλών, στις 30 Απριλίου έχει ως εξής:
•Οι συνολικές οφειλές ανέρχονται στα €98 εκατ., ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 35,5% του συνόλου των πελατών του Νομού Αχαΐας, ποσοστό πολύ υψηλό συγκριτικά με τους υπόλοιπους Νομούς.
•Οι οφειλές των οικιακών πελατών αγγίζουν το 53,5 %, εκ των οποίωντο 36,3 %αφορά οφειλές λογαριασμών άνω των €1.000, οι οποίες αντιστοιχούν στο 19,5% των οικιακών οφειλετών.
•Το ποσοστό των επαγγελματικών πελατών που οφείλουν ανέρχεται στο 42,1 %, εκ των οποίων το 30,3%αφορά οφειλές λογαριασμών άνω των € 3.000, οι οποίες αντιστοιχούν στο 13,6% των επαγγελματικών οφειλετών. Ενδεικτικά, 46 επαγγελματικοί πελάτες συγκεντρώνουν το 21,2 % των αντίστοιχων οφειλών.
•Οι οφειλές των αγροτικών πελατών ανέρχονται στο 4,4 %.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ έως την 30η Απριλίου, παρά το ιδιαίτερα ευνοϊκό μέτρο της ρύθμισης των οφειλών, με 36 δόσεις από 01.04.2016, μόνο το 14,3 % από αυτές έχουν ρυθμιστεί.
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των € 98 εκατ.,τα € 17,8 εκατ. (ποσοστό 18,1%) αφορούν οφειλές υπέρ τρίτων (Δημοτικά Τέλη, Δημοτικό Φόρο, Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και Τέλος ΕΡΤ), ποσά τα οποία δεν έχουν αποδοθεί στους τρίτους δικαιούχους φορείς, εφόσον δεν εισπράχθηκαν. Κατά συνέπεια, η μη είσπραξη των ληξιπροθέσμων επηρεάζει τόσο τα αποτελέσματα της ΔΕΗ, όσο και εκείνα των Οργανισμών Τοπικής αυτοδιοίκησης και της ΕΡΤ.
Αναλυτικότερα, η ΔΕΗ, από την 1η Ιουλίου, προσφέρει τη δυνατότητα χορήγησης ενιαίας έκπτωσης 15% σε όλους τους οικιακούς και επαγγελματικούς πελάτες Χαμηλής και Μέσης Τάσης. Μόνη προϋπόθεση για τη χορήγηση της έκπτωσης αποτελεί η εμπρόθεσμη εξόφληση των τρεχόντων λογαριασμών και η τήρηση των διακανονισμών που τυχόν έχουν συναφθεί ή θα συναφθούν με το ισχύον, ή έχουν συναφθεί με το προηγούμενο πρόγραμμα.
Επίσης, η Επιχείρηση προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους τους οικιακούς και επαγγελματικούς πελάτες της να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε 36 μηνιαίες δόσεις, χωρίς καμία προκαταβολή μέχρι και την 31ηΙουλίου 2016. Στη ρύθμιση έχουν δικαίωμα να προσχωρήσουν για το υπόλοιπο της οφειλής τους και οι πελάτες, οι οποίοι έχουν ήδη προβεί σε διακανονισμό των οφειλών τους με βάση το προηγούμενο σύστημα. Η καταβολή της 1ης δόσης θα πραγματοποιείται με την έγκριση του διακανονισμού.
Όπως ήδη έχει σημειώσει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλoς της ΔΕΗ, κ. Μ. Παναγιωτάκης «Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα η έκπτωση αυτή αφορά σε πλέον των 5.000.000 καταναλωτές – πελάτες της ΔΕΗ, οι οποίοι είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους έναντι της Επιχείρησης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη – μοναδική ίσως – μείωση τιμολογίων στα χρονικά της ΔΕΗ.
Η πρωτοβουλία της ΔΕΗ καταδεικνύει εμφαντικά την κοινωνική της ευαισθησία και το ενδιαφέρον της για τη στήριξη των επαγγελματιών, εμπόρων και βιομηχανιών σε όφελος της οικονομίας και της απασχόλησης. Αφετέρου, παρέχεται η μεγάλη ευκαιρία σε όλους, όσοι σήμερα δεν πληρώνουν το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνουν, να γίνουν συνεπείς τερματίζοντας συμπεριφορές που επιβαρύνουν όλους τους υπολοίπους».
Στόχος της ΔΕΗ είναι να ξεκινήσει μια νέα εποχή στις σχέσεις με τους πελάτες της, η οποία θα χαρακτηρίζεται από τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και την αμφίπλευρη συνέπεια στην τήρηση των υποχρεώσεων. Παραμένοντας προσηλωμένη στο στόχο της για δημιουργία σχέσεων αμοιβαίου οφέλους και εμπιστοσύνης με τους πελάτες της και με απόλυτο σεβασμό στον αγώνα που δίνουν καθημερινά, προσκαλεί την κοινωνία και την αγορά να κερδίσουν μαζί το στοίχημα της ανάπτυξης, οικοδομώντας μια ισχυρή και σταθερή οικονομία που βασίζεται σε υπεύθυνες συμπεριφορές με ανταποδοτικά οφέλη.
« PREV
NEXT »