Navigation

ΑΓΡΟΤΙΚΑ: Οδηγίες για την σωστή συμπλήρωση της δήλωσης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΒΙΝΤΕΟ)

ΑΓΡΟΤΙΚΑ: Οδηγίες για την σωστή συμπλήρωση της δήλωσης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΒΙΝΤΕΟ)
Μπορεί να δόθηκε παράταση έως την 15η Ιουνίου 2016. για την οριστική υποβολή των δηλώσεων Ενιαίας Ενίσχυσης αλλά τα ερωτήματα και τα προβλήματα παραμένουν. Σε μια προσπάθεια να λύθουν απορίες το ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-NEWS παρουσιάζει απαντήσεις στα ερωτήματα σχετικά με το ποια θεωρείται επιλέξιμη έκταση και ποιες καλλιέργειες δηλώνονται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης. Υπενθυμίζουμε ότι η ημερομηνία για την οριστική υποβολή της αίτησης είναι η 
Επιλέξιμη έκταση
Ως επιλέξιμη έκταση θεωρείται η επιφάνεια που πραγματικά καλύπτει η καλλιέργεια ή που μπορεί να καλλιεργηθεί, δηλαδή η καθαρή έκταση που προκύπτει αφού αφαιρεθεί η επιφάνεια που καλύπτεται από μη επιδοτούμενα είδη, (π.χ. δασικά δέντρα, θάμνους, κτίσματα, δρόμους, ακαλλιέργητες επιφάνειες κ.α.) ή οτιδήποτε άλλο που πιθανό να υπάρχει στο τεμάχιο.
Η έννοια της επιλέξιμης έκτασης που έχει ψηφιοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ενδέχεται να διαφοροποιείται (και γεωμετρικά) από αυτή των αγροτικών και παραγωγικών τμημάτων γης που νέμεται ο παραγωγός.
Καλλιέργειες
Στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2016 δηλώνονται οι καλλιέργειες που καταλαμβάνουν το αγροτεμάχιο κατά τον κύκλο παραγωγής, δηλ. από το φθινόπωρο του 2015 έως και το καλοκαίρι του 2016.
Καλλιεργητική περίοδος για κάθε καλλιέργεια ορίζεται το διάστημα που μεσολαβεί από την έναρξη των καλλιεργητικών φροντίδων (αρχή καλλιεργητικής περιόδου) ως και την αρχή της συγκομιδής (τέλος καλλιεργητικής περιόδου).
Κύριες καλλιέργειες
Είναι οι καλλιέργειες που καταλαμβάνουν το αγροτεμάχιο για το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου και λαμβάνονται υπόψη κατά τον έλεγχο της τήρησης του πρασινίσματος.
Επίσπορες καλλιέργειες
Είναι οι καλλιέργειες με μικρό κύκλο, ταχείας ανάπτυξης (ωρίμανση σε περίπου 30 ημέρες από τη σπορά), που καταλαμβάνει τη γη μεταξύ κύριων καλλιεργειών
Συγκαλλιέργεια
Είναι η ταυτόχρονη καλλιέργεια δύο ή περισσότερων διαφορετικών ειδών φυτών σε διαφορετικές σειρές, στο ίδιο αγροτεμάχιο.
Αγρανάπαυση
Δηλώνεται η αρόσιμη έκταση που δεν καλλιεργείται καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου.

O ΟΠΕΚΕΠΕ: υπενθυμίζει στους παραγωγούς τα παρακάτω:
Μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε μόνοι τους μέσω του συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ είτε σε πιστοποιημένους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ φορείς. Κατάλογος των πιστοποιημένων φορέων δίνεται από τα κατά τόπους γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και είναι δημοσιευμένος στο http://www.opekepe.gr/eae2016.asp
Η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης τελειώνει στις 15/6/2016. Όποιος υποβάλει μετά και μέχρι τις 11/7 πληρώνεται με ποινή 3% επί της βασικής ενίσχυσης και 1% επί των συνδεδεμένων για κάθε εργάσιμη μέρα. Μετά τις 11/7 καμία αίτηση δε γίνεται αποδεκτή.
Θα πρέπει να ελέγξουν αν τα αγροτεμάχια τους έχουν ψηφιοποιηθεί στη σωστή θέση. Ακόμα και αν δεν έχουν αλλαγές από την περσινή χρονιά πρέπει να ζητήσουν να δουν τις θέσεις που φαίνονται ψηφιοποιημένα και να συμφωνήσουν με αυτές ή να προχωρήσουν σε αλλαγές.
Θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά το αντίγραφο οριστικής δήλωσης με τα αποσπάσματα χαρτών για να προλάβουν να διορθώσουν πιθανά λάθη, να υπογράψουν οπωσδήποτε στην πρώτη σελίδα και να παραλάβουν αντίγραφο της δήλωσης με τα αποσπάσματα χαρτών για κατοχύρωσή τους
Εάν έχουν χαρακτηριστεί μικροκαλλιεργητές και επιθυμούν να αποχωρήσουν από το καθεστώς θα πρέπει να το δηλώσουν
Θα πρέπει να προσέξουν το ποσό που πληρώνουν στο φορέα με τον οποίο συνεργάζονται να είναι αυτό που ο φορέας έχει τοιχοκολλήσει στα γραφεία του.
Οι παραγωγοί και μόνο αυτοί, αποφασίζουν αν θα κάνουν την αίτηση ενίσχυσης μόνοι τους, ή ποιόν θα επιλέξουν να τους βοηθήσει και εξυπηρετήσει στη σύνταξη και υποβολή της και για αυτό το λόγο φέρουν και την τελική ευθύνη.
Στην περίπτωση που επιλέξουν την on line υποβολή της αίτησης , όπως ήδη έχουμε ανακοινώσει, παρέχεται καθημερινή τηλεφωνική υποστήριξη στο 210 8802000, εκπαιδευτικό υλικό (video – παρουσιάσεις) αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.opekepe.gr καθώς και ενημερωτικά φυλλάδια με απλοποιημένες οδηγίες για την σωστή υποβολή της . Επιπλέον, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα τους ενημερώσει μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά πλαίσια, για τα τυχόν λάθη ή παραλείψεις που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία των διασταυρωτικών ελέγχων, στη φάση της αποσφαλμάτωσης των αιτήσεων τους. Η διόρθωση των λαθών τους μπορεί να γίνει είτε απευθείας στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον ίδιο τον παραγωγό είτε εφόσον επιθυμεί μέσω Πιστοποιημένου Φορέα επιλογής στην περιοχή του.
Ακολουθεί βίντεο με οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων:

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ: